Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดหลักสูตรออนไลน์ กัญชา-กัญชง

Update: 24/03/2564 View: 1,182

เปิดหลักสูตรออนไลน์ “กัญชา-กัญชง

ปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายพัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ (Online Learning) โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถเลือกเรียนตามความสนใจของตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผู้เรียนและผู้รับบริการตามกลุ่มเป้าหมายของ กศน. ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบการจัดการศึกษาออนไลน์ในอนาคต
 
ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ.จึงได้มอบนโยบายให้สำนักงาน กศน. ดำเนินการพัฒนา หลักสูตรบทเรียนออนไลน์ ONIE Learn เรื่อง การเรียนรู้กัญชาและกัญชงอย่างชาญฉลาด ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่วยให้ประชาชนสามารถเรียนรู้ ผ่านสมาร์ทโฟน หรือโน๊ตบุ๊กได้ทุกที่ทุกเวลา
 
ในอนาคต วางแผนพัฒนาเป็นแอปพลิเคชั่นดังกล่าว มีบททดสอบ ใบงาน ความรู้และข้อมูลต่างๆ เช่น กัญชาคืออะไร กัญชงคืออะไร มีประโยชน์และโทษอย่างไร รวมไปให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบททดสอบออนไลน์จะมีทั้งหมด 20 ข้อ 4 ตัวเลือก ซึ่งเป็นระบบสุ่มข้อสอบ หากผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 70% จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ หากไม่ผ่านเกณฑ์สามารถสอบซ่อมได้ไม่เกิน 3 ครั้ง รวมทั้งพัฒนาต่อยอดให้เป็นฐานข้อมูลอาชีพสำหรับวิสาหกิจชุมชนอีกด้วย โดยผู้สนใจสามารถเรียนรู้ได้ใน http://onielearn.nfe.go.th/

ท่านใดสนใจ​ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ศึกษา​ กัญ​ชง~กัญชาเชิง​พาณิช​  การขอ​อนุญาต​ ปลูก​ผลิต จำหน่าย​ แปรรูป​ ผลิตภัณฑ์​ และข้อกฎหมาย​ ต่าง​ๆ เชิญ​ให้​เข้าร่วม​กลุ่ม​ใด้เลยคับเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด​เห็นชึ่งกันและกัญคับ

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)