News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลบางปะกอก 3 HealthServ.net
ศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลบางปะกอก 3 HealthServ.net

ศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ประกอบด้วย ศูนย์กายภาพ ศูนย์กุมารเวชกรรม ศูนย์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์ศัลยกรรม ศูนย์สูติ-นรีเวช ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ ศูนย์อายุรกรรม

 

ศูนย์กายภาพ
แผนกกายภาพบำบัด
ได้ย้ายจากโรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ
กลับมาเปิดให้บริการตามปกติที่โรงพยาบาลบางปะกอก 3
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565
เวลาทำการ : 09.00 - 17.00 น
ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ (ปิดบริการ วันเสาร์ - วันอาทิตย์)
ติดต่อสอบถาม
โทร. 0-2109-3111 กด 1332 แผนกกายภาพบำบัด หรือ กด 0 โอเปอเรเตอร์

 
ศูนย์กุมารเวชกรรม
ให้การบริการรักษาครอบคลุมโรคเฉพาะทางในเด็ก โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านวัคซีน ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิด-จนถึงอายุ 13 ปี 
การนัดหมาย
เปิดทำการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น 1 โรงพยาบาลบางปะกอก 3
ติดต่อสอบถาม
ศูนย์กุมารเวชกรรม โทร 0-2109-3111 ต่อ 1124 / 1125 แผนกกุมารเวชกรรม (เวลา 08.00 - 20.00 น.)  หรือ กด 0 โอเปอเรเตอร์
 

 
ศูนย์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
ศูนย์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤติที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างเร่งด่วนและถูกต้องตามมาตรฐาน เราพร้อมที่จะให้บริการด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเครื่องมือที่ทันสมัยที่สามารถรับรองผู้ป่วยได้ทุกสถานการณ์
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02–109-3111 ต่อ 1143 แผนกฉุกเฉิน ER
BPK HOTLINE  : 1745

 

 
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ศูนย์ตรวจสุขภาพให้บริการตรวจสุขภาพตามโปรแกรมที่เหมาะสมแต่ละบุคคล เพศ อายุ และปัจจัยที่เสี่ยงในการทำงาน ภายใต้มาตรฐานเครื่องมือที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อให้ผู้มาใช้บริการมั่นใจในความถูกต้องแม่นยำ ตลอดจนความรวดเร็วของการรายงานผล และการดูแลเอาใจใส่ทุกขั้นตอน จากแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
การให้บริการของเรา
ตรวจสุขภาพครบวงจร One – stop service การตรวจคัดกรองเฉพาะโรคหลากหลาย เช่น มีโปรแกรม 
    1. ตรวจสุขภาพประจำปี
      - โปรแกรมตรวจตามช่วงวัยต่างๆ
      - โปรแกรมคัดกรองเฉพาะโรค
    2. ตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน 
    3. ตรวจสุขภาพก่อนไปต่างประเทศ 
    4. ตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียน 
    5. ตรวจสุขภาพเป็นหมู่คณะ 
    6. ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน
    7. ตรวจสุขภาพเพื่อทำใบขับขี่
    8. ตรวจสุขภาพและการออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ
 
การเตรียมตัวตรวจสุขภาพ
กรุณาโทรนัดหมายก่อนเข้ามารับบริการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบริการ
วันเวลาทำการ
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08:00 - 18:00 น. 
ติดต่อสอบถาม
โทร. 0-2109-3111 กด 0 ติดต่อ โอเปอเรเตอร์

 
 


 
ศูนย์ทันตกรรม
แผนกทันตกรรมได้ย้ายจากโรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ
กลับมาเปิดให้บริการตามปกติที่โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ณ ชั้น 3 ตามปกติแล้ว
เวลาทำการ : 09.00 - 17.00 น. ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์
สนใจเข้ารับบริการ - สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 02-109-3111 ต่อ 1334


 
ศูนย์ศัลยกรรม
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไปโรงพยาบาลบางปะกอก 3 มีศักยภาพให้การดูแลรักษาโรคทางศัลยกรรมได้อย่างครบถ้วน ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาและผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์การผ่าตัดอย่างเชี่ยวชาญ ด้วยมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐาน JCI  รวมทั้งมีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลชั้นนำในเครือได้มากถึง 10 แห่ง ที่พร้อมให้บริการด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย และการผ่าตัดโดยทีมแพทย์ศัลยกรรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่มีประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่มีความปลอดภัยสูงสุด ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและคอยดูแลเอาใจใส่ทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการดุจญาติมิตร 
การนัดหมาย
เปิดทำการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป  โรงพยาบาลบาลบางปะกอก 3
ติดต่อสอบถาม
โทร. 0-2109-3111 กด 1136 / 1137 แผนกศัลยกรรม หรือ กด 0 โอเปอเรเตอร์
 

 
ศูนย์สูติ-นรีเวช
ศูนย์สูติ-นรีเวช ให้บริการตรวจรักษาทางสูติ-นรีเวช การผ่าตัดทั่วไป การผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช การผ่าตัดแก้ไขการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในสตรี ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ การผ่าตัดมะเร็งของมดลูกและรังไข่ การตรวจหาความผิดปกติแต่กำเนิดของทารกในครรภ์ ตลอดจนถึงการตรวจหามะเร็งปากมดลูก และการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก พร้อมทั้งให้บริการ ฝากครรภ์และคลอดโดยสูติแพทย์ที่เชี่ยวชาญ มีแพทย์สูติ-นรีเวชพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
การนัดหมาย
เปิดทำการทุกวัน 08.00 - 20.00 น.
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 1 โรงพยาบาลบางปะกอก 3
ติดต่อสอบถาม
โทร 0-2109-3111 ต่อ 1124 - 1125 แผนกสูตินรีเวช (เวลา 08.00 - 20.00 น.) หรือ กด 0 โอเปอเรเตอร์


 
ศูนย์ออร์โธปิดิกส์
ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลบางปะกอก 3 มีศักยภาพให้การดูแลตรวจรักษากระดูกข้อต่อ เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ และผ่าตัดกระดูกและข้อ รวมถึงรักษาภาวะกระดูกพรุนและโรคกระดูกในเด็ก โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐาน JCI  รวมทั้งมีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลชั้นนำในเครือได้มากถึง 10 แห่ง ที่พร้อมให้บริการด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่มีประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่มีความปลอดภัยสูงสุด ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและคอยดูแลเอาใจใส่ทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการดุจญาติมิตร 
วันเวลาทำการ
เปิดทำการทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08:00 - 20:00 น. 
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป  โรงพยาบาลบาลบางปะกอก 3
ติดต่อสอบถาม
โทร. 0-2109-3111 กด 1136 / 1137 แผนกออร์โธปิดิกส์ หรือ กด 0 โอเปอเรเตอร์
 


 

ศูนย์อายุรกรรม
ศูนย์อายุรกรรมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย ที่มีปัญหาสุขภาพทั่วไปผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน หรือเรื้อรังที่มีความซับซ้อนของโรค บริการให้คำปรึกษา แนะนำวางแผนการรักษา ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพ ด้วยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทีมพยาบาลที่ได้รับการอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพ บริการที่สร้างความอบอุ่นประทับใจ เข้าใจความต้องการของผู้ป่วย พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ มอบหนทางการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณและครอบครัว
 
บริการและการรักษา
โรคทั่วไป
โรค NCDs (โรคที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยง) เช่น โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง
โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
โรคระบบสมองและระบบประสาท
โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
โรคมะเร็ง
โรคไต
การนัดหมาย
เปิดทำการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
ศูนย์อายุรกรรมชั้น 1   โรงพยาบาลบางปะกอก 3
ติดต่อสอบถาม
โทร. 0-2109-3111 กด 0 ติดต่อ โอเปอเรเตอร์ 

โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2

757 ถนนรังสิต - นครนายก (คลอง 2) ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
ข่าวสาร/บริการอื่นๆ ของ โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง