News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ปลัดสธ. แจงกรณีย้าย ผอ.รพ.จะนะ ไม่เกี่ยวกับการเมือง HealthServ.net
ปลัดสธ. แจงกรณีย้าย ผอ.รพ.จะนะ ไม่เกี่ยวกับการเมือง HealthServ.net

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจงกรณีมีคำสั่งย้าย ผอ.รพ.จะนะ ไม่เกี่ยวกับการเมือง เป็นอำนาจของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขตสุขภาพ ที่ได้รับมอบให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง ในการบริหารงานบุคคล สามารถโยกย้ายบุคลากรในเขตสุขภาพได้

 
          นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีคำสั่งย้าย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา ไปเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ว่า เรื่องนี้เป็นการดำเนินการไปตามระเบียบและอำนาจการบริหารราชการปกติ ไม่เกี่ยวกับการเมือง โดยมีการมอบอำนาจด้านบริหารงานบุคคลให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขตสุขภาพ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการโยกย้ายบุคลากรในพื้นที่ และได้มีหนังสือแจ้งระเบียบแนวทางการดำเนินการให้เข้าใจถูกต้องตรงกันทุกเขตสุขภาพ
 
 
          “ยืนยันว่าไม่ได้มีการแก้ไขหนังสือคำสั่งเพื่อจะย้ายคนเพียงคนเดียว กรณีของนพ.สุภัทร ก็เป็นการพิจารณาของผู้บริหารในพื้นที่ และเป็นการใช้อำนาจในการบริหารของ นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 ตามระเบียบและขอบเขตที่ได้รับมอบอำนาจมา” นพ.โอภาสกล่าว

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง