ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ตารางแพทย์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ตารางแพทย์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า HealthServ.net
ตารางแพทย์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า HealthServ.net

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โทร 02-528-4567 ตารางแพทย์ ห้องตรวจอายุรกรรม ห้องตรวจตา ห้องตรวจศัลยกรรม ห้องตรวจ หู คอ จมูก ห้องตรวจสูติ-นรีเวช ห้องตรวจฝากครรภ์ ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ห้องตรวจกระดูก แพทย์แผนไทย ห้องทันตกรรม คลินิกผิวหนัง ห้องฝังเข็ม ห้องเวชกรรมฟื้นฟู

ตารางแพทย์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า HealthServ
 

ระบบบริการห้องตรวจและแผนกต่างๆ

 

อัตราค่าบริการ ตามสิทธิ

อัตราค่าบริการ
  • สิทธิ์ประกันสุขภาพทั่วหน้า UC
  • สิทธิ์บุคคลผู้มีปัญหาและสิทธิ์
  • สิทธิ์ประกันสังคม
  • สิทธิ์กรมบัญชีกลาง
  • สิทธิ์ต่างด้าว 

ตารางแพทย์ห้องตรวจอายุรกรรม

 

ตารางแพทย์ห้องตรวงสูติ-นรีเวชกรรม

 

ตารางแพทย์ห้องตรวจฝากครรภ์

 

ตารางแพทย์ห้องตรวจกุมารเวชกรรม คลินิกตรวจโรค คลินิกสุขภาพเด็กดี และคลินิกเฉพาะทาง

 

ตารางแพทย์ห้องตรวจตา

 

ตารางแพทย์ห้องตรวจศัลยกรรม

 

ตารางแพทย์ห้องตรวจ หู คอ จมูก

 

ห้องทันตกรรม

 

คลินิกผิวหนัง

 

ตารางแพทย์ห้องเวชกรรมฟื้นฟู

 

แพทย์แผนไทย

 

ตารางแพทย์ทางเลือก/ฝังเข็ม

 

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด