ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เทศบาลเมืองจอมพล

เทศบาลเมืองจอมพล Thumb HealthServ.net
เทศบาลเมืองจอมพล ThumbMobile HealthServ.net

เทศบาลเมืองจอมพล
เลขที่ 2 หมู่ที่ 12 ถนนราชบุรี-สวนผึ้ง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
โทรศัพท์: 032-261830
แฟกซ์: 032-261830
อีเมล: chombung12@gmail.com

 จอมพล เป็นเทศบาลเมืองซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลจอมบึงในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เดิมมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึงที่จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2539 แล้วจึงยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองใน พ.ศ. 2563 นับเป็นเทศบาลเมืองแห่งที่ 5 ของจังหวัดราชบุรี ปัจจุบันเทศบาลเมืองจอมพลมีประชากร 10,622 คน
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด