ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ห้องพักผู้ป่วยและค่าบริการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ห้องพักผู้ป่วยและค่าบริการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี Thumb HealthServ.net
ห้องพักผู้ป่วยและค่าบริการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ThumbMobile HealthServ.net

ประเภทห้องพิเศษ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ที่เปิดให้บริการ ได้แก่ ห้องเดี่ยว (สูท) ห้องเดี่ยว(วีไอพี) ห้องคู่ และ ห้องรวม(4-6เตียง) ราคาค่าบริการขึ้นกับสิทธิแต่ละบุคคล (ผู้ใช้สิทธิ พรบ.,สิทธิ กองทุนทดแทน,สิทธิบัตรทอง,บัตรประกันสังคม,สิทธิผู้พิการ,สิทธราชการ,บุคคลทั่วไป) อัตราที่เบิกได้และ/หรือจ่ายส่วนเกิน

ห้องพักผู้ป่วยและค่าบริการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี HealthServ
ติดต่อสอบถาม งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทร. 02-548-1000 ต่อ 1313,1110
 
เงื่อนไขการจองห้องพิเศษ
  • ไม่รับลงทะเบียนจองเตียงพิเศษสำหรับผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ
  • ไม่รับลงทะเบียนจองเตียงพิเศษล่วงหน้า (ยกเว้นผู้ป่วยศัลยกรรมที่มีบัตรนัดพบแพทย์)
  • ราคาห้องพักเป็นราคาเหมาจ่าย รวมค่าอาหารต่อวันเรียบร้อยแล้วค่าห้องสามัญรวมค่าอาหาร ราคา 400 บาท/วัน

 
 
ขั้นตอนการจองห้องพิเศษ
  • รับเฉพาะผู้ป่วยโรคอายุรกรรม โรคทางศัลยกรรม
  • โรคศัลยกรรมกระดูกและข้อ(มีการผ่าตัด) และโรคด้านหู คอ จมูก รับจองได้ที่เคาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ์ อาคารอำนวยการตั้งแต่เวลา 08.00-22.00น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด
  • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประสานกับหอผู้ป่วยพิเศษ เพื่อส่งรายชื่อผู้ป่วยที่ลงทะเบียนจองห้องพิเศษ เวลา 8.00 น. / 10.00 น. / 13.00 น. / 18.00 น.

 
 
ห้องพักผู้ป่วยและค่าบริการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี HealthServ
ห้องพักผู้ป่วยและค่าบริการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี HealthServ
ห้องพักผู้ป่วยและค่าบริการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด