ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมคลินิกสุขใจสูงวัยประคับประคอง หอชีวาภิบาล

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมคลินิกสุขใจสูงวัยประคับประคอง หอชีวาภิบาล HealthServ.net

25 กรกฏาคม 2565 ทีมผู้เชี่ยวชาญจากโครงการ Project on Seamless Health and Social Servies Provision for Elderly Person (S-TOP) และคณะสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ได้ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ พร้อมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ณ ห้องประชุมพระเทพประสิทธิมนต์ 71 ชั้น 9 อาคารภูมิพิพัฒน์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จากนั้นเยี่ยมชมคลินิกสุขใจสูงวัยประคับประคอง หอชีวาภิบาล เยี่ยมชม Community IMC ที่ชุมชนศิริเกษมรวมใจ 50 และเยี่ยมชมศูนย์เวชศาสตร์เขตเมืองราชพิพัฒน์เพื่อการฟื้นฟูและประคับประคอง กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมคลินิกสุขใจสูงวัยประคับประคอง หอชีวาภิบาล ThumbMobile HealthServ.net
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด