ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เทศบาลเมืองวังสะพุง Thumb HealthServ.net
เทศบาลเมืองวังสะพุง ThumbMobile HealthServ.net

สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง
เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
โทร. 042-841393 042-842135
โทรสาร 042-841727

 เทศบาลเมืองวังสะพุง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลวังสะพุงและตำบลศรีสงคราม
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด