ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ประกันสังคม ขยายเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี ถึง 31 ธันวาคม 66 ไปฉีดได้ รพ.ตามสิทธิ

ประกันสังคม ขยายเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี ถึง 31 ธันวาคม 66 ไปฉีดได้ รพ.ตามสิทธิ HealthServ.net
ประกันสังคม ขยายเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี ถึง 31 ธันวาคม 66 ไปฉีดได้ รพ.ตามสิทธิ HealthServ.net

ประกันสังคมมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ประกันตน ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (จากเดิมสิ้นสุดเมื่อ 31 สิงหาคม ของทุกปี) และในปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

HealthServ สำรวจคิดเห็น

ผลสำรวจ

 
นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ได้จัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เพื่อให้การคุ้มครองดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับวิธีป้องกันมากกว่าการรักษาอย่างทันท่วงที และเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ สถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาลของตน ในสถานพยาบาลโครงการสำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง ซึ่งกำหนดปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 สายพันธุ์ หรือ 4 สายพันธุ์ ให้แก่ผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และให้เกิดประโยชน์ในการเข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตนอย่างแท้จริง

ล่าสุด คณะกรรมการประกันสังคมได้มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ประกันตน ดังนี้
 
ปี 2566 ขยายระยะเวลาสำหรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเดิมได้เปิดให้บริการในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม ของทุกปี และในปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
 

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 


เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวแนะนำด้วยความห่วงใยผู้ประกันตนหากพบว่า ตัวเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงป่วยรุนแรง และสงสัยว่ามีอาการไข้หวัดใหญ่ โดยมีไข้สูง ปวดเมื่อยตามตัว มีน้ำมูก ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษา สำหรับผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ว่าควรติดต่อนัดหมายการฉีดวัคซีนกับสถานพยาบาลของท่านก่อนเข้ารับบริการ กรณีสถานพยาบาล ตามสิทธิของผู้ประกันตนไม่มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ท่านสามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคมโทรศัพท์ 0 2956 2502 และ 2510 แต่หากมีโรคประจำตัวหรือมีประวัติการแพ้วัคซีน แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการเข้ารับบริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
ประกันสังคม ขยายเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี ถึง 31 ธันวาคม 66 ไปฉีดได้ รพ.ตามสิทธิ HealthServ
ประกันสังคม ขยายเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี ถึง 31 ธันวาคม 66 ไปฉีดได้ รพ.ตามสิทธิ HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด