News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนโรงพยาบาลลานนา 3 HealthServ.net
สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนโรงพยาบาลลานนา 3 HealthServ.net

โรงพยาบาลลานนา 3 เตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการ เพื่อผู้ประกันตนของโรงพยาบาลทุกท่าน สามารถตรวจสอบบริการ คำแนะนำ วิธีการเข้ารับบริการ หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้จากที่นี่ หากมีข้อสงสัยสอบถามโทร.052-134777

 

ผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคม (ทุกโรงพยาบาล) ตรวจสุขภาพช่องปากพร้อมขูดหินปูน+ รับของที่ระลึก LINK

ผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคม (ทุกโรงพยาบาล) ตรวจสุขภาพช่องปากพร้อมขูดหินปูน+ รับของที่ระลึก สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนโรงพยาบาลลานนา 3
ผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคม (ทุกโรงพยาบาล) ตรวจสุขภาพช่องปากพร้อมขูดหินปูน+ รับของที่ระลึก สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนโรงพยาบาลลานนา 3
รอคิวเรียกเข้าตรวจ ไปทำฟันกันดีกว่า #ตรวจสุขภาพช่องปากพร้อมขูดหินปูน  สิทธิประกันสังคม #รับของที่ระลึก
 
คลินิกทันตกรรม  โรงพยาบาลลานนา … ให้บริการผู้ประกันตน  รับสิทธิ์ตรวจสุขภาพช่องปาก พร้อมรับบริการขูดหินปูน มูลค่ารวมกว่า 900 บาท  โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกันตนของรพ.ลานนา !!! 

ผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคม ทุกโรงพยาบาล สามารถขอรับสิทธิ์ตรวจสุขภาพ ตามเงื่อนไขอายุ ในโปรแกรมของสำนักงานประกันสังคม และสิทธิ์ในการทำฟัน  ที่โรงพยาบาลลานนา ได้คนละ 900 บาท ต่อคนต่อปี   
 
ขั้นตอนการรับสิทธิ์ รับบริการด้านทันตกรรรม  ก็ง่ายๆค่ะ  เพียงแสดงบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ ตัวจริงทุกครั้ง เพื่อระบุตัวตนขิองท่าน   หากมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือคำนำหน้า ให้แนบหลักฐานมาด้วย ในกรณีชาวต่างชาติ ให้ใช้พาสปอร์ต พร้อมบัตรรับรองสิทธิ์ประกันสังคม เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ 
 
คลินิกทันตกรรม  โรงพยาบาลลานนา เปิดให้บริการ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. 
       โทรสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ โทร. 052-134-742  

ประกันสังคมอุ่นใจ ติดโควิดต้องการกักตัว ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 โรงพยาบาลลานนา3

ประกันสังคมอุ่นใจ ติดโควิดต้องการกักตัว ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 โรงพยาบาลลานนา3 สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนโรงพยาบาลลานนา 3
ประกันสังคมอุ่นใจ ติดโควิดต้องการกักตัว ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 โรงพยาบาลลานนา3 สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนโรงพยาบาลลานนา 3
 ประกันสังคมอุ่นใจ ติดโควิดต้องการกักตัว ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 โรงพยาบาลลานนา3 
 
#สิทธิประกันสังคมทุกโรงพยาบาล ติดเชื้อโควิด-19 #ไม่สะดวกกักตัวที่บ้าน โรงพยาบาลลานนา มีบริการห้องพักสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 หากตรวจ ATK ด้วยตนเอง ขึ้น 2 ขีดแล้ว #รีบเข้ามารายงานตัวเพื่อพบแพทย์  ณ คลินิก ARI  #โรงพยาบาลลานนา3  #ประกันสังคมทุกโรงพยาบาลใช้สิทธิได้
 
ต้องมาพบแพทย์ และตรวจยืนยันการติดเชื้อ ด้วยวิธี PCR ก่อนเข้าพักกักตัวทุกราย  
   ตรวจ PCR แบบปกติ รู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง #ไม่มีค่าใช้จ่าย
  ตรวจ PCR แบบด่วน รู้ผลภายใน 6 ชั่วโมง ราคา 2,500 บาท 
                                            
 ✅พักห้องพักเดี่ยว 7 วัน ราคา 14,000 บาท 
 ✅ห้องพักคู่ 7 วัน คนแรก ราคา 14,000 บาท /คนที่ 2 ราคา 7,000 บาท
 
หมายเหตุ
* ราคานี้ รวมค่าตรวจเอกซเรย์ และยารักษาโรคโควิด-19 ตามอาการ
** ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดจากโรคประจำตัวเดิมหรือการรักษาโรคแทรกซ้อน ขณะรักษาตัวด้วยโรคโควิด-19
*** ราคาและเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามประกาศสำนักงานประกันสังคม
 
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องห้องพักกักตัวผู้ป่วยโควิด #สิทธิประกันสังคม : ติดต่อ #แผนกลูกค้าสัมพันธ์  โทร.134-777 ต่อ 1174,1194

ประกันสังคมจัดให้ ผู้ประกันตน ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ รุ่นใหม่ 2022 ฟรี LINK

ประกันสังคมจัดให้ ผู้ประกันตน ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ รุ่นใหม่ 2022 ฟรี สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนโรงพยาบาลลานนา 3
ประกันสังคมจัดให้ ผู้ประกันตน ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ รุ่นใหม่ 2022 ฟรี สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนโรงพยาบาลลานนา 3
ประกันสังคมจัดให้ ‼️ ผู้ประกันตน #โรงพยาบาลลานนา และ #โรงพยาบาลลานนา3 อายุ 50 ปีขึ้นไป ... #ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ รุ่นใหม่ 2022 ที่ โรงพยาบาลลานนา และ โรงพยาบาลลานนา 3 ได้ #โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 
โรงพยาบาลลานนา นำ #วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ รุ่นใหม่ 2022 แบบ 4 สายพันธุ์ จากต่างประเทศมาให้บริการแล้ว.. 
 
อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย  เตรียมเข้าสู่ฤดูฝน เป็นช่วงที่ต้องระวัง “โรคไข้หวัดใหญ่” ระบาด โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ อยู๋ใน "7 กลุ่มเสี่ยง" ที่ควรฉีดวัคซีนป้องกันเป็นประจำทุกปี ซึ่งการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นี้ จะช่วยลดความรุนแรง หากมีการการติดเชื้อร่วม ทั้งไข้หวัดใหญ่และโควิด เพราะป่วยแล้วจะอาการรุนแรงกว่าปกติ รีบใช้สิทธิของท่านด่วน..ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565 นี้เท่านั้น

เปิดให้บริการแล้ว ชบา-ลานนา Chaba-Lanna Hotel Isolation LINK

เปิดให้บริการแล้ว ชบา-ลานนา Chaba-Lanna Hotel Isolation สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนโรงพยาบาลลานนา 3
เปิดให้บริการแล้ว ชบา-ลานนา Chaba-Lanna Hotel Isolation สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนโรงพยาบาลลานนา 3
เปิดให้บริการแล้ว ชบา-ลานนา Chaba-Lanna Hotel Isolation   
รับดูแล ผู้ติดเชื้อโควิด19 สิทธิประกันสังคม เพื่อการกักตัว สีเขียว ไม่มีอาการ แต่ไม่สะดวกกักตัวที่บ้าน 
 
โรงแรมกักตัว “ชบา-ลานนา” Hotel Isolation ที่อยู่ : ตัวโรงแรมตั้งอยู่ติดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง (ฝั่งขาเข้าเมืองเชียงใหม่) โดย “ชบา-ลานนา” จะอยู่หลังโรงแรมโรงแรมฮาโมไนซ์ นับได้ว่าเป็นโลเคชั่นที่ดี สังเกตได้ง่าย ห่างจากตัวเมืองเพียงเล็กน้อย เดินทางด้วยรถยนต์เพียงแค่ไม่กี่นาที มาพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน 
 
กำหนดพักเพื่อกักตัว 7 วัน รวมอาหาร 3 มื้อ พร้อมใบรับรองแพทย์หลังครบกำหนดกักตัว 
* พักห้องคู่ไม่มีค่าใช้จ่าย
** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มคนละ 4,200 บาท
 
✅ ใช้ได้ทุกสิทธิที่สามารถตั้งเบิกได้ 
✅ ต้องไม่ขึ้นทะเบียนรับยา หรือเข้า CI,HI ที่ไหนมาก่อน
✅ มีผลยืนยันการติดเชื้อโควิดแบบ PCR มาแล้ว จองห้องพักได้เลย
✅ ตรวจเอง พบ ATK บวก ขึ้น 2 ขีด ต้องตรวจ PCR เพื่อยืนยันก่อน ที่โรงพยาบาลลานนา 
    เวลาให้บริการ 08.00-16.00 น. ** ติดต่อสอบถาม #การตรวจคัดกรองโควิด แบบ PCR โทร.052-134777 
 
- ผู้มีผล PCR มาแล้วทุกสิทธิ์ #สิทธิประกันสังคม #สิทธิเบิกตรงข้าราชการ #สิทธิUC สามารถใช้สิทธิได้ 
- สิทธิประกันสังคม รพ.ลานนา ให้บริการตรวจPCR ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ประสงค์เข้าพักโรงแรมกักตัวเท่านั้น 
-  สิทธิอื่นจะมีค่าใช้จ่าย ในการตรวจ PCR คนละ 2,750 บาท 
** #ใบรับรองแพทย์ #รับได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ #โรงพยาบาลลานนา 
 
 ติดต่อสำรองห้องพัก ชบา-ลานนา Chaba-Lanna Hotel Isolation 
ได้ที่ โทร.093-8176191 / 052-134777 
แอดไลน์ เจ้าหน้าที่ ID Line: chabalanna / chabalanna2 

โรงพยาบาลลานนา 3

ลขที่ 20 ถนนโชตนา ซอย 12 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 052 134 777
ข่าวสาร/บริการอื่นๆ ของ โรงพยาบาลลานนา 3

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง