ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ โรงพยาบาลสิรินธร (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์)

ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ โรงพยาบาลสิรินธร (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์) HealthServ.net
ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ โรงพยาบาลสิรินธร (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์) ThumbMobile HealthServ.net

บริการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ชั้น 2 โรงพยาบาลสิรินธร
ในวันและเวลาราชการ เวลา 09.00 - 15.00 น.
โทร. 08-4072-4581 , 0-2328-6900-15 ต่อ 11406 , 11468 , 11408

ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ โรงพยาบาลสิรินธร (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์) HealthServ
 เริ่มให้บริการตรวจสุขภาพ
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
ติดต่อยื่นเอกสารเพื่อทำนัดในการขอตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
ณ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ชั้น 2 โรงพยาบาลสิรินธร
ในวันและเวลาราชการ เวลา 09.00 - 15.00 น.
โทร. 08-4072-4581 , 0-2328-6900-15 ต่อ 11406 , 11468 , 11408

เอกสารประกอบการขอตรวจ
แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว จากกรมจัดหางาน
พาสปอร์ต
ใบข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (กรณีไม่มีพาสปอร์ต)
บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)
เอกสารนายจ้าง 
1.สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาบัตรประชาชน
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด