Home : แพคเกจ : วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ปอดอักเสบ ปอดบวม

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2564 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

 
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ปกส T: 035-514999
Date: 19/03/2564 View: 597
image1 size: 1448x2048px
 รพ.เจ้าพระยายมราช ให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2564
ตั้งแต่ 5 พ.ค. - 23 ก.ค. 64 ฉีดทุกวันพุธ,ศุกร์ เวลา 13.30 - 15.30 น.
ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกและศูนย์วินิจฉัยรักษาผ่าตัดโรคหัวใจ
กลุ่มเสี่ยง ได้แก่
1. บุคคลที่เป็นโรคเรื้อรัง ได้แก่
- โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด
- โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน
- ผู้ป่วยไตวาย
- ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด
- ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย และภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
2. บุคคลโรคอ้วน(น้ำหนักตัวตั้งแต่ 100 กก.ขึ้นไป)
3. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
4. บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปทุกคน
5. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2ปี
6. หญิงมีครรภ์ ที่อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป (สามารถรับวัคซีนได้ที่ห้องฝากครรภ์)
7. ผู้มีสิทธิ์ประสังคมที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ปกส

950 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์
วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม...
ราคา 2,500
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่
แพ็กเกจวัดซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (Fluguadri Vaccine...
ราคา 790
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]