ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

จุฬาร่วมมือกับบ. เมดิก้า พัฒนากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สุขภาพ และความงาม

จุฬาร่วมมือกับบ. เมดิก้า พัฒนากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สุขภาพ และความงาม Thumb HealthServ.net
จุฬาร่วมมือกับบ. เมดิก้า พัฒนากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สุขภาพ และความงาม ThumbMobile HealthServ.net

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สุขภาพ และความงาม
12 มีนาคม 2021

จุฬาร่วมมือกับบ. เมดิก้า พัฒนากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สุขภาพ และความงาม HealthServ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท บลูม เมดิก้า จำกัด ในโครงการพัฒนากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สุขภาพ และความงาม โดยมี ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ศ.ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และนายวรชาติ เพชรนันทวงศ์ กรรมการบริษัท บลูม เมดิก้า จำกัด ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ กล่าวรายงานโดย ศ.ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 208 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (โอสถศาลา) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด