ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เทศบาลเมืองเพชรบุรี

เทศบาลเมืองเพชรบุรี Thumb HealthServ.net
เทศบาลเมืองเพชรบุรี ThumbMobile HealthServ.net

เทศบาลเมืองเพชรบุรี
สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี 46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
E-mail : saraban@phetchaburicity.go.th 4760101@dla.go.th
ส่วนกลาง 0-3240-3888
โทรสาร 0-3240-3897
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี 0-3240-3888 ต่อ 1203

 เทศบาลเมืองเพชรบุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีอันเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางตอนล่างของประเทศ โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพ เมืองหลวงของประเทศไปทางทิศใต้เป็นระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร โดยใจกลางจะมีแม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่าน
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด