ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

จุฬา เชิญกลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2565

จุฬา เชิญกลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2565 Thumb HealthServ.net
จุฬา เชิญกลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2565 ThumbMobile HealthServ.net

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ณ คลินิกเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม อาคาร ภปร ชั้น 16
สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-2565427

จุฬา เชิญกลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2565 HealthServ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวน ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2565 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

กลุ่มเสี่ยง ได้แก่
 
  • ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป หรือ
  • ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งอยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน 
  • โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
  • โรคอ้วน (น้ำหนัก >100 กิโลกรัม หรือค่าดัชนีมวลกาย>35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
  • ผู้พิการทางสมอง ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
 
 
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 
ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น. 
(ยกเว้นวันหยุดราชการ) 
 
ณ คลินิกเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม อาคาร ภปร ชั้น 16 
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-256-5427
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด