ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โปรแกรมตรวจสุขภาพชาย-หญิง โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ธนบุรี

โปรแกรมตรวจสุขภาพชาย-หญิง โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ธนบุรี HealthServ.net
โปรแกรมตรวจสุขภาพชาย-หญิง โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ธนบุรี HealthServ.net

สำหรับบุคคลทั่วไป ถึง หญิง-ชายอายุ 35-55 ปี

HealthServ สำรวจคิดเห็น

ผลสำรวจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพชาย-หญิง โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ธนบุรี HealthServ
 โปรแกรมตรวจสุขภาพ
 
 Program 1 เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป (ค่าบริการ 1,700 บาท)
 
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
หมู่เลือด (ABO Blood Group)
ระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Glucose)
การทำงานของไต (BUN, Creatinine)
ระดับกรดยูริค (Uric Acid)
ระดับไขมัน (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
การทำงานของตับ 1 (SGOT, SGPT, Alkaline Phosphatase)
ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)
เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)
** เฉพาะโปรแกรมตรวจ ไม่รวมค่ายา
 
** ควรงดน้ำและอาหารก่อนตรวจอย่างน้อย  6-8 ชั่วโมง
 
 
 
Program 2 เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป (ค่าบริการ 2,900 บาท)
 
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
หมู่เลือด (ABO Blood Group)
ระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Glucose)
การทำงานของไต (BUN, Creatinine)
ระดับกรดยูริค (Uric Acid)
ระดับไขมัน (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
การทำงานของตับ 1 (SGOT, SGPT, Alkaline Phosphatase)
ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)
เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง (Ultrasound Whole Abdomen)
** เฉพาะโปรแกรมตรวจ ไม่รวมค่ายา
 
** ควรงดน้ำและอาหารก่อนตรวจอย่างน้อย  6-8 ชั่วโมง

Program 3 เหมาะสำหรับผู้หญิงอายุ 35-55 ปี (ค่าบริการ 4,400 บาท)
 
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
หมู่เลือด (ABO Blood Group)
ระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Glucose)
การทำงานของไต (BUN, Creatinine)
ระดับกรดยูริค (Uric Acid)
ระดับไขมัน (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
การทำงานของตับ 1 (SGOT, SGPT, Alkaline Phosphatase)
การทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH, FT4)
สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)
อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง (Ultrasound Whole Abdomen)
ตรวจภายในและตรวจมะเร็งปากมดลูก (PV and PAP Smear)
** เฉพาะโปรแกรมตรวจ ไม่รวมค่ายา
 
** ควรงดน้ำและอาหารก่อนตรวจอย่างน้อย  6-8 ชั่วโมง
 
 
 
Program 4 เหมาะสำหรับผู้ชายอายุ 35-55 ปี (ค่าบริการ 4,500 บาท)
 
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
หมู่เลือด (ABO Blood Group)
ระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Glucose)
การทำงานของไต (BUN, Creatinine)
ระดับกรดยูริค (Uric Acid)
ระดับไขมัน (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
การทำงานของตับ 1 (SGOT, SGPT, Alkaline Phosphatase)
การทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH, FT4)
สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)
อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง (Ultrasound Whole Abdomen)
** เฉพาะโปรแกรมตรวจ ไม่รวมค่ายา
 
** ควรงดน้ำและอาหารก่อนตรวจอย่างน้อย  6-8 ชั่วโมง
 
 
 
Program 5 สำหรับผู้หญิงอายุ 55 ปีขึ้นไป (ค่าบริการ 6,200 บาท)
 
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
หมู่เลือด (ABO Blood Group)
ระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Glucose)
การทำงานของไต (BUN, Creatinine)
ระดับกรดยูริค (Uric Acid)
ระดับไขมัน (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
การทำงานของตับ 1 (SGOT, SGPT, Alkaline Phosphatase)
การทำงานของตับ 2 (Bilirubin, Albumin, Globulin, Total Protein)
ระดับน้ำตาลสะสม (HBA1C)
การทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH, FT4)
ไวรัสตับอักเสบบีและซี (Anti-HBs, HBsAg, Anti-HCV)
สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
ระดับเกลือแร่ในร่างกาย (Electrolyte)
ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)
อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง (Ultrasound Whole Abdomen)
ตรวจภายในและตรวจมะเร็งปากมดลูก (PV and PAP Smear)
** เฉพาะโปรแกรมตรวจ ไม่รวมค่ายา
 
** ควรงดน้ำและอาหารก่อนตรวจอย่างน้อย  6-8 ชั่วโมง
 
 
 
Program 6 เหมาะสำหรับผู้ชายอายุ 55 ปีขึ้นไป (ค่าบริการ 6,300 บาท)
 
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)ต
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
หมู่เลือด (ABO Blood Group)
ระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Glucose)
การทำงานของไต (BUN, Creatinine)
ระดับกรดยูริค (Uric Acid)
ระดับไขมัน (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
การทำงานของตับ 1 (SGOT, SGPT, Alkaline Phosphatase)
การทำงานของตับ 2 (Bilirubin, Albumin, Globulin, Total Protein)
ระดับน้ำตาลสะสม (HBA1C)
การทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH, FT4)
ไวรัสตับอักเสบบีและซี (Anti-HBs, HBsAg, Anti-HCV)
สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
ระดับเกลือแร่ในร่างกาย (Electrolyte)
ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)
อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง (Ultrasound Whole Abdomen)
** เฉพาะโปรแกรมตรวจ ไม่รวมค่ายา
 
** ควรงดน้ำและอาหารก่อนตรวจอย่างน้อย  6-8 ชั่วโมง

 

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด