Home : กัญชาทางการแพทย์ / ข่าวสาร กิจกรรม กัญชาในประเทศ

จุฬาร่วมมือกับบ. เมดิก้า พัฒนากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สุขภาพ และความงาม

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สุขภาพ และความงาม
12 มีนาคม 2021
Date: 17/03/2564 View: 540
จุฬาร่วมมือกับบ. เมดิก้า พัฒนากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สุขภาพ และความงาม  กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท บลูม เมดิก้า จำกัด ในโครงการพัฒนากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สุขภาพ และความงาม โดยมี ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ศ.ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และนายวรชาติ เพชรนันทวงศ์ กรรมการบริษัท บลูม เมดิก้า จำกัด ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ กล่าวรายงานโดย ศ.ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 208 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (โอสถศาลา) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com