ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รามาธิบดี จับมือ กสทช.ใช้เทคโนโลยี WiFi 6E ยกระดับความรู้และบริการแพทย์

รามาธิบดี จับมือ กสทช.ใช้เทคโนโลยี WiFi 6E ยกระดับความรู้และบริการแพทย์ HealthServ.net
รามาธิบดี จับมือ กสทช.ใช้เทคโนโลยี WiFi 6E ยกระดับความรู้และบริการแพทย์ ThumbMobile HealthServ.net

26 เมษายน 2566 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าว “โครงการสนับสนุนการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี Wifi 6E เพื่อยกระดับการบริการและการศึกษาทางการแพทย์” ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างคณะแพทย์ฯ รามาฯ ร่วมกับ กสทช. ในการนำเทคโนโลยีการเชื่อมต่อด้วย WiFi 6E มาใช้การพัฒนาทุกมิติด้านการแพทย์ ทั้งด้านองค์ความรู้ทางการแพทย์ และระบบการดูแลรักษาผู้ป่วย ให้มีความทันสมัยที่สุด

รามาธิบดี จับมือ กสทช.ใช้เทคโนโลยี WiFi 6E ยกระดับความรู้และบริการแพทย์ HealthServ
ในงานแถลงข่าว ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร ได้แก่ ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คุณวรภัทร ภัทรธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะและรัฐกิจสัมพันธ์ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศ. นพ. มล.ชาครีย์ กิติยากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย และหัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ อ. พญ.ศนิ มลกุล  รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อ.ดร.ธนทรัพย์ ก้อนมณี อาจารย์สาขาพรีคลินิก โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


       การแถลงข่าวในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากโครงการสนับสนุนการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี Wifi 6E เพื่อยกระดับการบริการและการศึกษาทางการแพทย์ ที่ทางคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีทางด้าน Wifi 6E ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพ มาใช้ในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย ในการผสานเข้ากับระบบบริการสาธารณสุขของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีพันธกิจที่สำคัญในหลายด้าน ทั้งด้านการบริการ การวิจัย และการศึกษา ที่จะมีความสำคัญและเกิดผลลัพธ์สำหรับการพัฒนางาน ปรับกระบวนการทำงานเพื่อให้ดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้นและรวดเร็ว โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ป่วยเป็นสำคัญ 
 
ข่าวและภาพ รพ.รามาธิบดี
26 เมษายน 2566
รามาธิบดี จับมือ กสทช.ใช้เทคโนโลยี WiFi 6E ยกระดับความรู้และบริการแพทย์ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด