ราคา 349
* ราคา/เงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลง คลิกดูข้อมูลล่าสุดของผู้ให้บริการ
Date: 17/09/2563 View: 2,238
วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่  วัคซีนแบบแพคเกจ วัคซีนอื่นๆ วัคซีนแบบแพคเกจ วัคซีนอื่นๆ Healthserv.net
 วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่
*วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
*วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
349 บ./เข็ม
Rabies Vaccine
-จำนวนเข็มที่ฉีด-
Post exporuse หลังสัมผัสโรค
IM 5 เข็ม (ระยะห่างในการฉีด 0,3,7,14,28 วัน)
ID 4 เข็ม (ระยะห่างในการฉีด 0,3,7,28 วัน)
Pre exporuse ก่อนสัมผัสโรค
IM 3 เข็ม (ระยะห่างในการฉีด 0,7,21, วัน)
ID 3 เข็ม (ระยะห่างในการฉีด 0,7,21, วัน)
 
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ
705 บ./เข็ม
Live attenuated Hepatitis A vaccine
-จำนวนเข็มที่ฉีด-
1 เข็ม
 
*วัคซีนสุกใส
*วัคซีนสุกใส
1,300 บ./เข็ม
Varicella virus Vaccine
-จำนวนเข็มที่ฉีด-
2 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน
หมายเหตุ เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี ฉีดตามตารางฉีดวัคซีน
 
*วัคซีนไข้เลือดออก
*วัคซีนไข้เลือดออก
2,945 บ./เข็ม
Dengue Vaccine (9-60 ปี)
-จำนวนเข็มที่ฉีด-
3 เข็ม (ระยะห่างในการฉีด 0,6,12 เดือน)
 
*วัคซีนป้องกันหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน
*วัคซีนป้องกันหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน
207 บ./เข็ม
MMR Vaccine
-จำนวนเข็มที่ฉีด-
1 เข็ม
 
*วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
*วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
440 บ./เข็ม
Inluenza vaccine (4 strains) ผู้ใหญ่ ,เด็ก > 6 เดือน
-จำนวนเข็มที่ฉีด-
ปีละ 1 เข็ม (เด็กอายุ 6 เดือน – 8 ปี ที่ไม่เคยรับวัคซีนมาก่อน ฉีด 2 เข็มห่างกัน 1 เดือน)
 
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี
192 บ./เข็ม
Hepatitis B vaccine Adult
-จำนวนเข็มที่ฉีด-
3 เข็ม (ระยะห่างในการฉีด 0,1,6 เดือน)
 
*วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์
*วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์
2,445 บ./เข็ม
HPV Vaccine 4 strains
-จำนวนเข็มที่ฉีด-
3 เข็ม (ระยะห่างในการฉีด 0,1-2,6-12 เดือน)
หมายเหตุ เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ฉีด 2 เข็ม (ระยะห่างในการฉีด 0,6-12 เดือน)
 
วัคซีนป้องกันบาดทะยักและคอตีบ
วัคซีนป้องกันบาดทะยักและคอตีบ
37 บ./เข็ม
Td Vaccine
-จำนวนเข็มที่ฉีด-
3 เข็ม (ระยะห่างในการฉีด 0,1,7 เดือน)
 
* หมายถึง วัคซีนที่ฉีดได้ทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก
 
**หมายเหตุ ราคานี้ยังไม่รวมค่าฉีดและค่าบริการ**
วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่  วัคซีนแบบแพคเกจ วัคซีนอื่นๆ วัคซีนแบบแพคเกจ วัคซีนอื่นๆ Healthserv.net
 
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยว
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยว ปกส

222 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบล ไทยบุรี อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160
โทร. 075-673059
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com