ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์การดูแล Covid-19 เครือโรงพยาบาลเพชรรัตน์

ศูนย์การดูแล Covid-19 เครือโรงพยาบาลเพชรรัตน์ HealthServ.net
ศูนย์การดูแล Covid-19 เครือโรงพยาบาลเพชรรัตน์ ThumbMobile HealthServ.net

เบิกได้ทุกสิทธิ - ศูนย์การดูแล Covid-19 เครือโรงพยาบาลเพชรรัตน์ โดยโรงพยาบาลเพชรรัตน์ ให้บริการการดูแลผู้ป่วยเฉพาะกิจ Covid-19 ที่ โรงพยาบาลเมืองเพชร [เดิม] สามารถสอบถามข้อมูลการรักษา COVID-19 ได้ที่ :
- 086-449-3550
- 082-852-5809

ศูนย์การดูแล Covid-19 เครือโรงพยาบาลเพชรรัตน์ HealthServ
 ศูนย์การดูแล Covid-19 เครือโรงพยาบาลเพชรรัตน์ 
โดยโรงพยาบาลเพชรรัตน์ ให้บริการการดูแลผู้ป่วยเฉพาะกิจ 
Covid-19 ที่ โรงพยาบาลเมืองเพชร [เดิม] 
ภายใต้การดูแลของทีมบุคลากรทางการแพทย์สหสาขาวิชาชีพ
................................................................
?ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ 
- ประกันสุขภาพตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 
- UCEP COVID-19
................................................................
รับเข้าเป็นผู้ป่วยในที่ศูนย์โควิด -19 ภายใต้หลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
1. กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
2. กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 โรค คือ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน, โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน
3. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
4. ผู้ติดเชื้อโควิด ที่ไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้
................................................................
สามารถสอบถามข้อมูลการรักษา COVID-19 ได้ที่ : 
- 086-449-3550 
- 082-852-5809

โรงพยาบาลเพชรรัตน์

2/1 ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5672-0680-4
โทรสาร 0-5672-0679
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด