News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
กกท. แถลงข่าว กทม. ชลบุรี สงขลา เป็นเจ้าภาพ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ปี 2568 โคราชจัดพาราเกมส์ HealthServ.net
กกท. แถลงข่าว กทม. ชลบุรี สงขลา เป็นเจ้าภาพ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ปี 2568 โคราชจัดพาราเกมส์ HealthServ.net

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอ ครม.รับทราบ ผลการตัดสินคัดเลือกจังหวัดเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ครั้งต่อไปปี 2568 (2025) 4 จังหวัด เข้าวิน กทม. ชลบุรี และสงขลาจัดซีเกมส์ ส่วนโคราชจัดอาเซียนพาราเกมส์

16 พฤษภาคม 2566 คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการตัดสินคัดเลือกจังหวัดเจ้าภาพ การจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568  (ค.ศ. 2025)  และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ  ดังนี้ 
 
1. จังหวัดเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี และสงขลา
 
2. จังหวัดเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา

 
กกท. แถลงข่าว กทม. ชลบุรี สงขลา เป็นเจ้าภาพ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ปี 2568 โคราชจัดพาราเกมส์ HealthServ

กกท.จัดงานแถลงข่าวความพร้อมเป็นเจ้าภาพ
 

16 พฤษภาคม 2566 ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) พร้อมด้วย นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานสหพันธ์กีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประธานฝ่ายปฏิบัติการสหพันธ์กีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, นายวัธ จำเริญ เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา, นายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ, นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร, นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานร่วมในงานแถลงข่าวประเทศไทยเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ.2568 “33rd SEA GAMES THAILAND 2025 BANGKOK CHONBURI SONGKHLA” โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมการ์เด้นซิตี้ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

 
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) ระหว่างวันที่ 9 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โดยมี 3 จังหวัดเป็นเจ้าภาพร่วม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี และสงขลา ซึ่งทั้ง 3 จังหวัด มีความพร้อม และศักยภาพของบุคลากรในการเป็นเจ้าภาพ ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านสนามแข่งขันและสนามฝึกซ้อม, ด้านที่พัก, ด้านสถานพยาบาล , ด้านสถานศึกษา, ด้านการตลาดและสิทธิประโยชน์, ด้านบุคลากรอาสาสมัคร, ด้านสาธารณูปโภค, ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, ด้านงบประมาณ และด้านคมนาคม ที่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก ทำให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างทั่วถึง


นอกจากนี้ทั้ง 3 จังหวัด จะเป็นจังหวัดเจ้าภาพเป็นหลัก โดยไม่มีการกระจายการแข่งขันฯ ไปยังจังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจาก 3 จังหวัดหลัก เพื่อไม่ให้กระทบการเดินทางของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ เนื่องจากต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นหลัก


เพื่อให้การจัดการแข่งขันฯ บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กกท. จะนำ Soft Power ของไทย มาเผยแพร่ผ่านกิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย และเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไป

 
สำหรับชนิดกีฬาที่จะบรรจุในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) จะกำหนดจากชนิดกีฬาสากลที่มีในโอลิมปิกเกมส์และเอเชียนเกมส์เป็นหลัก ส่วนชนิดกีฬาพื้นบ้าน ธรรมนูญของสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ได้มีการระบุใหม่เอาไว้แล้วว่าจะจัดได้เพียง 4 ชนิดกีฬา ชนิดละ 8 เหรียญทอง ซึ่งรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 32 เหรียญทอง ทั้งนี้การถ่ายทอดสดการแข่งขันฯ จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมตามปกติ คือ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (345,000 บาท) จากทั้ง 10 ชาติ แต่จะไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์ และการถ่ายทอดสดจะครอบคลุมทุกชนิดกีฬา เพื่อให้ครบถ้วนและมากที่สุด 


กกท. แถลงข่าว กทม. ชลบุรี สงขลา เป็นเจ้าภาพ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ปี 2568 โคราชจัดพาราเกมส์ HealthServ
เสนอตัว 14 จังหวัด
 
 
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาจังหวัดเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) มีหนังสือเชิญชวนจังหวัดที่มีความสนใจและประสงค์จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-28 ตุลาคม 2565  โดยมีรูปแบบการเสนอตัว 3 รูปแบบ คือ 1) แบบจังหวัดเดียว จัดทุกชนิดกีฬา 2) จังหวัดเดียว จัดบางชนิดกีฬา 3) แบบกลุ่มจังหวัด 
 
มี 14 จังหวัด เสนอตัวใน 3 ประเภท ดังนี้
 
1. รูปแบบการเสนอตัว แบบจังหวัดเดียว ประกอบด้วย
(1) จังหวัดเชียงใหม่
(2) จังหวัดนครราชสีมา
(2) จังหวัดกาญจนบุรี
 
2. รูปแบบการเสนอตัว แบบจังหวัดเดียว (จัดบางชนิดกีฬาตามความพร้อมของจังหวัด) 
 กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี และสงขลา
 
3. รูปแบบการเสนอตัว แบบกลุ่มจังหวัด (จัดบางชนิดกีฬาตามความพร้อมของจังหวัด)
(1) จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษและยโสธร
(2) จังหวัดตรัง กระบี่ ภูเก็ต และพังงา
 
  
 
แนวทางการคัดเลือก
 
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาจังหวัดเจ้าภาพฯ  คัดเลือกภายใต้แนวคิดมุ่งส่งเสริมอนาคตที่ยั่งยืนบนพื้นฐานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน รวมทั้งชุมชนต่าง ๆ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดที่มุ่งเน้นให้เป็นศูนย์กลางการกีฬา การท่องเที่ยว การศึกษา นวัตกรรม และบริการในระดับมาตรฐานนานาชาติ โดยจังหวัดพร้อมที่จะสนับสนุนและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในการเป็นเจ้าภาพที่ดี เพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน 
 
นอกจากนี้ จังหวัดยังมีความพร้อมด้านการบริหารจัดการ ซึ่งมีแผนพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวของภาคส่วนบริการที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่การคมนาคมขนส่ง การควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวที่เหมาะสม ควบคู่กับการบริหารจัดการทางสาธารณสุขตามแนวทางวิถีใหม่ 
 
ทั้งนี้ จังหวัดให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเน้นการบูรณาการจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม โดยยึดประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นสำคัญ เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ตามปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 
1. ปัจจัยหลัก ด้านสนามแข่งขันและฝึกซ้อม
2. ปัจจัยสนับสนุน เช่น ด้านที่พักและอาหาร  ด้านสถานพยาบาล ด้านคมนาคม ด้านสถานศึกษา ด้านการตลาดและสิทธิประโยชน์ ด้านบุคลากร อาสาสมัคร ด้านสาธารณูปโภค ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านงบประมาณ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และด้านอื่น ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
 
 
 
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาจังหวัดเจ้าภาพฯ มีมติคัดเลือกในการประชุม ครั้งที่ 1/2566  วันที่ 13 มกราคม 2566  และ คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือก ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 และให้ กกท. นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป
 
กกท. แถลงข่าว กทม. ชลบุรี สงขลา เป็นเจ้าภาพ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ปี 2568 โคราชจัดพาราเกมส์ HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง