ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เทศบาลเมืองบัวใหญ่ นครราชสีมา

เทศบาลเมืองบัวใหญ่ นครราชสีมา HealthServ.net
เทศบาลเมืองบัวใหญ่ นครราชสีมา ThumbMobile HealthServ.net

เทศบาลเมืองบัวใหญ่
เลขที่ 52 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 044-461163

 เทศบาลเมืองบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ นครราชสีมา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ 10.626 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบัวใหญ่ มีประชากรในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 13,978 คน
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด