News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
สธ.กังวลนักท่องเที่ยวกินอาหารผสมกัญชา ออกคู่มือเร่งสร้างความเข้าใจ HealthServ.net
สธ.กังวลนักท่องเที่ยวกินอาหารผสมกัญชา ออกคู่มือเร่งสร้างความเข้าใจ HealthServ.net

กระทรวงสาธารณสุข แจง กรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติได้รับ "กัญชา" จากเมนูอาหาร ย้ำมีประกาศควบคุมร้านอาหารต้องติดป้ายเมนูกัญชาและคำเตือน พร้อมจัดทำคู่มือภาษาอังกฤษ 10 Things Tourists need to Know about cannabis in Thailand สร้างความเข้าใจกับกัญชากับนักท่องเที่ยว และเตรียมออกภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย เพิ่มเติม ให้การท่องเที่ยวและผู้ประกอบการช่วยเผยแพร่

 
          3 มกราคม 2566 นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงข้อกังวลกรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติได้รับกัญชาจากเมนูอาหาร ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ปลดล็อก "กัญชา" ออกจากรายการยาเสพติดให้โทษ ทำให้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชาเพิ่มมากขึ้น
 
          อย่างไรก็ตาม ขอย้ำว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายนำ "กัญชา" มาใช้ทางการแพทย์ สุขภาพและเศรษฐกิจ ไม่สนับสนุนการนำไปใช้เพื่อสันทนาการ โดยระหว่างที่รอ พ.ร.บ.กัญชา กัญชงฯ ได้มีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขหลายฉบับมาควบคุมให้มีการใช้กัญชาในทางที่ถูกต้อง เช่น กลิ่นและควันเป็นเหตุรำคาญ การควบคุมช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม การผลิต แปรรูป จำหน่าย ต้องมีการขออนุญาต เพื่อไม่ให้เกิดการนำไปใช้ในทางที่ผิด
 
 
          ส่วนการนำมาทำเป็นอาหาร จะไม่อนุญาตให้ใช้ช่อดอกกัญชา และอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาจะต้องมีการติดป้ายประกาศบอกให้ผู้บริโภคทราบ รวมถึงต้องมีคำเตือนผู้บริโภคด้วย โดยกระทรวงสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันเข้มงวดตรวจตราให้มีการดำเนินการตามประกาศ
 
 
          ซึ่งจากข่าวที่นักท่องเที่ยวได้รับอันตรายจากการบริโภคเค้กนั้น ส่วนมากเกิดจากการใส่ช่อดอก ซึ่งห้ามใช้ตามกฏหมายอยู่แล้ว

   นพ.ณรงค์กล่าวอีกว่า เพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของกัญชาในประเทศไทย สถาบันกัญชาทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดทำคู่มือสื่อสารเกี่ยวกับกัญชาเพื่อทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยว เบื้องต้นจัดทำเป็นฉบับออนไลน์ชื่อ "10 Things Tourists need to know about cannabis in Thailand" เป็นภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข (www.moph.go.th) และประสานขอความร่วมมือการท่องเที่ยวจังหวัดช่วยเผยแพร่เอกสารดังกล่าวให้ผู้ประกอบการ รวมถึงจัดแสดงไว้ที่ศูนย์นักท่องเที่ยวทั่วประเทศ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลกัญชาที่ถูกต้อง และกำลังจัดทำภาษาอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น รัสเซีย เป็นต้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวกลุ่มหลักได้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง


คู่มือ 10 Things Tourists need to know about cannabis in Thailand [Link]

คู่มือ 10 Things Tourists need to know about cannabis in Thailand สธ.กังวลนักท่องเที่ยวกินอาหารผสมกัญชา ออกคู่มือเร่งสร้างความเข้าใจ
คู่มือ 10 Things Tourists need to know about cannabis in Thailand สธ.กังวลนักท่องเที่ยวกินอาหารผสมกัญชา ออกคู่มือเร่งสร้างความเข้าใจ
สำหรับคู่มือ 10 Things Tourists need to know about cannabis in Thailand มีดังนี้
 
1.Carrying Seeds Or Parts Of The CANNABIS Plant From And To Thailand For Personal Purposes Are Not Permitted.
 
2.CANNABIS Cultivation Is Legal But Registering In The Food And Drug Administration’s "Plook Ganja" Application Or Through Government Website Is Required.
 
3.Using CANNABIS Flower Buds For Research, Export, Sale, And Processing For Commercial Purposes Requires Official Permit.
 
4.Individuals Under 20 Years Old, Pregnant Women And Breastfeeding Women Are Not Eligible To Use CANNABIS Except Under The Supervision Of Health Professionals.
 
5.Possession Of Extract Containing More Than 0.2% THC And Synthetic THC Requires Permission.
 
6.CANNABIS Contained Dishes Are Available In Authorized Restaurants.
 
7.Approved CANNABIS Health Products Are Accessible Through Specific Channels.
 
8.Smoking CANNABIS In Public Spaces, Including Schools And Shopping Malls, Is Illegal.
 
9.Avoid Driving After Consuming Food Or Health Products Containing CANNABIS.
 
10.Those Who Have Serious Undesirable Health Outcomes From Consuming CANNABIS Should Promptly See Doctors For Treatment.  

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง