ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ปฏิทินกิจกรรม นิทรรศการ งานแฟร์ ด้านสุขภาพการแพทย์ ในไทย ปี 2566

ปฏิทินกิจกรรม นิทรรศการ งานแฟร์ ด้านสุขภาพการแพทย์ ในไทย ปี 2566 HealthServ.net
ปฏิทินกิจกรรม นิทรรศการ งานแฟร์ ด้านสุขภาพการแพทย์ ในไทย ปี 2566 ThumbMobile HealthServ.net

สำหรับปี 2566 ประเทศไทยมีกิจกรรม มหกรรม นิทรรศการ งานแฟร์ ในด้านที่เกี่ยวกับสุขภาพ การแพทย์ สาธารณสุข และอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ใดบ้าง เช็คข้อมูลได้ที่นี่

หน่วยงานที่จัดงานที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์กิจกรรม ส่งข้อมูลมาที่ healthserv.net@gmail.com 

ข้อมูลกิจกรรมที่นำเสนอ เป็นกิจกรรมที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมได้เท่านั้น งานเฉพาะกิจประเภทประชุมวิชาการ เฉพาะกลุ่ม/เฉพาะด้าน กิจกรรมภายในองค์กร/หน่วยงาน หรืออื่นในลักษณะเดียวกัน จะไม่นำมาเสนอไว้ในที่นี่

*กิจกรรมมจะแสดงตามลำดับวันที่เดือนของกำหนดการกิจกรรมนั้นๆ กิจกรรมที่ผ่านไปแล้ว จะแสดงในลำดับถัดลงไปด้านล่าง

ประชุมวิชาการ เวชศาสตร์และวิทยาการด้านผู้สูงอายุ 7 – 9 สิงหาคม 2566

 กรมการแพทย์ โดยสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จะจัดงานมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4 ภายใต้ชื่อ “การประชุมวิชาการเวชศาสตร์และวิทยาการด้านผู้สูงอายุ The 4th Thailand Elderly Health Service Forum 2023” ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2566 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยธีมงานในปีนี้คือ “Aging in Place: The Meanings of Aging in Place “ความหมาย ในความต้องการของผู้สูงอายุ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจนภาคประชาสังคม ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมพร้อมทุกด้านเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ในบริบทของสังคมไทย ภายในงานมีกิจกรรมออกบูธนิทรรศการวิชาการและการให้บริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุจากโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เช่น การคัดกรองความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม ตรวจสุขภาพตาในผู้สูงอายุ บริการทำสปาเปลือกตา การอัลตร้าซาวด์หลอดใหญ่ที่คอ บริการคัดกรองโรคผิวหนัง การตรวจสุขภาพสำหรับวัยทำงานก่อนเกษียณ บริการตรวจสุขภาพเท้า ตลอดจน บูธนิทรรศการจากองค์การเภสัชกรรม บูธกิจกรรมจาก สสส.  บูธให้คำปรึกษาทางด้านการเงินและการออม ตลอดจนบูธนิทรรศการด้านสุขภาพผู้สูงอายุกระทรวงสาธารณสุข อาทิ กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมที่สำคัญ คือการเสวนาเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุระดับประเทศ ทั้งด้านสุขภาพ นโยบาย สังคม ท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม กฎหมาย การเงิน และการใช้ชีวิตในวัยสูงอายุได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข  ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียใช้จ่าย
Organizers: กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ 
ร่วมกับ: 1) SingHealth 2 ) Malaysia  3) กรมการแพทย์ โดยกลุ่ม CR5GDNA 4) กรมใน สธ. 5) กระทรวงที่เกี่ยวข้อง 6) เอกชน 7) สสส. 8) มูลนิธิ/สมาคม 9) เครือข่ายด้านผู้สูงอายุ

การประชุมวิชาการ International Drug Forum 7-9 สิงหาคม 2566

 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมวิชาการ International Drug Forum ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2566 ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด จึงขอเรียนเชิญบุคลากรผู้สนใจ ศูนย์คัดกรองยาเสพติด สถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม องค์กรการกุศล ภาคีเครือข่าย อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมประชุม สามารถลงทะบียนร่วมประชุม โดยไม่มีค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไปจนกว่าผู้ร่วมประชุมจะครบจำนวน

Medlab Asia and Asia Health 2023 - 16-18 สิงหาคม 2566

Medlab Asia & Asia Health 2023 – 16-18 สิงหาคม 2566 10.00-18.00 น. ณ ฮอลล์ 6-7 อิมแพ็ค เมืองทองธานี  งานแสดงเครื่องมือแพทย์และประชุมวิชาการทางการแพทย์นานาชาติ รวบรวมผู้ประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จากกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าด้วยกัน ผลักดันให้เกิดการทำธุรกิจและเรียนรู้ผ่านประชุมวิชาการที่มีคะแนนศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ภายในงานเดียว
 

InterCare Asia 2023 @QSNCC, Thailand

วันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2566 ณ ฮอลล์ 5 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  งานแสดงสินค้าและบริการ  เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตอิสระที่ดีกว่า งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ สำหรับทุกวัยครบวงจร  พบกับการรวมตัวของผู้ประกอบการชั้นนำกว่า 150 บริษัท จากธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง อุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุ  สถานบริการ คลินิกสุขภาพ บริการท่องเที่ยว สินค้าแฟชั่น ฯลฯ  ที่พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการในการเตรียมความพร้อม  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าสำหรับทุกวัย พร้อมกิจกรรมพิเศษ ตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงาน  เปิดประสบการณ์ประทับใจที่สุดสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

Medical Fair2023 วันที่ 13-15 กันยายน 2566 ไบเทค บางนา

10th International Exhibition on Hospital, Diagnostic, Pharmaceutical, Medical & Rehabilitation Equipment & Supplies 13-15 SEP 2023 | 16-22 SEP 2023 
      งานแสดงสินค้าอันดับ 1 ของประเทศไทย สำหรับอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพ ด้วยประวัติการจัดงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 งานเมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์ เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ในฐานะที่เป็นงานแสดงสินค้าด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพ อันดับ 1 ของประเทศไทย ด้วยการมุ่งเน้นไปที่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมโรงพยาบาล การวินิจฉัยโรค เภสัชกรรม การแพทย์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู งานเมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์ นำเสนอโอกาสทางธุรกิจที่ดีที่สุด ให้กับบริษัทของท่านเพื่อโลดแล่นไปในตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูงของประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐและสมาคมธุรกิจการค้าในอุตสาหกรรมอันเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงที่สุดของทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาค อาทิ กระทรวงสาธารณสุข สมาพันธ์โรงพยาบาลอาเซียน (Asian Hospital Federation) และอื่นๆอีกมากมาย งานเมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์ ถือเป็นเวทีที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจของท่าน 

Cosmoprof CBE ASEAN 2023 วันที่ 14-16 กันยายน 2566 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

งานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก ที่พร้อมระเบิดสีสันของโลกธุรกิจความงามให้เจิดจ้ากว่าที่เคย Cosmoprof CBE ASEAN 2023 งานแสดงสินค้าที่พิสูจน์ความสำเร็จมาแล้วจาก 5 ประเทศ ภายใต้เครือข่ายธุรกิจความงาม Cosmoprof เริ่มตั้งแต่ Cosmoprof Worldwide Bologna อิตาลี, Cosmoprof ASIA Hong Kong จีน, Cosmoprof North America Las Vegas/ MIAMI สหรัฐอเมริกา, Cosmoprof India Mumbai อินเดีย และที่ประเทศไทย
       Cosmoprof CBE ASEAN 2023 กลับมาอีกครั้ง พร้อมกับผู้แสดงสินค้าชั้นนำกว่า 1,000 แบรนด์ส่งตรงจากทั้งยุโรป อเมริกา และเอเชีย และสินค้าความงามมากกว่า 10,000 รายการ ให้คุณได้เลือกช็อป เลือกสั่งผลิตสินค้า พร้อมโอกาสคุยตรงกับเจ้าของแบรนด์ตามใจคุณ! พบกัน 14-16 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ลงทะเบียนชมงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย!

SmartHeart presents Thailand International Pet Variety Exhibition 5-8 ตุลาคม 2566

 SmartHeart presents Thailand International Pet Variety Exhibition ครั้งที่ 13 วันที่ 5-8 ตุลาคม 2566 อาคาร 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวลา 10.00 - 20.00 น. มหกรรมคนรักสัตว์เลี้ยงอันดับ 1 ของประเทศไทย กับงานที่ทุกคนรอคอย พบกับสินค้าและบริการสำหรับสัตว์เลี้ยงทุกรูปแบบ ตั้งแต่อาหาร ของใช้ แฟชั่น ของเล่น บริการตัดขน บริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงฟรี! รวมถึงบริการอื่นๆอีกมากมาย ในราคาสุดพิเศษ กว่า 200 บูธ อีกทั้งขอชวนสายคอนเทนต์...พาเหล่าสัตว์เลี้ยงที่มาบ้านมาลุยกับกิจกรรมแข่งขันสนุกๆอย่าง แข่งขันกินขนม “แมวเลีย” และ แข่งวิ่ง “มาหาแม่มา” ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ที่สำคัญไม่เสียค่าสมัคร!
   สำหรับแฟนคลับสัตว์แปลก (Exotic Pets) สามารถแวะมาถ่ายรูปพร้อมสัมผัสเหล่าสัตว์แปลกกันได้อย่างใกล้ชิด พร้อมกับปีนี้เป็นปีแรกกับเวที การประกวดไก่ และ ประกวดนกหงษ์หยก จากทางสมาคมฯ

ไทยแลนด์ เบบี้ แอนด์ คิดส์ เบสท์ บาย ครั้งที่ 53 วันที่ 5-8 ตุลาคม 2566 อิมแพ็ค

 งาน Thailand Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 53 หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่องาน BBB ศูนย์รวมสินค้าแม่และเด็กล้วน ๆ นับล้าน ๆ รายการ นับเป็นงานมหกรรมแสดงสินค้าและบริการสำหรับแม่และเด็กที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมงานมากที่สุด มีสินค้าและบริการหลากหลายที่สุด มียอดการจับจ่ายในงานสูงที่สุด และมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของพ่อแม่นักช็อปอย่างแพร่หลายที่สุดในประเทศไทย ช็อปสนุก จัดเต็ม ส่วนลดสูงสุดถึง 90% พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรม "Baby กะดึ๊บ กะดึ๊บ" กิจกรรมแข่งคลานสำหรับน้อง ๆ หนู ๆ วัย 6-12 เดือน ตื่นเต้นเร้าใจไปกับกิจกรรม "Baby บะรื๊น บะรื๊น" กิจกรรมแข่งซิ่งความเร็ว ทั้งรุ่นรถหัดเดิน และ รถขาไถ สำหรับน้อง ๆ หนู ๆ วัย 1-2 ปี และดุ๊กดิ๊กไปกับความน่ารักใน "Baby แดนซ์ แดนซ์" กิจกรรมสำหรับนักเต้นเท้าไฟรุ่นจิ๋ว วัย 1-3 ปี แล้วพบกันที่งาน Thailand Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 53 วันที่ 5-8 ตุลาคม 2566 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3

Pet Fair South East Asia 25-27 ตุลาคม 2566

Pet Fair South East Asia 2023 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2023 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา งานที่จะนำเสนออุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงระดับนานาชาติด้วยศูนย์กลางความร่วมมือ B2B สำหรับการจัดจำหน่าย การค้าปลีก และการจัดหา ด้วยผู้เข้าชมงานจากกว่า 60 ประเทศที่เข้าร่วมงานเปิดตัวครั้งแรกปี 2022 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงที่จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วันได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการเข้าถึงผู้ซื้อนั้นไปไกลกว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยครอบคลุมตลาดที่มีการเติบโตที่สำคัญเพิ่มเติม เช่น ตะวันออกกลาง อินเดีย โอเชียเนียและอีกมากมาย!. ฉบับปี 2023 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2566 ที่ไบเทค และถูกกำหนดให้มีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับฉบับปี 2022 ครั้งแรก อุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงระดับนานาชาติกำลังกลับมาสู่กรุงเทพฯ เมืองอันน่าตื่นเต้นอีกครั้งในเดือนตุลาคมนี้!

in-cosmetics Asia 7-9 November 2023 @Bitec Hall EH 101-104

 งาน in-cosmetics Asia จะจัดร่วมกับ COSMEX  วันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2566 ไบเทค บางนา เป็นงานแสดงด้านส่วนผสมผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายชั้นนำแห่งเอเชียแปซิฟิก นำเสนอทุกมิติของอุตสาหกรรมความงาม ครอบคลุมตั้งแต่ส่วนผสมเครื่องสำอางที่มาแรงที่สุดของปี ครบครันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ จากส่วนผสม ไปถึง ขั้นตอนและกระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ พร้อมคำปรึกษาและความรู้ด้านการตลาดและการเข้าถึงลูกค้า เทรนด์ธุรกิจล่าสุด เพื่อนำไปสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือส่งเสริมการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ คอสเม็กซ์ จึงเป็นงานที่มอบลุคแห่งความสำเร็จให้วงการความงามอย่างแท้จริง 

COSMEX 2023 วันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2566 ไบเทค บางนา

งาน COSMEX จะจัดร่วมกับ in-cosmetics Asia 2023  วันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2566 ไบเทค บางนา เป็นงานแสดงด้านส่วนผสมผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายชั้นนำแห่งเอเชียแปซิฟิก นำเสนอทุกมิติของอุตสาหกรรมความงาม ครอบคลุมตั้งแต่ส่วนผสมเครื่องสำอางที่มาแรงที่สุดของปี ครบครันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ จากส่วนผสม ไปถึง ขั้นตอนและกระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ พร้อมคำปรึกษาและความรู้ด้านการตลาดและการเข้าถึงลูกค้า เทรนด์ธุรกิจล่าสุด เพื่อนำไปสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือส่งเสริมการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ คอสเม็กซ์ จึงเป็นงานที่มอบลุคแห่งความสำเร็จให้วงการความงามอย่างแท้จริง 

Health & Wealth Expo 2023 วันที่ 9-12 พฤศจิกายน 66

งาน Health & Wealth Expo 2023 ภายใต้แนวคิด The Journey of life จัดโดย เนชั่น กรุ๊ป ระหว่างวันที่   9 – 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 – 20.00 น. ที่ Hall 5 – 6 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  มหกรรมการแสดงสินค้า และความรู้เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมั่งคั่ง ที่จะพาคุณไปพบกับสินค้าหลากหลาย ที่ตอบสนองการใช้ชีวิตในแต่ละช่วงอายุ อย่างครบวงจร ภายใต้แนวคิด The Journey of life  พบ 4 โซนหลักที่จะพาคุณเดินทางไปสู่ ช่วงเวลาต่างๆของวัย
 • Living Fit  วัยหนุ่มสาว มีพลังกาย พลังใจล้นเหลือ สนใจและเปิดรับสิ่งใหม่ พบกับ  Gadget สุดล้ำอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ   อุปกรณ์ออกกำลังกาย   Beauty & Fashion
 • Money Pro วัยสร้างเนื้อสร้างตัว สนใจการออมเงิน การลงทุน เพื่อให้เงินงอกเงยด้วยวิธีต่างๆพบกับ สถาบันการเงิน การลงทุน บริษัทประกันชีวิต   เป็นต้น
 • Success Your life  เมื่อชีวิตเริ่มมีความพร้อม มองหาความมั่นคงในชีวิต ต้องการสิ่งเติมเต็มให้กับตนเองและครอบครัว พบกับ บ้าน คอนโด  ของตกแต่งบ้าน  รถยนต์ไฟฟ้า  EV Charger เป็นต้น
 • Happy Healthy วัยแห่งความสงบ หันมาใส่ใจกับคุณภาพชีวิตมากขึ้น เลือกของที่ดีมีคุณภาพพบกับ ศูนย์สุขภาพและความงาม  โรงพยาบาลชั้นนำ  Health Gadget  ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม  นอกจากนี้ ยังมีโซนอาหารอร่อยจากทุกภาคอีกด้วย  

งานกัญชง-กัญชานานาชาติ 2023 (Asia International HEMP and Cannabis Expo 2023) LINK

งานกัญชง-กัญชานานาชาติ 2023 (Asia International HEMP and Cannabis Expo 2023) ปฏิทินกิจกรรม นิทรรศการ งานแฟร์ ด้านสุขภาพการแพทย์ ในไทย ปี 2566
งานกัญชง-กัญชานานาชาติ 2023 (Asia International HEMP and Cannabis Expo 2023) ปฏิทินกิจกรรม นิทรรศการ งานแฟร์ ด้านสุขภาพการแพทย์ ในไทย ปี 2566
งานกัญชง-กัญชา 2023 กลับมาอีกครั้งในวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นงานปีที่ 2 จัดโดยสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย TIHTA อีกครั้งที่รวมเอาผู้ผลิต ธุรกิจ ในอุตสาหกรรมกัญชงจากทั่วโลกมาไว้ที่นี่ งานกัญชงยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งเอเซีย 

Thailand Friendly Design Expo 2023 นวัตกรรมอารยสถาปัตย์และสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล LINK

Thailand Friendly Design Expo 2023 นวัตกรรมอารยสถาปัตย์และสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ปฏิทินกิจกรรม นิทรรศการ งานแฟร์ ด้านสุขภาพการแพทย์ ในไทย ปี 2566
Thailand Friendly Design Expo 2023 นวัตกรรมอารยสถาปัตย์และสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ปฏิทินกิจกรรม นิทรรศการ งานแฟร์ ด้านสุขภาพการแพทย์ ในไทย ปี 2566
 งาน Thailand Friendly Design Expo 2023 มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ปี 2566 นี้ จัดเป็นครั้งที่ 7 แล้ว ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2566 ณ ฮอลล์ EH100-101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค-บางนา งานที่จะนำเอานวัตกรรมล้ำหน้าที่เหมาะกับเทรนด์ยุคสมัยของ aging society ที่กำลังใกล้เข้ามาทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก The Expo of Technology Innovation Design and Tourism for All

งานอาหารเพื่อคนรักสุขภาพ กินดี ชีวิตดี … แบบมีสมดุล 7-10 ธันวาคม 2566

กลับมาอีกครั้งกับมหกรรมที่รวบรวมอาหารและวัตถุดิบเพื่อคนรักสุขภาพ อัพเดทเทรนด์อาหารยุคใหม่ในคอนเซปต์ กินดี ชีวิตดี…แบบมีสมดุล 7-10 ธันวาคม 2566  รวบรวมสินค้าและบริการเกี่ยวกับอาหาร พร้อมกิจกรรมแบบจัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็นโชว์สาธิตการทำอาหารเมนูสุขภาพ พร้อมวัตถุดิบเพื่อสุขภาพที่ขนทัพมาจากร้านค้าภายในงาน การตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย เช่น การตรวจวิตามิน ค่าดัชนีที่ใช้ชี้วัดความสมดุลของน้ำหนักตัวจากคลินิกที่มีชื่อเสียง และเวิร์คชอปหลากหลายคลาส ครอบคลุมทุกวิถีของการดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง วิธีลดความอ้วนโดยการควบคุมอาหาร ปรับพฤติกรรมการกินอย่างไรให้ตรงตามความต้องการของร่างกายและโภชนาการสำหรับแต่ละบุคคล

++ กิจกรรมที่ผ่านไป 2566 ++


+++ งานที่ผ่านพ้นไปแล้ว +++
ติดตามข้อมูลจากแต่ละเพจ/เว็บไซต์ของผู้จัด

งานไทยแลนด์ เฮลท์ ฟิตเนส แอนด์ เวลเนส เอ็กซ์โป 2566

งานไทยแลนด์ เฮลท์ ฟิตเนส แอนด์ เวลเนส เอ็กซ์โป 2566 8 มิถุนายน ถึง 11 มิถุนายน 2566 นี่เป็นโอกาสของคุณที่จะเป็นส่วนหนึ่งของงานไทยแลนด์ เฮลท์ ฟิตเนส แอนด์ เวลเนส เอ็กซ์โป ที่จะรวบรวมหลากหลายแบรนด์จากอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการมีสุขภาพดี ฟิตเนส และความเป็นอยู่ที่ดี งานจะจัดขึ้น ณ ลานเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานครเดือน มิถุนายน 2566 ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

Healthy Living & Innovation Expo 2023 - 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566

Healthy Living & Innovation Expo 2023 วันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่ งานแสดงสินค้า บริการ และนวัตกรรมเพื่อผู้รักสุขภาพ รวบรวมผู้ประกอบการ รวมทั้งงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านสุขภาพ ความงาม และผู้สูงอายุ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ 
 • Innovation Market นิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพและคงวามงาม ที่พร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์
 • Exhibition Showcase นิทรรศการผลงานวิจัยพืชกระท่อมไทยในทุกมิติรวมทั้งแนวทางการขออนุญาตและการกำกับดูแลด้วยความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
 • Seminar การใช้สารสกัดจากกัญชา กัญชง กระท่อม ในวงการสุขภาพและความงาม
 • Business Matching กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ
 • Hosted Buyer Program สนับสนุนค่าเดินทางและที่พักสำหรับผู้ซื้อศักยภาพสูง
 • Health Check บริการตรวจสุขภาพหลากหลายโปรแกรมจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • Workshop บริการตรวจสุขภาพผิว พร้อมให้คำปรึกษาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์

Thailand Healthcare 2023 เกษียณสโมสร 29 มิ.ย. – 2 ก.ค. 66 สามย่านมิตรทาวน์ LINK

Thailand Healthcare 2023 เกษียณสโมสร 29 มิ.ย. – 2 ก.ค. 66 สามย่านมิตรทาวน์ ปฏิทินกิจกรรม นิทรรศการ งานแฟร์ ด้านสุขภาพการแพทย์ ในไทย ปี 2566
Thailand Healthcare 2023 เกษียณสโมสร 29 มิ.ย. – 2 ก.ค. 66 สามย่านมิตรทาวน์ ปฏิทินกิจกรรม นิทรรศการ งานแฟร์ ด้านสุขภาพการแพทย์ ในไทย ปี 2566
 เครือมติชน เตรียมจัดงานมหกรรมสุขภาพอีกครั้ง Thailand Healthcare 2023 “เกษียณสโมสร” งานแฟร์สุขภาพอันดับ 1 ของประเทศ เริ่ม 29 มิ.ย. – 2 ก.ค. เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ พาเหรดกิจกรรมและบริการสุขภาพจากสถานพยาบาลมากมายพร้อมต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมงาน งานเดียวที่รวมพันธมิตรด้านสุขภาพทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนไว้ด้วยกัน ภายใต้แนวคิด “เกษียณสโมสร”  เปิดโลกความสุขของคนรักสุขภาพวัยก่อนเกษียณ วัยเกษียณ และครอบครัวผู้ดูแล 
 
ภายในงานยังมีแคมเปญพิเศษ Thailand Healthcare 2023 ยิ่งเก๋า ยิ่งได้ เพียงแสดงบัตรประชาชนแล้วอายุเข้าเกณฑ์ 70 ขึ้นไป รับทันทีคูปองสอยดาวฟรี พร้อมของขวัญฉลองวัยได้ทันที และกิจกรรมโปรโมชั่นสุดปังอื่นๆอีกมากมาย

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 20 @อิมแพคเมืองทองธานี 28 มิ.ย. - 2 ก.ค.2566 LINK

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 20 @อิมแพคเมืองทองธานี 28 มิ.ย. - 2 ก.ค.2566 ปฏิทินกิจกรรม นิทรรศการ งานแฟร์ ด้านสุขภาพการแพทย์ ในไทย ปี 2566
มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 20 @อิมแพคเมืองทองธานี 28 มิ.ย. - 2 ก.ค.2566 ปฏิทินกิจกรรม นิทรรศการ งานแฟร์ ด้านสุขภาพการแพทย์ ในไทย ปี 2566
 งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 มหกรรมยิ่งใหญ่ด้านสมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจไทย ที่ขจรไกลไปทั่วโลก กลับมาอีกครั้ง วันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2566 ณ อิมแพคเมืองทองธานี ฮอลล์ 11-12 เตรียมไปเดิมชมชิมช็อปให้สนุกเหมือนปีที่ผ่านมากันนะ เช็คตารางกิจกรรมได้แล้วเช่นกัน การอบรมน่าสนใจหลายรายการ อบรมฟรี ห้องฟีนิกซ์ 2-6

CPHI South-East Asia 2023

งานจัดแสดงสินค้าและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยา CPHI South-East Asia 2023 สำรวจโซลูชันที่ล้ำสมัย ขยายเครือข่ายทางธุรกิจในตลาด สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน นี่คือช่วงเวลาของคุณในการคว้าโอกาสยกระดับธุรกิจของคุณเอง 12-14 กรกฎาคม 2566 (งานเลิก 17:00 น.) ฮอลล์ 1 - 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

งานบ้านและสวนแฟร์ Midyear 2023 วันที่ 4-13 สิงหาคม 2566

งานบ้านและสวนแฟร์ Midyear 2023 ระหว่างวันที่ 4-13 สิงหาคม 2566 ณ ไบเทค บางนา

++ กิจกรรมที่ผ่านไป 2565 ++

 

Care Asia 2022 31 มี.ค.- 3 เม.ย 65 LINK

Care Asia 2022 31 มี.ค.- 3 เม.ย 65 ปฏิทินกิจกรรม นิทรรศการ งานแฟร์ ด้านสุขภาพการแพทย์ ในไทย ปี 2566
Care Asia 2022 31 มี.ค.- 3 เม.ย 65 ปฏิทินกิจกรรม นิทรรศการ งานแฟร์ ด้านสุขภาพการแพทย์ ในไทย ปี 2566
โอกาสครั้งสำคัญ! ที่คุณจะได้กลับมาเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้าในตลาด Healthcare and Wellness (การดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่) ในงาน Care Asia 2022 – งานแสดงสินค้า นวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านการดูแลสุขภาพ และความเป็นอยู่อย่างครบวงจรแห่งเอเชีย งานมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2565 ณ ฮอลล์ 101 ไบเทค บางนา

Thailand International Health Expo 2022 - 17-20 มี.ค.65 LINK

Thailand International Health Expo 2022 - 17-20 มี.ค.65 ปฏิทินกิจกรรม นิทรรศการ งานแฟร์ ด้านสุขภาพการแพทย์ ในไทย ปี 2566
Thailand International Health Expo 2022 - 17-20 มี.ค.65 ปฏิทินกิจกรรม นิทรรศการ งานแฟร์ ด้านสุขภาพการแพทย์ ในไทย ปี 2566
ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 (Thailand International Health Expo 2022) วันที่ 17-20 มีนาคม 2565 จะเป็นงานใหญ่ที่เกี่ยวการบริการสุขภาพสาธารณสุขงานแรกประจำปี 2565 เป็นงานที่จัดโดย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ และอีก 2 องค์กรร่วมจัด ได้แก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ สสส.
 
ด้วยพัฒนาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทย มีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับในรอบหลาย 10 ปีที่ผ่าน และเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ ประกอบกับ ผลสำเร็จของระบบสาธารณสุขไทยในการบริหารจัดการสถานการณ์โควิดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ยิ่งเสริมภาพความแข็งแกร่ง ความเชื่อมั่น ในด้านการแพทย์ของไทยไปอีกระดับ การจัดงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 ในห้วงเวลาแห่งการเข้าสู่โหมดฟื้นฟูประเทศ จึงเป็นก้าวสำคัญที่ก่อประโยชน์ในหลายภาคส่วน และจะส่งผลดีในหลายมิติ เพื่อให้ประเทศก้าวพ้นจากภาวะชะงักงัน ก้าวสู่มิติใหม่ที่จะก้าวไปข้างหน้า พร้อมกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวงสาธารณสุข ที่จะยกระดับให้ประเทศไทย ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) การเป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) การเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) การเป็นศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) และ ที่สำคัญที่สุดคือ การเป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) ของภูมิภาคและระดับโลก 

งานประชุมวิชาการ Cannabis International Conference 2022 Thailand 18 มี.ค.2565

งานประชุมวิชาการ Cannabis International Conference 2022 Thailand
ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 8:30-16:00 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท 

108 พันก้าว ครบรอบ 108 ปี รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 30 พ.ค. - 5 มิ.ย. 65 LINK

108 พันก้าว ครบรอบ 108 ปี รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 30 พ.ค. - 5 มิ.ย. 65 ปฏิทินกิจกรรม นิทรรศการ งานแฟร์ ด้านสุขภาพการแพทย์ ในไทย ปี 2566
108 พันก้าว ครบรอบ 108 ปี รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 30 พ.ค. - 5 มิ.ย. 65 ปฏิทินกิจกรรม นิทรรศการ งานแฟร์ ด้านสุขภาพการแพทย์ ในไทย ปี 2566
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเชิญร่วมงาน "108 พันก้าว ครบรอบ 108 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย" ในรูปแบบ Expo in Hospital
 
เฉลิมฉลอง 9 รอบ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผ่าน 9 โซนนิทรรศการ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวแห่งการรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศ และการดูแลด้วยหัวใจเอื้ออาทร

งาน 108 พันก้าว จะจัดขึ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
 
สามารถติดตามรายละเอียด และลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และชมงานแบบออนไลน์ได้ทาง www.108yearschulahospital.com 

บางกอกน้อยเฟสติวัล ครั้งที่ ๕ ณ รพ.ศิริราช 25-29 พ.ค.65 LINK

บางกอกน้อยเฟสติวัล ครั้งที่ ๕ ณ รพ.ศิริราช 25-29 พ.ค.65 ปฏิทินกิจกรรม นิทรรศการ งานแฟร์ ด้านสุขภาพการแพทย์ ในไทย ปี 2566
บางกอกน้อยเฟสติวัล ครั้งที่ ๕ ณ รพ.ศิริราช 25-29 พ.ค.65 ปฏิทินกิจกรรม นิทรรศการ งานแฟร์ ด้านสุขภาพการแพทย์ ในไทย ปี 2566
“บางกอกน้อยเฟสติวัล ครั้งที่ ๕” งานเฟสติวัลริมแม่น้ำเจ้าพระยา  จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล บริเวณ โรงพยาบาลศิริราช สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (ท่าเรือรถไฟ)  
ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00-22.00 น. 

กิจกรรมเด่นในงาน 
- ช็อป ชิม ชิลล์ กับของดีบางกอกน้อย และอาหารนานาชนิด
- ชมการแสดงดนตรีจากศิลปิน 
   - 25 พ.ค. 65 เวลา 19.30 น. พบกับ เอ๊ะ จิรากร
   - 28 พ.ค. 65 เวลา 19.30 น. พบกับ ที เจ็ทเซ็ทเตอร์
   - 26-29 พ.ค. 65 พบกับ Music Guru Band โดยคุณตุ้ม ผุสชา
- ชมภาพยนตร์กลางสวน
- ชมการจำลองการเห่เรือพระราชพิธี จาก กองทัพเรือ 
- เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน 
- สัมผัสบรรยากาศสุดพิเศษ กับกิจกรรม Night at The Museum  พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช
***การจัดงานภายใต้มาตราการความปลอดภัยและแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)*** 

มหกรรม 360 องศา ปลดล็อค กัญชา ประชาชนได้อะไร 10-12 มิ.ย. 65 LINK

มหกรรม 360 องศา ปลดล็อค กัญชา ประชาชนได้อะไร 10-12 มิ.ย. 65 ปฏิทินกิจกรรม นิทรรศการ งานแฟร์ ด้านสุขภาพการแพทย์ ในไทย ปี 2566
มหกรรม 360 องศา ปลดล็อค กัญชา ประชาชนได้อะไร 10-12 มิ.ย. 65 ปฏิทินกิจกรรม นิทรรศการ งานแฟร์ ด้านสุขภาพการแพทย์ ในไทย ปี 2566
งานมหกรรม 360 องศา ปลดล็อคกัญชา ประชาชนได้อะไร  วันที่ 10-12 มิถุนายน 2565 จะจัดเป็นงานใหญ่งานแรก หลังจากกัญชาในประเทศไทย จะเป็นพืชที่สามารถปลูกได้อย่างถูกกฏหมาย ตั้งแต่ 9 มิถุนายน 2565 ตามประกาศในราชกิจจาฯ 
 
เป็นจังหวะก้าวที่สำคัญของการพัฒนากัญชาทางการแพทย์ ร่วมไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจของพืชกัญชาของประเทศไทย ที่หลายฝ่าย หลายภาคส่วน รวมทั้งประชาชนไทย เฝ้ารอมาอย่างยาวนาน 
 
ในงานพบกับการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย สัมมนาทางวิชาการจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นิทรรศการกัญชา-กัญชง Work Shop การทำอาหารคาว หวานและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา และการจำหน่ายสินค้าที่มีส่วนผสมของกัญชา-กัญชง  

Healthcare 2022 จักรวาลผู้สูงวัย 30 มิ.ย. – 3 ก.ค.65

Healthcare 2022 จักรวาลผู้สูงวัย โดยเครือมติชน 30 มิ.ย. – 3 ก.ค.2565 ที่สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ สิ่งที่จะได้พบในงาน Health Check บริการตรวจสุขภาพฟรี จากรพ.รัฐ-เอกชนชั้นนำ Innovation นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ Money Care กูรูเพื่อตรวจสุขภาพและวางแผนการเงิน Workshop รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร Relaxation กิจกรรมสันทนาการ

สัมมนาการดูแลสุขภาพอัจฉริยะไต้หวัน-ไทย ประจำปี 2565 วันที่ 24 มิถุนายน 2565

งานสัมมนาการดูแลสุขภาพอัจฉริยะไต้หวัน-ไทย ประจำปี 2565 หัวข้อ อนาคตของโรงพยาบาลอัจฉริยะ (The Future of Smart Hospital) เข้าร่วมฟรี!!
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 - 16.40 น. โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน https://vthai.in/Lv62Q/FB
ยกระดับการดูแลสุขภาพ มุ่งสู่อนาคตแห่งเทคโนโลยีทางการแพทย์

งานมหกรรม 80 ปี กรมการแพทย์ ในวันที่ 8-10 ก.ค.2565

เชิญร่วมงานมหกรรม 80 ปี กรมการแพทย์ ในวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2565 ณ บางกอก คอนเวนชั่น เซ็นทรัลเวิลด์ ฟรี ตลอดงาน
 
กิจกรรมในงาน 
เข้ารับบริการสุขภาพจาก 15 หน่วยบริการ ฟรีตลอดงาน
เสวนาสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและศิลปินดารา
สัมมนาเชิงลึกด้านการแพทย์แขนงต่างๆ
เลือกซื้อสินค้าสุขภาพกว่า 100 ร้านค้า
ร่วมซื้อสินค้าในงานสมทบทุน "มูลนิธิกรมการแพทย์" กองทุนเพื่อการพัฒนาการแพทย์ และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อบริการประชาชนทั้งประเทศ
 
15 หน่วยบริการสุขภาพ :
ระบบสมอง / การมองเห็น / การได้ยิน / ระบบทางเดินหายใจ
สุขภาพน / ด้านโรคมะเร็ง / ด้านพยาธิวิทยา / ด้านผู้สูงอาย
ด้านโรคกระดูกและข้อ / ด้านโรคผิวหนัง / ด้านการบำบัดรักษา
และฟื้นฟูสมรรถภาพในกลุ่มผู้ติดยาและสารเสพติด
ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
ด้านการจัดการบริการเพื่อพระภิกษุและสามเณร 

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 2565 ครั้งที่ 19 วันที่ 6 - 10 ก.ค.65 LINK

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 2565 ครั้งที่ 19 วันที่ 6 - 10 ก.ค.65 ปฏิทินกิจกรรม นิทรรศการ งานแฟร์ ด้านสุขภาพการแพทย์ ในไทย ปี 2566
มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 2565 ครั้งที่ 19 วันที่ 6 - 10 ก.ค.65 ปฏิทินกิจกรรม นิทรรศการ งานแฟร์ ด้านสุขภาพการแพทย์ ในไทย ปี 2566
มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 19 กำหนดจัดวันที่ 6-10 กรกฏาคม 2565 ณ ฮอลล์ 11-12 และห้องประชุมฟีนิกซ์ 2-6 อิมแพค เมืองทองธานี 
สอบถามเพิ่มเติม 02-1495649 หรือ website  หรือ FB 

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
กิจกรรมภายในงาน :
• โซนแสดง Innovation ประกอบด้วย
1) Business Matching และแสดง R&D ปรึกษาหารือ เจรจาธุรกิจ และแสดงนิทรรศการเพื่อนำเสนองานวิจัย และนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์สมุนไพรในทุกระดับ
2) Showcase เน้นกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs โดยเชิญเครือข่ายเข้าร่วม showcase
3) Innovation แสดงศักยภาพของผู้ประกอบการ
- Beauty & Cosmetic Wellness
- Ganja
- Food & Beverage
4) นิทรรศการ
- Beauty & Cosmetic Wellness
- Ganja UNESCO World Integral Heritage
- อาหารไทย อาหารเป็นยา (ลานเมือง)
• โซน Wisdom ประกอบด้วย
1) นิทรรศการ 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย ให้บริการ สาธิตโดยหมอพื้นบ้าน หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ แสดงผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น
2) นวดไทย 4 ภูมิภาค ให้บริการและสาธิตด้านการนวดไทย เช่น การเหยียบเหล็กแดง และการนวดน้ำมันลังกาสุกะ
3) กาดมั่ว สาธิต จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่พัฒนาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน
• โซน Service ให้บริการและให้คำปรึกษาฟรี ด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
2
• โซนวิชาการ
- การประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 19 หัวข้อประชุมวิชาการ Plenary 3 หัวข้อ Symposium 10 หัวข้อ ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมฟีนิกซ์ 2 – 6
- การประกวดผลงานวิชาการประจำปี นำเสนอผลงงานวิชาการที่ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565
- อบรมตลอดความรู้ (หลักสูตรระยะสั้น) ฟรี จำนวน 27 หลักสูตร
ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2565 รูปแบบ Onsite Onsite ในห้องฟินิกซ์ 2-6 & ผ่านระบบ Facebook Live
• โซนเวทีกลาง (Main Stage) : กิจกรรมพิธีเปิด พิธีมอบรางวัล และกิจกรรมต่าง ๆ บนเวทีอีกมากมาย
• โซนจัดแสดงสินค้าและจำหน่วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่มีมาตรฐาน
 

CARE ASIA 2022 1-4 ก.ย.65 LINK

CARE ASIA 2022 1-4 ก.ย.65 ปฏิทินกิจกรรม นิทรรศการ งานแฟร์ ด้านสุขภาพการแพทย์ ในไทย ปี 2566
CARE ASIA 2022 1-4 ก.ย.65 ปฏิทินกิจกรรม นิทรรศการ งานแฟร์ ด้านสุขภาพการแพทย์ ในไทย ปี 2566
CARE ASIA 2022 งานแฟร์เพื่อคนที่คุณแคร์ 1 - 4 September 2022 @BITEC BANGNA 
" Total sulutions for health & wellness"
ศูนย์รวมนวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่ดี และชีวิตที่ยั่งยืน เตรียมพบกับ! งานแสดงสินค้านานาชาติ ที่รวบรวมนวัตกรรมเพื่อคนรักสุขภาพและชาว Smart Senior!  ที่เปิดโอกาสเข้าถึงผู้ชมงานทั้งภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไปที่รักสุขภาพ  + Smart Senior รวมกว่า 25,000 ราย!   ด้าน living innovation, hospital & healthcare, lifestyle & wellness, technology, sport entertainment & recreation, food & beverage, wealth management, business opportunity
 

เฮลท์ แอนด์ นูทริชัน เอเชีย 7-9 กันยายน 65

Healh and Nutrition Asia โดย VIV จัดพร้อมกันกับงาน VICTAM ASIA
งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจการดูแลสุขภาพ และ โภชนาการในสัตว์ เป็นงานแสดงสินค้า 3 วัน ณ อิมแพค เมืองทองธานี จัดโดยผู้จัดงาน VIV ซึ่งมีเครือข่ายปศุสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งในโลก อีกทั้งผสานความร่วมมือกับผู้จัดงาน VICTAM ซึ่งเป็นผู้จัดงานที่เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และธัญพืชที่ใหญ่ที่สุดเช่นกัน การรวมตัวกันของสองผู้จัดงานนำมาสู่การนำเสนองานแสดงสินค้าที่ครอบคลุมตั้งแต่อาหารสัตว์ จนถึงการดูแลสุขภาพสัตว์อย่างครบวงจร มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใคร และนำเสนอแพลตฟอร์มเพื่อการเจรจาธุรกิจเพื่อให้คุณเข้าถึงตลาดเอเชีย หนึ่งในตลาดที่เติบโตที่สุดในโลก
 
สุขภาพของสัตว์มีผลอย่างยิ่งต่อคุณภาพของชิ้นเนื้อ ภายในงานนี้ท่านจะได้พบกับเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ จากบรรดาผู้ประกอบการทั้งในประเทศ ในเอเชีย และต่างทวีป ครอบคลุมทั้ง ส่วนผสมในอาหารสัตว์ สารเติมแต่ง การผลิตและแปรรูป อาหารสัตว์และสัตว์เลี้ยง ตลอดจนสัตว์น้ำ เวชภัณฑ์ การตัดแต่งพันธุกรรม และการดูลุขภาพสัตว์ชั้นสูง นำเสนอโดยผู้จัดงาน VIV และ VICTAM 

InterCare Asia 27 - 29 ตุลาคม 65 LINK

InterCare Asia 27 - 29 ตุลาคม 65 ปฏิทินกิจกรรม นิทรรศการ งานแฟร์ ด้านสุขภาพการแพทย์ ในไทย ปี 2566
InterCare Asia 27 - 29 ตุลาคม 65 ปฏิทินกิจกรรม นิทรรศการ งานแฟร์ ด้านสุขภาพการแพทย์ ในไทย ปี 2566
งาน InterCare Asia 2022 - International Expo for HealthCare and Wellness  งานแสดงนวัตกรรม สินค้าเพื่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ของผู้สูงวัย  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  วันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2565

Thailand InsurTech Fair 2022 วันที่ 7-9 ตุลาคม 65

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยศูนย์ Center of InsurTech Thailand (CIT) เตรียมจัดสุดยอดงาน Thailand InsurTech Fair 2022
งานอีเวนท์ประกันภัยในรูปแบบ Hybrid ที่จะพาทุกคนก้าวสู่จักรวาลเทคโนโลยีประกันภัย
สุดยิ่งใหญ่อีกครั้ง 7-9 ตุลาคม 2565
 
กลับมาอีกครั้งกับงาน “มหกรรมการประกันภัย” สุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยศูนย์ Center of InsurTech Thailand (CIT) ภายใต้ชื่องาน Thailand InsurTech Fair 2022 (TIF2022) ใน concept Reshaping Insurance to the Multiverse of InsurTech for the Future ก้าวสู่จักรวาลแห่งเทคโนโลยีประกันภัย เพื่อโลกใหม่ไร้ขีดจํากัด ซึ่งเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ของบริษัทประกันภัยชั้นนำทั่วฟ้าเมืองไทย เหล่าคนสายประกันผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการประกันภัยทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งพันธมิตรประกันภัยจากทั่วทุกมุมโลกที่จะมาสร้างเครือข่ายร่วมกัน งานนี้พบกับสารพันสินค้าและบริการด้านประกันภัยในราคาสุดพิเศษแบบที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน พร้อมการลงทะเบียนในรูปแบบของการสร้าง Avatar ของผู้เข้าร่วมงานที่จะช่วยค้นหาประกันที่ถูกใจและตรงกับ Lifestyle ภายในงานด้วย
 
นอกจากการลดกระหน่ำผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สุดแห่งปีแล้ว ยังมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การเสวนาวิชาการด้านประกันภัยจากวิทยากรมากประสบการณ์จากทั่วทุกมุมโลก ที่จะมาแลกเปลี่ยนความรู้ แชร์เคล็ดลัดการปรับตัวสู่การประกันภัยแห่งอนาคต โดยหัวข้อสัมมนาเน้นเนื้อหาครอบคลุมชาวประกันภัยทุกกลุ่ม ทั้งบริษัทประกันภัย Tech Startup เหล่าตัวแทนและนายหน้าประกันภัย รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจ ซึ่งสามารถรับชมได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 
อีกหนึ่งโซนน่าสนใจภายในงาน Thailand InsurTech Fair 2022 คือ InsurVerse Zone พื้นที่แสดงศักยภาพของบรรดา Tech Startup จากหลากหลายภูมิภาคทั่วโลก ที่จะมาอวดโฉมนวัตกรรมทาง InsurTech เพื่ออนาคตการประกันภัยยุคใหม่ไร้ขีดจำกัด พร้อมเปิดพื้นที่ Business Matching สำหรับแลกเปลี่ยน จับคู่ชนธุรกิจกับเหล่าผู้บริหารจากธุรกิจประกันภัยชั้นนำที่จะมารวมตัวกันมากที่สุดในงานนี้
 
ร่วมเปิดโลกจักรวาลความรู้เทคโนโลยีประกันภัยไปกับ InsurTech Showcase จากทาง คปภ. ผ่านระบบInteractive และเพลิดเพลินกับกิจกรรม Insurance Interactive Game และ TIF Photo booth พร้อมลุ้นรางวัลใหญ่สุดอลังการอย่างรถยนต์ไฟฟ้า EV - Ora Good Cat รวมทั้ง IT Gadget อื่น ๆ อีกมากมายรวมมูลค่ากว่า 1,600,000 บาท
 
Thailand InsurTech Fair 2022 จะจัดขึ้นในลักษณะ Hybrid ทั้งรูปแบบ online และ onsite หากสนใจเข้าร่วมงานในรูปแบบ online สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ www.tif2022.com หรือในรูปแบบ onsite ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2565 ณ อิมแพคเมืองทองธานี ฮอลล์ 6 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง tif@oic.or.th หรือทาง Facebook Page: Center of InsurTech Thailand 

SmartHeart presents Thailand International Pet Variety Exhibition ครั้งที่ 12

งานสัตว์เลี้ยงของสายเปย์ที่มาพร้อม การลด! แลก! แจก! แถม! ภายในงานเพียบ! พร้อมตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงฟรี!
งานสัตว์เลี้ยงคุณภาพเพื่อคนรักสัตว์สุดพิเศษประจำปี ยกขบวนเพื่อนรักสัตว์เลี้ยงมาให้คุณได้ฟินพร้อมทั้งช้อปสินค้าและบริการราคาพิเศษให้จุใจ ทั้งอาหารสัตว์ อุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง เสื้อผ้า เครื่องประดับ และบริการมากมาย ห้ามพลาด! ปีนี้เราขนกิจกรรมสุดหรรษาพร้อมทั้งกิจกรรมใหม่ๆมาเอาใจทั้งเจ้าของและสัตว์เลี้ยงเพียบ! 
พบกัน วันที่ 6-9 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ฮอลล์ 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
 

งานกัญชง-กัญชานานาชาติ Asia International HEMP and Cannabis Expo 2022 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 65 LINK

งานกัญชง-กัญชานานาชาติ Asia International HEMP and Cannabis Expo 2022 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 65 ปฏิทินกิจกรรม นิทรรศการ งานแฟร์ ด้านสุขภาพการแพทย์ ในไทย ปี 2566
งานกัญชง-กัญชานานาชาติ Asia International HEMP and Cannabis Expo 2022 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 65 ปฏิทินกิจกรรม นิทรรศการ งานแฟร์ ด้านสุขภาพการแพทย์ ในไทย ปี 2566
 • งาน Asia International HEMP and Cannabis Expo 2022 งานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์กัญชง-กัญชานานาชาติ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและระดับเอเซีย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โฉมใหม่ จะเป็นงานที่จะรวมทุกพันธมิตรในธุรกิจกัญชง-กัญชา ทั้งภาครัฐ เอกชน ทุกระดับและทุกสาขาในอุตสหกรรมที่จะเกี่ยวข้องกับการผลิต แปรรูป จำหน่าย การตลาด เทคโนโลยี นวัตกรรม การแพทย์ เวชภัณฑ์ ฯลฯ ปลดล็อคทุกข้อจำกัดและเปิดโอกาสสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมกัญชง-กัญชาให้เติบโตระดับโลก

LAB FUTURE AND BIO EXPO 2022 วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ขอนแก่น KICE LINK

LAB FUTURE AND BIO EXPO 2022 วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ขอนแก่น KICE ปฏิทินกิจกรรม นิทรรศการ งานแฟร์ ด้านสุขภาพการแพทย์ ในไทย ปี 2566
LAB FUTURE AND BIO EXPO 2022 วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ขอนแก่น KICE ปฏิทินกิจกรรม นิทรรศการ งานแฟร์ ด้านสุขภาพการแพทย์ ในไทย ปี 2566
LAB FUTURE AND BIO EXPO 2022 LAB FUTURE   งานแล็บที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน รวมพลคนสายแล็บที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาค ทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่าย เทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ สารเคมีและระบบความปลอดภัย งานออกแบบและก่อสร้าง งานบริการทางห้องปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ทุกรูปแบบ  เหมาะกับ
> ทุกอุตสาหกรรม
> หน่วยงานด้านการศึกษา 
> การแพทย์ สาธารณสุข 
> เกษตรและปศุสัตว์  
> อาหารและเครื่องสำอางค์ 
> การผลิตชิ้นส่วนอุตสหกรรม ฯลฯ 
พร้อมองค์ความรู้แห่งอนาคตด้านกัญชงกัญชา โปรตีนจากพืชและแมลง เพื่อความเข้มแข็งของภาคอีสาน แล้วพบกัน 24-25 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (ไคซ์)  ขอนแก่น ประเทศไทย 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 109 9667 / 061 023 5454 / 089 682 4860 

Bangkok Beauty Show 2022 15 - 17 ธันวาคม 65 LINK

Bangkok Beauty Show 2022 15 - 17 ธันวาคม 65 ปฏิทินกิจกรรม นิทรรศการ งานแฟร์ ด้านสุขภาพการแพทย์ ในไทย ปี 2566
Bangkok Beauty Show 2022 15 - 17 ธันวาคม 65 ปฏิทินกิจกรรม นิทรรศการ งานแฟร์ ด้านสุขภาพการแพทย์ ในไทย ปี 2566
พฤหัสบดีที่ 15 – เสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2022 ศูนย์ ฯ ไบเทค (ฮอลล์ 101)
เข้าชมงานฟรี เพียงลงทะเบียนล่วงหน้า
มาร่วมสนุกกับกิจกรรมสุดพิเศษโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- สัมผัสประสบการณ์สินค้าจากเกาหลี
- พบแขกรับเชิญและกิจกรรมสุดพิเศษภายในงาน
- การประกวดK-Beauty จากอาร์ติสท์ไทยและเกาหลี
- โอกาสได้รับชองขวัญสุดพิเศษฟรี 

Beyond Food Preview 2022 วันที่ 17 ธันวาคม 2565 LINK

Beyond Food Preview 2022 วันที่ 17 ธันวาคม 2565 ปฏิทินกิจกรรม นิทรรศการ งานแฟร์ ด้านสุขภาพการแพทย์ ในไทย ปี 2566
Beyond Food Preview 2022 วันที่ 17 ธันวาคม 2565 ปฏิทินกิจกรรม นิทรรศการ งานแฟร์ ด้านสุขภาพการแพทย์ ในไทย ปี 2566
Beyond Food Preview 2022 เตรียมพบกับ BEYOND FOOD EXPO - PREVIEW 2022 วันที่ 17 ธันวาคม 2565 9.00-17.00น. "การสัมมนารูปแบบใหม่ ปลุกระดมความคิด หยั่งรากเศรษฐกิจ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนแห่งลุ่มแม่น้ำโขง Future Food "The Game Changer for Sustainable
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด