ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลกระทุ่มแบน Thumb HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลกระทุ่มแบน อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้


กิติพรการแพทย์คลินิกเวชกรรม 
74/12 ม.13 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร โทร.0 2811 1956
 
คลินิกชัยวัฒน์การแพทย์ 
55/3 ม.9 ถ.เศรษฐกิจ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร โทร.08 1721 6992
 
คลินิกสาทิพย์การแพทย์ 
179/49-52 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร โทร.0 3447 3400
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์พรชัย
 179/19-20 ถ.สุคนธวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
 
คลินิกเวชกรรมคลองแค 
21 ม.2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
โทร.08 9776 8422
 
คลินิกเวชกรรมสมฤทธิ์การแพทย์ 
274-275 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร โทร.0 2431 1501-2
 
คลินิกเวชกรรมหมอณัฐวุฒิ 
1343/8-9 ถ.สุคนธวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร โทร.0 3447 9665
 
คลินิกหมอไพโรจน์และเพื่อนการแพทย์ 
187/7 ม.2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร โทร.08 9910 6083
 
คลินิกเวชกรรมหมออภิชาติ 
1338/5-6 ถ.สุคนธวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โทร.0 3447 0523
 
ยอดยิ่งคลินิกเวชกรรม 53 ม.7 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
โทร.08 1662 1410
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครอ้อมน้อย 
234 ม.11 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
โทร.0 2420 1713
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน 
249 ถ.สุคนธวิท ต.ตลาด อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
โทร.0 3447 1455
 
ศูนย์สุขภาพเทศบาลเมืองอ้อมน้อย 
ม.4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
โทร.0 2420 2346
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด