ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โปรแกรมตรวจสุขภาพชาย-หญิง โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ธนบุรี

โปรแกรมตรวจสุขภาพชาย-หญิง โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ธนบุรี Thumb HealthServ.net
โปรแกรมตรวจสุขภาพชาย-หญิง โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ธนบุรี ThumbMobile HealthServ.net

สำหรับบุคคลทั่วไป ถึง หญิง-ชายอายุ 35-55 ปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพชาย-หญิง โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ธนบุรี HealthServ
 โปรแกรมตรวจสุขภาพ
 
 Program 1 เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป (ค่าบริการ 1,700 บาท)
 
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
หมู่เลือด (ABO Blood Group)
ระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Glucose)
การทำงานของไต (BUN, Creatinine)
ระดับกรดยูริค (Uric Acid)
ระดับไขมัน (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
การทำงานของตับ 1 (SGOT, SGPT, Alkaline Phosphatase)
ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)
เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)
** เฉพาะโปรแกรมตรวจ ไม่รวมค่ายา
 
** ควรงดน้ำและอาหารก่อนตรวจอย่างน้อย  6-8 ชั่วโมง
 
 
 
Program 2 เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป (ค่าบริการ 2,900 บาท)
 
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
หมู่เลือด (ABO Blood Group)
ระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Glucose)
การทำงานของไต (BUN, Creatinine)
ระดับกรดยูริค (Uric Acid)
ระดับไขมัน (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
การทำงานของตับ 1 (SGOT, SGPT, Alkaline Phosphatase)
ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)
เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง (Ultrasound Whole Abdomen)
** เฉพาะโปรแกรมตรวจ ไม่รวมค่ายา
 
** ควรงดน้ำและอาหารก่อนตรวจอย่างน้อย  6-8 ชั่วโมง

Program 3 เหมาะสำหรับผู้หญิงอายุ 35-55 ปี (ค่าบริการ 4,400 บาท)
 
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
หมู่เลือด (ABO Blood Group)
ระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Glucose)
การทำงานของไต (BUN, Creatinine)
ระดับกรดยูริค (Uric Acid)
ระดับไขมัน (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
การทำงานของตับ 1 (SGOT, SGPT, Alkaline Phosphatase)
การทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH, FT4)
สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)
อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง (Ultrasound Whole Abdomen)
ตรวจภายในและตรวจมะเร็งปากมดลูก (PV and PAP Smear)
** เฉพาะโปรแกรมตรวจ ไม่รวมค่ายา
 
** ควรงดน้ำและอาหารก่อนตรวจอย่างน้อย  6-8 ชั่วโมง
 
 
 
Program 4 เหมาะสำหรับผู้ชายอายุ 35-55 ปี (ค่าบริการ 4,500 บาท)
 
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
หมู่เลือด (ABO Blood Group)
ระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Glucose)
การทำงานของไต (BUN, Creatinine)
ระดับกรดยูริค (Uric Acid)
ระดับไขมัน (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
การทำงานของตับ 1 (SGOT, SGPT, Alkaline Phosphatase)
การทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH, FT4)
สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)
อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง (Ultrasound Whole Abdomen)
** เฉพาะโปรแกรมตรวจ ไม่รวมค่ายา
 
** ควรงดน้ำและอาหารก่อนตรวจอย่างน้อย  6-8 ชั่วโมง
 
 
 
Program 5 สำหรับผู้หญิงอายุ 55 ปีขึ้นไป (ค่าบริการ 6,200 บาท)
 
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
หมู่เลือด (ABO Blood Group)
ระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Glucose)
การทำงานของไต (BUN, Creatinine)
ระดับกรดยูริค (Uric Acid)
ระดับไขมัน (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
การทำงานของตับ 1 (SGOT, SGPT, Alkaline Phosphatase)
การทำงานของตับ 2 (Bilirubin, Albumin, Globulin, Total Protein)
ระดับน้ำตาลสะสม (HBA1C)
การทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH, FT4)
ไวรัสตับอักเสบบีและซี (Anti-HBs, HBsAg, Anti-HCV)
สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
ระดับเกลือแร่ในร่างกาย (Electrolyte)
ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)
อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง (Ultrasound Whole Abdomen)
ตรวจภายในและตรวจมะเร็งปากมดลูก (PV and PAP Smear)
** เฉพาะโปรแกรมตรวจ ไม่รวมค่ายา
 
** ควรงดน้ำและอาหารก่อนตรวจอย่างน้อย  6-8 ชั่วโมง
 
 
 
Program 6 เหมาะสำหรับผู้ชายอายุ 55 ปีขึ้นไป (ค่าบริการ 6,300 บาท)
 
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)ต
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
หมู่เลือด (ABO Blood Group)
ระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Glucose)
การทำงานของไต (BUN, Creatinine)
ระดับกรดยูริค (Uric Acid)
ระดับไขมัน (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
การทำงานของตับ 1 (SGOT, SGPT, Alkaline Phosphatase)
การทำงานของตับ 2 (Bilirubin, Albumin, Globulin, Total Protein)
ระดับน้ำตาลสะสม (HBA1C)
การทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH, FT4)
ไวรัสตับอักเสบบีและซี (Anti-HBs, HBsAg, Anti-HCV)
สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
ระดับเกลือแร่ในร่างกาย (Electrolyte)
ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)
อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง (Ultrasound Whole Abdomen)
** เฉพาะโปรแกรมตรวจ ไม่รวมค่ายา
 
** ควรงดน้ำและอาหารก่อนตรวจอย่างน้อย  6-8 ชั่วโมง

 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด