ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกนอกเวลาราชการ ศัลยกรรมระบบประสาทสมองไขสันหลัง รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน

คลินิกนอกเวลาราชการ ศัลยกรรมระบบประสาทสมองไขสันหลัง รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน HealthServ.net
คลินิกนอกเวลาราชการ ศัลยกรรมระบบประสาทสมองไขสันหลัง รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน HealthServ.net

คลินิกศัลยกรรมระบบประสาทสมองและไขสันหลัง (คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2563
วันเสาร์ 9.00-11.00 โทรนัดหมายล่วงหน้า 055-516332, 055-513982 ต่อ 1000

คลินิกนอกเวลาราชการ ศัลยกรรมระบบประสาทสมองไขสันหลัง รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน HealthServ
 
ตรวจรักษา
- โรคทางสมองและระบบประสาท
- ด้านการผ่าตัดสมองและระบบประสาท
การผ่าตัดเนื้องอกฐานกะโหลกศีรษะ
การผ่าตัดเนื้องอกสมองด้วยวิธีส่องกล้อง
- โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง
การผ่าตัดหลอดเลือดสมอง
- โรคทางกระดูกไขสันหลัง
การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
การผ่าตัดด้วยวิธีส่องกล้องกระดูกสันหลัง

โดย
 • นพ.อตินาท ศรีรัตน์
  วว. สาขาประสาทศัลยศาสตร์(Neurological Surgery)
 • นพ.เอื้ออังกูรยิ์ สิทธิมงคล
  วว. สาขาประสาทศัลยศาสตร์(Neurological Surgery)
 • นพ.กัณโชติ ชาญวนิชย์กุลชัย
  วว. สาขาประสาทศัลยศาสตร์(Neurological Surgery)
  วว.อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท(Interventional Neuroradiology)

วันเสาร์ 9.00-11.00
 
โทรนัดหมายล่วงหน้า 055-516332, 055-513982 ต่อ 1000
 

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด