ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อ.รัตภูมิ สงขลา

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อ.รัตภูมิ สงขลา Thumb HealthServ.net
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อ.รัตภูมิ สงขลา ThumbMobile HealthServ.net

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
หมู่ที่ 6 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
โทร. 074-300783, 074-300784 โทรสาร 074-300783-4 ต่อ 127
Email : saraban@kppobt.go.th

ทม.กำแพงเพชร จ.สงขลา เมืองสองวัฒนธรรม การศึกษามีคุณภาพ โครงสร้างพื้นฐานทันสมัย ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วม สิ่งแวดล้อมดี สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด