ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

USDA Organic

USDA Organic HealthServ.net
USDA Organic ThumbMobile HealthServ.net

USDA Organic ย่อมาจาก U.S. Department of Agriculture เป็นตรารับรองอาหารและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกของสหรัฐอเมริกา

USDA Organic HealthServ
USDA Organic ย่อมาจาก U.S. Department of Agriculture  เป็นตรารับรองอาหารและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกของสหรัฐอเมริกา


ฉลาก USDA Organic

    ปัจจุบัน Organic Food หรือ อาหารอินทรีย์ กำลังเป็นที่นิยมในตลาดสหรัฐฯ โดยในปี 2545 ตลาดค้าปลีก Organic Food ในสหรัฐฯ มีมูลค่าถึง 6,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปีก่อน สำหรับสินค้าที่ได้รับความนิยมสูง ได้แก่ ผักและผลไม้สด เครื่องดื่มที่ไม่ใช่นม ขนมปังและธัญพืช อาหารบรรจุหีบห่อ (อาหารแช่แข็งและอาหารแห้ง อาหารสำหรับทารก และขนมหวาด) ผลิตภัณฑ์นม เป็นต้น ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (United States Department of Agriculture: USDA) ได้กำหนดมาตรฐานในการปิดฉลากสินค้า Organic Food ที่นำเข้า โดยมีสาระสำคัญดังนี้

    สินค้าที่จัดเป็น Organic Food ตามมาตรฐาน USDA ได้แก่ สินค้าที่ไม่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรมหรือฆ่าเชื้อโรคโดยการฉายรังสี พืชที่ปลูกด้วยดินที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยมูลสัตว์ เนื้อสัตว์และไข่ที่มาจากสัตว์ที่ไม่ใช้ฮอร์โมนช่วยในการเติบโตและไม่ใช้ยา ปฏิชีวนะ ยกเว้นการให้อาหารเสริมประเภทวิตามินหรือแร่ธาตุ รวมทั้งต้องได้รับการเลี้ยงดูด้วยอาหารสัตว์ที่เป็น Organic เป็นต้น

    ลักษณะของฉลาก จะมีคำว่า ?USDA Oranic? อยู่ภายในวงกลม

    สินค้าที่สามารถขอปิดฉลาก แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
    - สินค้าที่มีส่วนผสมเป็น Organic 100%
    - สินค้าที่มีส่วนผสมเป็น Organic ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

    สำหรับสินค้าที่มีส่วนผสมเป็น Organic ต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับการประทับตรา ?USDA Organic? แต่ถ้ามีส่วนผสมเป็น Organic ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สามารถระบุว่าใช้ส่วนผสมที่เป็น Organic ได้ เช่น ?Made with Organic Ingredients? หรือถ้ามีส่วนผสมเป็น Organic ต่ำกว่าร้อยละ 70 สามารถระบุว่ามีส่วนผสมบางส่วนเป็น Organic ได้ เช่น ?Some Organic Ingredients?

    การขอปิดฉลาก USDA Organic ผู้ส่งออกไทยสามารถติดต่อขอได้ที่ USDA หรือบริษัทที่ได้รับการรับรองจาก USDA ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในสหรัฐฯ พิจารณาออกฉลากให้ สำหรับผู้ส่งออกไทยสามารถติดต่อสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นหน่วย งานเอกชนเพื่อช่วยทำหน้าที่ดังนี้
    - ตรวจสอบมาตรฐานตาม International Federation of Organic Food Agriculture Movement (IFOM) ซึ่งเป็นมาตรฐานอาหารอินทรีย์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ โดยสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบจะได้รับความเชื่อถือจาก USDA ในระดับหนึ่ง ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเพื่อขอปิดฉลากตามาตรฐานที่ กำหนด
    - ติดต่อและประสานงานกับบริษัทที่ได้รับการรับรองจาก USDA ในสหรัฐฯ เพื่อให้พิจารณาออกฉลาก

    ผู้ที่ฝ่าฝืน ข้อกำหนดว่าด้วยการปิดฉลาก USDA Organic มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2545 โดยผู้ที่ฝ่าฝืนต้องเสียค่าปรับต่อครั้งที่ตรวจพบเป็นเงินไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ

    ที่มา : ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
    เมษายน 2547
    สุวิทย์ สุทธิจิระพันธ์(suwits@mfa.go.th)ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด