ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกผู้สูงอายุและคลินิกโรคกระดูกพรุน โรงพยาบาลพระปกเกล้า

คลินิกผู้สูงอายุและคลินิกโรคกระดูกพรุน โรงพยาบาลพระปกเกล้า HealthServ.net

โรงพยาบาลพระปกเกล้า เปิดให้บริการ คลินิกผู้สูงอายุ วันราชการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น. ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า สาขาเมือง สอบถามโทร 039-319666 ต่อ 1247 คลินิกผู้สูงอายุ หรือ ต่อ 7100 คลินิกโรคกระดูพรุน

คลินิกผู้สูงอายุและคลินิกโรคกระดูกพรุน โรงพยาบาลพระปกเกล้า ThumbMobile HealthServ.net
ทีมแพทย์

นพ.ภัทร์พงศ์ อุดมพัฒน์
นพ.เกษมสันต์ เกิดเกียรติขจ
ดร.นพ.ธีรยุทธ นัมคณิสรณ์
 
 
กลุ่มเป้าหมายการให้บริการ
 
ผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป)
กลุ่มอาการผู้สูงอายุ (Geriatric syndromes) เช่น สมองเสื่อม ภาวะพลัดตกหกล้ม ภาวะซึมเศร้า น้ำหนักลด ปัสสาะเล็ด ช่วยเหลือตัวเองได้ลดลง ปัญหาสุขภาพอื่นๆในผู้สูงอายุ

 
คลินิกผู้สูงอายุและคลินิกโรคกระดูกพรุน โรงพยาบาลพระปกเกล้า HealthServ
 

 
 
การดูแลรักษาในคลินิก
 
1. มีแพทย์ประจำคลินิกทำการตรวจ ประเมินรักษา และนัดตรวจติดตามที่คลินิกผู้สูงอายุ
2. สามารถรักษาโรคประจำตัวทั่วไปอื่นทางเวชปฏิบัติได้พร้อมกันที่คลินิกผู้สูงอายุ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น
3. มุ่งเน้นการให้บริการทั้งทางด้านการป้องกันการรักษาและการฟื้นฟูโรค เช่น การฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุ การคัดกรองโรคที่สำคัญในผู้สูงอายุ
4. มีการประเมินผู้สูงอายุแบบองค์รวม (Comprehensive Gerlatric Assessment)


 
คลินิกผู้สูงอายุและคลินิกโรคกระดูกพรุน โรงพยาบาลพระปกเกล้า HealthServ
 
 
ช่องทางการรับบริการ
 
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า สาขาเมือง ในเวลาราชการ เพื่อขอทำนัดเข้าคลินิกผู้สูงอายุ รพ.พระปกเกล้าสาขาเมือง
2 หากเป็นผู้รับบริการโรงพยาบาลพระปกเกล้าอยู่เดิม แจ้งเจ้าหน้าที่ในวันที่มาตรวจ เพื่อขอทำนัดเข้าคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลพระปกเกล้า
สาขาเมือง
3 เนื่องจากคลินิกผู้สูงอายุจัดตั้งไว้เป็นคลินิกตรวจตามนัด แต่ในกรณีมีภาวะเร่งด่วนสามารถส่งปรึกษาในวันนั้นได้


 
ขั้นตอนการรับบริการ
 
1. ผู้รับบริการและญาติผู้ดูแลประจำ (แพทย์จำเป็นต้องซักถามอาการต่างๆของผู้รับบริการ) ยื่นใบนัดที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า สาขาเมือง
2. รับการประเมินและค้ดกรองปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยพยาบาลประจำคลินิก
3. พบแพทย์คลินิกผู้สูงอายุ
4. รับใบนัดตรวจติดตาม รับยา และชำระค่าบริการ
คลินิกผู้สูงอายุและคลินิกโรคกระดูกพรุน โรงพยาบาลพระปกเกล้า HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด