ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.นครปฐม เปิดหอผู้ป่วยประกันสังคมพิเศษรวม ขยายบริการดูแลกลุ่มแรงงาน

รพ.นครปฐม เปิดหอผู้ป่วยประกันสังคมพิเศษรวม ขยายบริการดูแลกลุ่มแรงงาน HealthServ.net
รพ.นครปฐม เปิดหอผู้ป่วยประกันสังคมพิเศษรวม ขยายบริการดูแลกลุ่มแรงงาน HealthServ.net

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดอาคารหอผู้ป่วยประกันสังคมและพิเศษรวม โรงพยาบาลนครปฐม รองรับการขยายตัวในการให้บริการกลุ่มแรงงานผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคม ช่วยลดความแออัด ลดการรอคอย โดยโรงพยาบาลเดินหน้าพัฒนาบริการทั้งศูนย์หัวใจครบวงจรและศูนย์หลอดเลือดสมอง ศูนย์มะเร็งและรังสีรักษา ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน และการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ

HealthServ สำรวจคิดเห็น

ผลสำรวจ

 1 มิถุนายน 2566 ที่โรงพยาบาลนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม นายแพทย์โอกาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านสาธารณสุข พร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหอผู้ป่วยประกันสังคมและพิเศษรวม โรงพยาบาลนครปฐม โดยมี นายแพทย์ศักดาอัลภาชน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม และบุคลากร เข้าร่วมพิธี
 
 
รพ.นครปฐม เปิดหอผู้ป่วยประกันสังคมพิเศษรวม ขยายบริการดูแลกลุ่มแรงงาน HealthServ
          นายแพทย์โอภาส กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายพัฒนาศักยภาพการให้บริการและปรับรูปแบบการบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ เช่นที่จังหวัดนครปฐมมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน โรงพยาบาลนครปฐมซึ่งมีผู้รับบริการที่ใช้สิทธิ์ประกันสังคมอยู่ในความรับผิดชอบถึง 120,240 คน จึงพัฒนาการบริการรองรับการขยายตัวของผู้ป่วยสิทธิ์ประกันสังคม โดยจัดทำหอผู้ป่วยประกันสังคมและพิเศษรวม บริเวณ ชั้น 5 อาคารทวารวดี ประกอบด้วยห้องพิเศษรวม จำนวน 18 เตียง และห้องพิเศษเดี่ยวอีก 5 ห้อง รวม 23 เตียง มีบุคลากรทางการแพทย์ให้การดูแล 24 ชั่วโมง รองรับผู้ป่วยทั้งด้านอายุรกรรม, ศัลยกรรม, นรีเวช, ศัลยกรรมกระดูก, หูคอจมูก ซึ่งขณะนี้พร้อมเปิดให้บริการแล้ว


 
         นอกจากนี้ โรงพยาบาลนครปฐมยังมีแผนพัฒนาศักยภาพร่วมกับโรงพยาบาลภายในจังหวัด ตามนโยบาย one province one hospital โดยพัฒนาศูนย์หัวใจครบวงจรและศูนย์หลอดเลือดสมอง ร่วมกับโรงพยาบาลสามพรานและโรงพยาบาลจันทรุเบกษา เพื่อเปิดให้บริการในปี 2568 มีเตียงรองรับผู้ป่วยในภาพรวมทั้งจังหวัด 20 เตียง และขยายบริการศูนย์มะเร็งและรังสีรักษา ร่วมกับโรงพยาบาลสามพราน โรงพยาบาลนครชัยศรี และโรงพยาบาลห้วยพลู รวมถึงพัฒนาศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน และการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะด้วย
รพ.นครปฐม เปิดหอผู้ป่วยประกันสังคมพิเศษรวม ขยายบริการดูแลกลุ่มแรงงาน HealthServ
รพ.นครปฐม เปิดหอผู้ป่วยประกันสังคมพิเศษรวม ขยายบริการดูแลกลุ่มแรงงาน HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด