ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ครบรอบ 20 ปี โครงการแว่นแก้ว แจกแว่นตาคนคลองเตย เม.ย.นี้

ครบรอบ 20 ปี โครงการแว่นแก้ว แจกแว่นตาคนคลองเตย เม.ย.นี้ Thumb HealthServ.net
ครบรอบ 20 ปี โครงการแว่นแก้ว แจกแว่นตาคนคลองเตย เม.ย.นี้ ThumbMobile HealthServ.net

กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี โครงการแว่นแก้ว กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 -15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายผู้รับบริการ 2,000 คน ประกอบด้วย การออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพตา มอบแว่นตา บริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

ครบรอบ 20 ปี โครงการแว่นแก้ว แจกแว่นตาคนคลองเตย เม.ย.นี้ HealthServ
29 มี.ค.66 รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวครบรอบ 20 ปี โครงการแว่นแก้ว และเสวนาพิเศษ (Panel Talk) หัวข้อ "Better View Better World" ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารสยามสเคป เขตปทุมวัน 
 

รศ.ทวิดา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า โครงการแว่นแก้วที่ร่วมกับกทม.ครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือที่ดี เนื่องจากทำให้สามารถคัดกรองเบื้องต้นได้เร็วขึ้น ประสิทธิภาพการตรวจโรคเร็วขึ้น จำนวนคนที่ได้รับการรักษาก็มากขึ้น รวมถึงการร่วมมือกันคัดกรองเพื่อให้พบผู้ที่ประสบปัญหาเร่งด่วนและต้องการความช่วยเหลือที่แท้จริงให้ได้รับการรักษาก่อนและได้รับแว่นก่อน

นอกเหนือจากนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นความร่วมมือกันระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึ่งในอนาคตอาจประสานความร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง ในการออกหน่วยที่อาจจะมีการตรวจสอบเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กพ่วง ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของชุมชนคลองเตยและชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งก็จะเป็นการแก้ปัญหาด้านอื่นควบคู่ไปด้วยนอกเหนือจากเรื่องสายตา
 

กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี โครงการแว่นแก้ว กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 -15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายผู้รับบริการ 2,000 คน ประกอบด้วย การออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพตา มอบแว่นตา บริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) การสอนทำน้ำยาอเนกประสงค์ และ EM รวมถึงจัดแสดงนิทรรศการผลสำเร็จของโครงการฯ ที่มุ่งมอบแสงสว่างแก่ดวงตา ที่ถือเป็นแสงสว่างของชีวิตให้กับคนไทยมาตลอด 20 ปี ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชมงานได้ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ครบรอบ 20 ปี โครงการแว่นแก้ว แจกแว่นตาคนคลองเตย เม.ย.นี้ HealthServ
ครบรอบ 20 ปี โครงการแว่นแก้ว แจกแว่นตาคนคลองเตย เม.ย.นี้ HealthServ
ครบรอบ 20 ปี โครงการแว่นแก้ว แจกแว่นตาคนคลองเตย เม.ย.นี้ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด