ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เทศบาลเมืองบ้านฉาง

เทศบาลเมืองบ้านฉาง Thumb HealthServ.net
เทศบาลเมืองบ้านฉาง ThumbMobile HealthServ.net

สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านฉาง
เลขที่ 88 หมู่ 5 ถนนเทศบาล 46 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
โทรศัพท์ 0-3869-5234-6
โทรสาร 0-3860-2237
Email: admin@banchangcity.go.th

 บ้านฉาง เป็นเทศบาลเมืองซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ้านฉางและตำบลพลา เดิมเป็นชุมชนที่รวมตัวกันมากว่า 150 ปี แล้วได้จัดตั้งสุขาภิบาลใน พ.ศ. 2505 ต่อมาใน พ.ศ. 2542 ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล และใน พ.ศ. 2548 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมือง ปัจจุบันเทศบาลเมืองบ้านฉางมีประชากร 30,983 คน
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด