ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

อย.ยัน ไม่มีเรียกรับเงินเพิ่ม ไม่บังคับแหล่งสารสกัด ต่อยอดธุรกิจกัญชา-กัญชง

อย.ยัน ไม่มีเรียกรับเงินเพิ่ม ไม่บังคับแหล่งสารสกัด ต่อยอดธุรกิจกัญชา-กัญชง HealthServ.net
อย.ยัน ไม่มีเรียกรับเงินเพิ่ม ไม่บังคับแหล่งสารสกัด ต่อยอดธุรกิจกัญชา-กัญชง ThumbMobile HealthServ.net

อย. พบการแอบอ้างหลอกลวงผู้ประกอบการที่ต้องการต่อยอดธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเกี่ยวกับกัญชา-กัญชง โดยเรียกค่าสลักหลังใบอนุญาตสูงถึง 200,000 บาท แถมบังคับให้ต้องใช้สารสกัดกัญชา-กัญชงจากแหล่งที่ระบุไว้ อย. ยืนยันไม่มีการเรียกรับเงิน และไม่มีการระบุว่าต้องใช้สารสกัดกัญชา-กัญชงจากแหล่งใด 

หากผู้ประกอบการมีสถานที่ผลิตและต้องการจะขยายพื้นที่ในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มเติมสามารถทำได้ทันที โดยอัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามกฎระเบียบ ตรวจสอบได้ผ่านทาง QR CODE
 

 นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบว่า มีมิจฉาชีพดำเนินการหลอกลวงผู้ประกอบการที่ต้องการต่อยอดธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง โดยมีการเรียกรับค่าสลักหลังใบอนุญาต จำนวน 200,000 บาท และมีการระบุว่าต้องใช้สารสกัดกัญชาและกัญชงจากแหล่งใดด้วยนั้น

อย. ขอชี้แจงว่าไม่มีการเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการที่ต้องการต่อยอดผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากกัญชาและกัญชง หากผู้ประกอบการได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตอยู่แล้ว และต้องการจะขยายพื้นที่ในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มเติมสามารถทำได้เลยทันที โดยการยื่นผ่านระบบ e - submission และการสลักหลังใบอนุญาตจะได้รับผ่านระบบอัตโนมัติในทันที หลังจากเจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารตามข้อมูลที่ผู้ประกอบการส่งมาถูกต้องและครบถ้วน
อย.ยัน ไม่มีเรียกรับเงินเพิ่ม ไม่บังคับแหล่งสารสกัด ต่อยอดธุรกิจกัญชา-กัญชง HealthServโดยมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถดูรายละเอียดได้ผ่านทาง QR CODE นี้  (หรือจากลิงค์ที่นำมาวางไว้ด้านล่างนี้) รวมทั้งไม่มีการระบุข้อความว่าต้องใช้สารสกัดกัญชาและกัญชงจากแหล่งใดด้วย

 
 
อย.ยัน ไม่มีเรียกรับเงินเพิ่ม ไม่บังคับแหล่งสารสกัด ต่อยอดธุรกิจกัญชา-กัญชง HealthServ

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวย้ำในตอนท้ายว่า อย. ดำเนินการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกชนิดด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว เป็นธรรม และพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยเจริญรุดหน้า หากพบเห็นการแอบอ้างชื่อ อย. เรียกรับผลประโยชน์ เป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย โปรดแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 เพื่อ อย. จะได้ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป

อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตผลิตอาหาร LINK

อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตผลิตอาหาร อย.ยัน ไม่มีเรียกรับเงินเพิ่ม ไม่บังคับแหล่งสารสกัด ต่อยอดธุรกิจกัญชา-กัญชง
อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตผลิตอาหาร อย.ยัน ไม่มีเรียกรับเงินเพิ่ม ไม่บังคับแหล่งสารสกัด ต่อยอดธุรกิจกัญชา-กัญชง
อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตผลิตอาหาร อ้างอิงกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522  (ข้อมูลจากกองอาหารและยา อย.)

ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตด้านอาหาร LINK

ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตด้านอาหาร อย.ยัน ไม่มีเรียกรับเงินเพิ่ม ไม่บังคับแหล่งสารสกัด ต่อยอดธุรกิจกัญชา-กัญชง
ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตด้านอาหาร อย.ยัน ไม่มีเรียกรับเงินเพิ่ม ไม่บังคับแหล่งสารสกัด ต่อยอดธุรกิจกัญชา-กัญชง
สรุปค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตด้านอาหาร (ข้อมูลจากกองอาหารและยา อย.) เอกสารเต็มทั้งหมด 8 หน้า
 
 
 
 
 
 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด