ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ส่งยาทางไปรษณีย์ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

ส่งยาทางไปรษณีย์ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น Thumb HealthServ.net
ส่งยาทางไปรษณีย์ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ThumbMobile HealthServ.net

ขั้นตอนการใช้บริการส่งยาทางไปรษณีย์ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
1) ผู้รับบริการติดต่อแจ้งความประสงค์ขอรับยาทางไปรษณีย์ โทร. 043 042 888 2) แพทย์ประเมินและสั่งยาให้ผู้รับบริการ 3) การเงินแจ้งยอดให้ผู้รับบริการรับทราบ 4) ผู้รับบริการโอนเงินภายในวันที่ติดต่อ ก่อนเวลา 15.00 น. (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในระบบ) 5) เภสัชกรตรวจสอบยาและแพ็คยาใส่กล่องไปรษณีย์ 6) โรงพยาบาลนำยาส่งไปรษณีย์

ส่งยาทางไปรษณีย์ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น HealthServ


เงื่อนไขการให้บริการ
เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และแพทย์ประเมินแล้วว่ามีอาการคงที่ สามารถรับยาเดิมต่อเนื่องได้
เป็นผู้ป่วยรายเก่าที่มีประวัติการรักษาในโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
กรณียาแช่เย็น / ยาฉีด / วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท 2 หรือมีส่วนผสมของยาเสพติด งดการส่งทางไปรษณีย์
มีค่าบริการทางไปรษณีย์ 300 บาท
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 - 14.30 น. **กรณีติดต่อในช่วงเสาร์ - อาทิตย์ จะส่งยาทางไปรษณีย์ในวันจันทร์

ขั้นตอนการใช้บริการ
ผู้รับบริการติดต่อแจ้งความประสงค์ขอรับยาทางไปรษณีย์ โทร. 043 042 888
แพทย์ประเมินและสั่งยาให้ผู้รับบริการ
การเงินแจ้งยอดให้ผู้รับบริการรับทราบ
ผู้รับบริการโอนเงินภายในวันที่ติดต่อ ก่อนเวลา 15.00 น. (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในระบบ)
เภสัชกรตรวจสอบยาและแพ็คยาใส่กล่องไปรษณีย์
โรงพยาบาลนำยาส่งไปรษณีย์
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด