News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ข้อเท็จจริงเรื่องโควิด-19 ในสมุทรสงคราม HealthServ.net
ข้อเท็จจริงเรื่องโควิด-19 ในสมุทรสงคราม HealthServ.net

ข้อเท็จจริงที่ไม่ว่าคุณ จะเป็นชาวสมุทรสงครามหรือไม่ก็ตาม ควรต้องรู้เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง และคนที่คุณห่วงใย เพราะหากพลาดไปติดโควิด ไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆ เพราะในระยะยาว ไม่มีใครรู้ว่าหากเคยติดเชื้อแล้ว ผลจะเป็นอย่างไร มีผลกระทบในภายหลังหรือไม่ อย่างไร

 
 

ความจริงที่สมุทรสงคราม 

 
ชาวสมุทรสงครามที่ติดเชื้อโควิด-19 แล้วตาย เป็นผู้สูงอายุร้อยละ 80 และเกือบ 90% ของผู้สูงอายุที่ตาย "ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกัน"
 
ร้อยละ 50 ของผู้สูงอายุที่ติดโควิด-19 แล้วตาย ติดเชื้อจาก "คนในครอบครัวและคนใกล้ชิด" 
 
 
ร้อยละ 7 ของผู้สูงอายุที่ติดโควิด-19 มีอาการรุนแรงและต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 
 
 
วัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 "ป้องกันเสียชีวิต" รีบไปรับการฉีดกระตุ้นด่วน 
 
ถึงฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว ก็ยังต้อง "ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด" เพราะยังสามารถเป็นพาหะนำเชื้อ มาสู่คนในครอบครัวได้ 
 
ด้วยความปราถนาดีจาก สาธารณสุขสมุทรสงคราม
ข้อเท็จจริงเรื่องโควิด-19 ในสมุทรสงคราม HealthServ
ข้อเท็จจริงเรื่องโควิด-19 ในสมุทรสงคราม HealthServ
ข้อเท็จจริงเรื่องโควิด-19 ในสมุทรสงคราม HealthServ
ข้อเท็จจริงเรื่องโควิด-19 ในสมุทรสงคราม HealthServ
ข้อเท็จจริงเรื่องโควิด-19 ในสมุทรสงคราม HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง