ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดหลักสูตรออนไลน์ กัญชา-กัญชง

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดหลักสูตรออนไลน์ กัญชา-กัญชง HealthServ.net
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดหลักสูตรออนไลน์ กัญชา-กัญชง HealthServ.net

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดหลักสูตรออนไลน์ กัญชา-กัญชง

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดหลักสูตรออนไลน์ กัญชา-กัญชง HealthServ

เปิดหลักสูตรออนไลน์ “กัญชา-กัญชง

ปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายพัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ (Online Learning) โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถเลือกเรียนตามความสนใจของตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผู้เรียนและผู้รับบริการตามกลุ่มเป้าหมายของ กศน. ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบการจัดการศึกษาออนไลน์ในอนาคต
 
ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ.จึงได้มอบนโยบายให้สำนักงาน กศน. ดำเนินการพัฒนา หลักสูตรบทเรียนออนไลน์ ONIE Learn เรื่อง การเรียนรู้กัญชาและกัญชงอย่างชาญฉลาด ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่วยให้ประชาชนสามารถเรียนรู้ ผ่านสมาร์ทโฟน หรือโน๊ตบุ๊กได้ทุกที่ทุกเวลา
 
ในอนาคต วางแผนพัฒนาเป็นแอปพลิเคชั่นดังกล่าว มีบททดสอบ ใบงาน ความรู้และข้อมูลต่างๆ เช่น กัญชาคืออะไร กัญชงคืออะไร มีประโยชน์และโทษอย่างไร รวมไปให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบททดสอบออนไลน์จะมีทั้งหมด 20 ข้อ 4 ตัวเลือก ซึ่งเป็นระบบสุ่มข้อสอบ หากผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 70% จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ หากไม่ผ่านเกณฑ์สามารถสอบซ่อมได้ไม่เกิน 3 ครั้ง รวมทั้งพัฒนาต่อยอดให้เป็นฐานข้อมูลอาชีพสำหรับวิสาหกิจชุมชนอีกด้วย โดยผู้สนใจสามารถเรียนรู้ได้ใน http://onielearn.nfe.go.th/

ท่านใดสนใจ​ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ศึกษา​ กัญ​ชง~กัญชาเชิง​พาณิช​  การขอ​อนุญาต​ ปลูก​ผลิต จำหน่าย​ แปรรูป​ ผลิตภัณฑ์​ และข้อกฎหมาย​ ต่าง​ๆ เชิญ​ให้​เข้าร่วม​กลุ่ม​ใด้เลยคับเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด​เห็นชึ่งกันและกัญคับ

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด