ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เทศบาลเมืองท่าผา

เทศบาลเมืองท่าผา HealthServ.net
เทศบาลเมืองท่าผา ThumbMobile HealthServ.net

สำนักงานเทศบาลเมืองท่าผา
ถนนแสงชูโต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 032-201531
โทรสาร 032-201531
อิเมล์ admin@thapa.go.th

 เทศบาลเมืองท่าผา เป็นเทศบาลเมืองซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของตำบลท่าผา และพื้นที่บางส่วนของหมู่ 4 ตำบลปากแรต ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลท่าผาที่จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2507 และเปลี่ยนแปลงสุขาภิบาลในปี พ.ศ. 2515 แล้วได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลใน พ.ศ. 2542
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด