ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ปลัดสธ. แจงกรณีย้าย ผอ.รพ.จะนะ ไม่เกี่ยวกับการเมือง

ปลัดสธ. แจงกรณีย้าย ผอ.รพ.จะนะ ไม่เกี่ยวกับการเมือง HealthServ.net

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจงกรณีมีคำสั่งย้าย ผอ.รพ.จะนะ ไม่เกี่ยวกับการเมือง เป็นอำนาจของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขตสุขภาพ ที่ได้รับมอบให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง ในการบริหารงานบุคคล สามารถโยกย้ายบุคลากรในเขตสุขภาพได้

ปลัดสธ. แจงกรณีย้าย ผอ.รพ.จะนะ ไม่เกี่ยวกับการเมือง ThumbMobile HealthServ.net
 
          นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีคำสั่งย้าย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา ไปเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ว่า เรื่องนี้เป็นการดำเนินการไปตามระเบียบและอำนาจการบริหารราชการปกติ ไม่เกี่ยวกับการเมือง โดยมีการมอบอำนาจด้านบริหารงานบุคคลให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขตสุขภาพ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการโยกย้ายบุคลากรในพื้นที่ และได้มีหนังสือแจ้งระเบียบแนวทางการดำเนินการให้เข้าใจถูกต้องตรงกันทุกเขตสุขภาพ
 
 
          “ยืนยันว่าไม่ได้มีการแก้ไขหนังสือคำสั่งเพื่อจะย้ายคนเพียงคนเดียว กรณีของนพ.สุภัทร ก็เป็นการพิจารณาของผู้บริหารในพื้นที่ และเป็นการใช้อำนาจในการบริหารของ นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 ตามระเบียบและขอบเขตที่ได้รับมอบอำนาจมา” นพ.โอภาสกล่าว
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด