News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
กรมควบคุมโรค สานความร่วมมือฝรั่งเศส หนุนบุคลากรไปศึกษา-ต่อยอดการวิจัย ณ ประเทศฝรั่งเศส HealthServ.net
กรมควบคุมโรค สานความร่วมมือฝรั่งเศส หนุนบุคลากรไปศึกษา-ต่อยอดการวิจัย ณ ประเทศฝรั่งเศส HealthServ.net

กรมควบคุมโรค ประชุมร่วมผู้แทนสถานทูตฝรั่งเศส เพื่อประสานความร่วมมือด้านการศึกษาและสาธารณสุข ผู้แทนทั้งสองประเทศเห็นพ้องสนับสนุนการทำวิจัย ทุนแลกเปลี่ยน/ศึกษาต่อใน 3 โครงการ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางสุขภาพของประชาชนทั้งสองประเทศ

กรมควบคุมโรค สานความร่วมมือฝรั่งเศส หนุนบุคลากรไปศึกษา-ต่อยอดการวิจัย ณ ประเทศฝรั่งเศส HealthServ
 
 
         11 กุมภาพันธ์ 2565 นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ประชุมหารือกับนายกิโยม ดา ผู้ช่วยทูตฝ่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ และอุดมศึกษาและผู้แทนจากสถานเอกอัครทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ที่สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการ เช่น การศึกษาต่อและการวิจัยของบุคลากรกรมควบคุมโรค โดยมีสัตวแพทย์หญิงเสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ  นายยุทธพงษ์ เกียรติยุทธชาติ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้แทนจากศูนย์ประสานงานสุขภาพหนึ่งเดียว  กรมควบคุมโรค เข้าร่วมประชุมด้วย
 
 
          นายแพทย์โสภณ กล่าวว่า ประเทศไทยและฝรั่งเศสมีความร่วมมือที่แน่นแฟ้นในหลายด้าน เช่น ด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุข อาทิ สุขภาพหนึ่งเดียว หรือ One Health และมีแผนจะสนับสนุนนักเรียนและบุคลากรภาครัฐไปศึกษาต่อด้วยทุนแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ ล่าสุดจัดประชุม High Level France- Thailand One Health Meeting ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้นำทางภาครัฐ ในการดำเนินงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียว ในทุกภาคส่วนทุกระดับ รวมถึงกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในสังคมเกี่ยวกับการนำหลักการสุขภาพหนึ่งเดียวมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
 
 
          นายแพทย์โสภณ กล่าวอีกว่า ผู้แทนสถานทูตฝรั่งเศสยินดีให้การสนับสนุนบุคลากรของกรมควบคุมโรคเพื่อไปศึกษาและต่อยอดการวิจัย ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศสในอนาคตภายใต้ 3 โครงการ ได้แก่ 1) Franco-Thai Scholarship program 2) Junior Research Fellowship program และ 3) Franco-Thai joint research program (PHC SIAM) และจะหารือกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป  โดยตอนท้ายของการประชุมได้เน้นย้ำถึงเป้าหมายความร่วมมือของทั้งประเทศในการพัฒนาด้านสาธารณสุข การศึกษาเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางสุขภาพของประชาชนทั้งสองประเทศ

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง