ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

จุฬาร่วมมือกับบ. เมดิก้า พัฒนากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สุขภาพ และความงาม

จุฬาร่วมมือกับบ. เมดิก้า พัฒนากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สุขภาพ และความงาม HealthServ.net
จุฬาร่วมมือกับบ. เมดิก้า พัฒนากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สุขภาพ และความงาม HealthServ.net

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สุขภาพ และความงาม
12 มีนาคม 2021

จุฬาร่วมมือกับบ. เมดิก้า พัฒนากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สุขภาพ และความงาม HealthServ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท บลูม เมดิก้า จำกัด ในโครงการพัฒนากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สุขภาพ และความงาม โดยมี ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ศ.ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และนายวรชาติ เพชรนันทวงศ์ กรรมการบริษัท บลูม เมดิก้า จำกัด ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ กล่าวรายงานโดย ศ.ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 208 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (โอสถศาลา) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด