ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.นครปฐม เปิดหอผู้ป่วยประกันสังคมพิเศษรวม ขยายบริการดูแลกลุ่มแรงงาน

รพ.นครปฐม เปิดหอผู้ป่วยประกันสังคมพิเศษรวม ขยายบริการดูแลกลุ่มแรงงาน HealthServ.net
รพ.นครปฐม เปิดหอผู้ป่วยประกันสังคมพิเศษรวม ขยายบริการดูแลกลุ่มแรงงาน ThumbMobile HealthServ.net

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดอาคารหอผู้ป่วยประกันสังคมและพิเศษรวม โรงพยาบาลนครปฐม รองรับการขยายตัวในการให้บริการกลุ่มแรงงานผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคม ช่วยลดความแออัด ลดการรอคอย โดยโรงพยาบาลเดินหน้าพัฒนาบริการทั้งศูนย์หัวใจครบวงจรและศูนย์หลอดเลือดสมอง ศูนย์มะเร็งและรังสีรักษา ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน และการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ

 1 มิถุนายน 2566 ที่โรงพยาบาลนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม นายแพทย์โอกาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านสาธารณสุข พร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหอผู้ป่วยประกันสังคมและพิเศษรวม โรงพยาบาลนครปฐม โดยมี นายแพทย์ศักดาอัลภาชน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม และบุคลากร เข้าร่วมพิธี
 
 
รพ.นครปฐม เปิดหอผู้ป่วยประกันสังคมพิเศษรวม ขยายบริการดูแลกลุ่มแรงงาน HealthServ
          นายแพทย์โอภาส กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายพัฒนาศักยภาพการให้บริการและปรับรูปแบบการบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ เช่นที่จังหวัดนครปฐมมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน โรงพยาบาลนครปฐมซึ่งมีผู้รับบริการที่ใช้สิทธิ์ประกันสังคมอยู่ในความรับผิดชอบถึง 120,240 คน จึงพัฒนาการบริการรองรับการขยายตัวของผู้ป่วยสิทธิ์ประกันสังคม โดยจัดทำหอผู้ป่วยประกันสังคมและพิเศษรวม บริเวณ ชั้น 5 อาคารทวารวดี ประกอบด้วยห้องพิเศษรวม จำนวน 18 เตียง และห้องพิเศษเดี่ยวอีก 5 ห้อง รวม 23 เตียง มีบุคลากรทางการแพทย์ให้การดูแล 24 ชั่วโมง รองรับผู้ป่วยทั้งด้านอายุรกรรม, ศัลยกรรม, นรีเวช, ศัลยกรรมกระดูก, หูคอจมูก ซึ่งขณะนี้พร้อมเปิดให้บริการแล้ว


 
         นอกจากนี้ โรงพยาบาลนครปฐมยังมีแผนพัฒนาศักยภาพร่วมกับโรงพยาบาลภายในจังหวัด ตามนโยบาย one province one hospital โดยพัฒนาศูนย์หัวใจครบวงจรและศูนย์หลอดเลือดสมอง ร่วมกับโรงพยาบาลสามพรานและโรงพยาบาลจันทรุเบกษา เพื่อเปิดให้บริการในปี 2568 มีเตียงรองรับผู้ป่วยในภาพรวมทั้งจังหวัด 20 เตียง และขยายบริการศูนย์มะเร็งและรังสีรักษา ร่วมกับโรงพยาบาลสามพราน โรงพยาบาลนครชัยศรี และโรงพยาบาลห้วยพลู รวมถึงพัฒนาศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน และการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะด้วย
รพ.นครปฐม เปิดหอผู้ป่วยประกันสังคมพิเศษรวม ขยายบริการดูแลกลุ่มแรงงาน HealthServ
รพ.นครปฐม เปิดหอผู้ป่วยประกันสังคมพิเศษรวม ขยายบริการดูแลกลุ่มแรงงาน HealthServ

โรงพยาบาลนครปฐม

196 ถนน เทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000
โทรศัพท์. 034213606-10, 034254150-4
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด