ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

การเตรียมตัวก่อนรับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

การเตรียมตัวก่อนรับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ HealthServ.net
การเตรียมตัวก่อนรับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ HealthServ.net

ก่อนฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ต้องแจ้งให้ทางโรงพยาบาลทราบรายละเอียดดังต่อไปนี้ด้วย

HealthServ สำรวจคิดเห็น

ผลสำรวจ

ก่อนฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ต้องแจ้งให้ทางโรงพยาบาลทราบรายละเอียดดังต่อไปนี้ด้วย
 
1. ในบ้านที่พักอาศัยอยู่ มีเด็กเล็กพักอาศัยอยู่หรือมีผู้สูงอายุอยู่ด้วยหรือไม่
2. ท่านมีโรคประจำตัวอะไรหรือไม่
3. การใช้ยาปัจจุบัน มียาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดหรือยาที่มีผลกดภูมิคุ้มกันหรือไม่
4. แพ้ ไข่/ไก่ หรือไม่
5. ตั้งครรภ์ อยู่หรือไม่
 

รายละเอียดของผลข้างเคียงและข้อห้ามต่างๆ 

 
1. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการฉีดวัคซีนนี้
 อาจมีผลดังนี้
 
 - อาการเฉพาะที่ เช่น แดง บวม ปวด ตุ่มนูน
 - มีไข้ รู้สึกไม่สบายตัว ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อและข้อและอาการอื่น ๆ (มักเป็นในผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนนี้มาก่อน) อาจเริ่มมีอาการภายใน 6-12 ชม. อาจเป็นนานประมาณ 1-2 วัน โดยไม่ต้องรับการรักษา
 - ลมพิษ หอบหืด และ Systemic anaphylaxis จากการแพ้โปรตีนของไข่ ซึ่งพบได้น้อยมาก
 
2. ข้อห้ามใช้และข้อควรระวัง
 
 - ห้ามใช้วัคซีนนี้ในผู้ที่มีประวัติการแพ้โปรตีนจากไข่ โปรตีนจากไก่
 - เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปหากมีไข้หรือเป็นโรคเฉียบพลัน
 - เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปในผู้ที่เจ็บป่วยจาก Neurologic Disorders
 - ไม่ให้วัคซีนนี้ในผู้ที่มีประวัติ Guillain Barre Syndrome (GBS)
 - การให้วัคซีนในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องในการสร้างแอนติบอดี้ ไม่ว่าสาเหตุใด จากกรรมพันธุ์ หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง  หรือกำลังได้รับการรักษาด้วยสารกดภูมิคุ้มกัน อาจทำให้ไม่ได้ Antibody response อย่างที่คาดหวัง
 
 
การให้วัคซีนไม่สามารถป้องกันได้ 100% เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ของไวรัสทุกปี

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด