ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เทศบาลนครเชียงใหม่

เทศบาลนครเชียงใหม่ Thumb HealthServ.net
เทศบาลนครเชียงใหม่ ThumbMobile HealthServ.net

เทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ 1 ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

 เทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อเริ่มแรกมีฐานะเป็นเพียงสุขาภิบาลเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2458 และยังขึ้นตรงต่อมณฑลพายัพ แต่ต่อมาเมื่อประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในปี พ.ศ. 2475 สภาผู้แทนราษฎรจึงมีมติสมควรจัดตั้งชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นสุขาภิบาลให้มีฐานะเป็น เทศบาล โดยในครั้งนั้นนครเชียงใหม่ได้รับฐานะใหม่จากสุขาภิบาลเมืองเชียงใหม่ขึ้นเป็น "เทศบาลนครเชียงใหม่" ในปี พ.ศ. 2478[7] ถือได้ว่าเป็นเทศบาลนครแห่งแรกของไทย เทศบาลนครเชียงใหม่มีการขยายเขตเทศบาลให้กว้างขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2526
 
เทศบาลนครเชียงใหม่มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 40.216 ตารางกิโลเมตร โดยครอบคลุมพื้นที่ 14 ตำบลของอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ ตำบลหายยา ตำบลช้างม่อย ตำบลศรีภูมิ ตำบลวัดเกต ตำบลช้างคลาน ตำบลพระสิงห์ ตำบลสุเทพ ตำบลป่าแดด ตำบลฟ้าฮ่าม ตำบลหนองป่าครั่ง ตำบลท่าศาลาบางส่วน ตำบลป่าตัน ตำบลหนองหอย และตำบลช้างเผือก
 
 
 
 ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
4 แขวง แขวงนครพิงค์ แขวงกาวิละ แขวงเม็งราย แขวงศรีวิชัย
 
ชุมชนบ้านท่อ ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา ชุมชน 5 ธันวา ชุมชนสวนดอก
ชุมแม่หยวก ชุมชนสันนาลุง ชุมชนแม่ขิง ชุมชนศรีวิชัย
ชุมชนเมืองคลัง ชุมชน 12 สิงหา ชุมชนศาลาแดง ชุมชนวัดโลกโมฬี
ชุมชนศรีมงคล ชุมชนรถไฟสามัคคี ชุมชนช้างคลาน ชุมชนช่างแต้ม
ชุมชนป่าตัน ชุมชนไขแก้ว ชุมชนกำแพงงาม ชุมชนสามัคคีพัฒนา
ชุมชนหมู่บ้านเทียมพร ชุมชนขนส่ง ซอย 9 ชุมชนวัดศรีปิงเมือง ชุมชนป่าห้า
ชุมชนพัฒนาบ้านกู่เต้า ชุมชนท่าสะต๋อย ชุมชนลอยเคราะห์ ชุมชนเอราวัณซอย 4
ชุมชนเชียงมั่น ชุมชนเมืองสาตรหลวง ชุมชนชัยมงคลบ้านเม็ง ชุมชนคูปู่ลูน
ชุมชนป่าเป่า ชุมชน ร.7 พัน1 ชุมชนพวกเปียร่วมใจพัฒนา ชุมชนแจ่งหัวริน
ชุมชนล่ามช้าง ชุมชนเมืองสาตรน้อย ชุมชนศรัทธาวัดหัวฝาย ชุมชนอินทนิล
ชุมชนศรีลานนา ชุมชนต้นขาม ชุมชนช้างฆ้อง ชุมชนทานตะวัน
ชุมชนป่าแพ่ง-วังสิงห์คำ ชุมชนศรีสร้อยทรายมูล ชุมชนวัดพันอ้น ชุมชนบวกหาด
ชุมชนเชียงยืน ชุมชนบบ้านแพะ ชุมชนระแกง ชุมชนวัดหมื่นเงินกอง
ชุมชนหมู่บ้านอุ่นอารี ชุมชนศรีปันครัว ชุมชนวัดธาตุคำ ชุมชนพวกแต้ม
ชุมชนข่วงสิงห์พัฒนา ชุมชนหนองประทีป ชุมชนป่าพร้าวนอก ชุมชนควรค่าม้าสามัคคีพัฒนา
ชุมชนวัดชมพูช้างม่อย ชุมชนบ้านสันป่าข่อย ชุมชนทิพย์เนตร ชุมชนเจดีย์ปล่อง
ชุมชนวัดเชตวัน ชุมชนกู่คำ ชุมชนวัดศรีสุพรรณ ชุมชนวัดพระเจ้าเม็งรายสามัคคี
ชุมชนบ้านปิง ชุมชนบ้านวัดเกต ชุมชนหมื่นสารบ้านวัวลาย
ชุมชนหลิ่งกอก ชุมชนหนองหอย ชุมชนฟ้าใหม่พัฒนาราม
ชุมชนบ้านเอื้ออาทรป่าตัน ชุมชนบ้านเด่นสามัคคี ชุมชนวัดนันทนาราม
ชุมชนโชตนา ชุมชนหนองป่าครั่ง ชุมชนวัดดาวดึงษ์
ชุมชนหนองเส้ง-ฟ้าฮ่าม ชุมชนหมื่นตูม
ชุมชนศรัทธาวัดเมืองกาย ชุมชนทิพย์รัตน์วิลล่า
ชุมชนการเคหะเชียงใหม่ ชุมชนวัดผ้าขาว
ชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า ชุมชนเชียงใหม่แลนด์
ชุมชนฟ้าฮ่าม ชุมชนอินทรนุรักษ์
ชุมชนการเคหะหนองหอย ชุมชนทรายมูลเมือง
ชุมชนการเคหะหนองหอย 2 ชุมชนวัดศรีดอนไชย-เจริญประเทศ
ชุมชนบ้านเด่นพัฒนา ชุมชนหมู่บ้านเวียงทอง
ชุมชนวัดบ้านฮ่อม
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด