ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู Thumb HealthServ.net
เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ThumbMobile HealthServ.net

สำนักงานเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
99 หมู่ที่ 2 ถนนบ้านจิก-ดอนหัน ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง หนองบัวลำภู 39000
โทร. 042-312616
แฟกซ์ 042-312497
อีเมล์ local@tm-nbp.go.th webmaster@tm-nbp.go.th

 เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ในอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ครอบคลุมตำบลลำภูทั้งตำบล บางส่วนของตำบลหนองบัว และบางส่วนของตำบลโพธิ์ชัย รวมพื้นที่ 39.5 ตารางกิโลเมตร มีประชากรในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 21,613 คน
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด