ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เทศบาลนครระยอง

เทศบาลนครระยอง HealthServ.net
เทศบาลนครระยอง ThumbMobile HealthServ.net

สำนักงานเทศบาลนครระยอง
ที่อยู่ : 44/6 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
โทรศัพท์ : 0-3862-0111, 0-3861-1345
โทรสาร : 0-3861-1975
อีเมล์ : saraban@rayongcity.go.th

 เทศบาลนครระยอง ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ อ.เมือง จ.ระยอง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 179 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 16.95  ตารางกิโลเมตร 
 
เขตการปกครอง
เทศบาลนครระยองครอบคลุมพื้นที่ของ 4 ตำบล คือ
 
ตำบลปากน้ำ
ตำบลท่าประดู่
บางส่วนของตำบลเชิงเนิน
บางส่วนของตำบลเนินพระ
และทั้งหมด 4 เขตการปกครองนั้น แบ่งออกเป็น 29 ชุมชน
 
5. ประชากรและความหนาแน่นของประชากร
จำนวนประชากรในเขตเทศบาลมีทั้งสิ้น ( ข้อมูลประชากร เดือนพฤศจิกายน 2556) 64,406 แบ่งเป็น ชาย 30,191 คน หญิง 34,215 คน ความหนาแน่นของประชากรประมาณ 3,576 คน/ตร.กม. (ของจังหวัดระยองเท่ากับ ๑๕๒ คน / ตร.กม.) จำนวนครัวเรือน 36,234 ครัวเรือน จำนวนสมาชิกเฉลี่ยของครัวเรือน 2.08 อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรร้อยละ 2.15 ต่อปี
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด