Home : แพคเกจ : นอนกรน sleep test ปัญหาการนอน

โปรแกรมตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ

Gold 14,000
Silver 10,000
Lite 5,700
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลคามิลเลียน T: 0-2185-1444
* ราคา/เงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลง คลิกดูข้อมูลล่าสุดของผู้ให้บริการ
Date: 13/09/2563 View: 809
โปรแกรมตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ นอนกรน sleep test ปัญหาการนอน นอนกรน sleep test ปัญหาการนอน Healthserv.net
นอนกรน…เสี่ยง หยุดหายใจขณะหลับ
 
ราคาพิเศษ เหมาจ่าย
Gold 14,000 บาท
Silver10,000 บาท
Lite 5,700 บาท

Gold 14,000 บาท


รายการตรวจ
 • การหายใจ
 • คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • ระดับออกซิเจนในเลือด
 • การไหลเวียนของอากาศ
 • คลื่นไฟฟ้าสมอง
 • คลื่นการกระตุกของกล้ามเนื้อ
 • คลื่นการกระตุกของตา
 • ไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้า
 • นอนโรงพยาบาล


Silver 10,000 บาท
รายการตรวจ
 • การหายใจ
 • คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • ระดับออกซิเจนในเลือด
 • การไหลเวียนของอากาศ
 • ไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้า
 • นอนโรงพยาบาล


Lite 5,700 บาท
รายการตรวจ
 • การหายใจ
 • คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • ระดับออกซิเจนในเลือด
 • การไหลเวียนของอากาศ
 • ไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้า
 • นอนที่บ้าน
* โรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
ตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ : นพ.ภาวิต  พูนภักดี
แพทย์เฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา
ตั้งแต่ 1 มกราคม  – 31 ธันวาคม 2563
ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมาย แผนกผู้ป่วยนอก 2
โทรศัพท์ 02-185-1444 ต่อ 144, 151
โปรแกรมตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ นอนกรน sleep test ปัญหาการนอน นอนกรน sleep test ปัญหาการนอน Healthserv.net
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลคามิลเลียน
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลคามิลเลียน

423 ถนนสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โรงพยาบาลศรีระยอง
ตรวจ Sleep test
ราคา 12,000
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com