Home :

(พิเศษ) คลินิกทันตกรรม

วันและเวลาให้บริการ

ในเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00น. - 16.00น.
นอกเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 17.00น. - 20.00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00น. - 16.00น.
Date: 10/10/2563 View: 1,088
ขอบเขตการให้บริการ ในเวลาราชการ ให้บริการทันตกรรมทั่วไป - บริการตรวจฟัน - บริการอุดฟัน - บริการถอนฟัน - บริการผ่าฟันคุด - บริการขูดหินปูน - บริการให้คำปรึกษาทางด้านทันตกรรม ให้บริการทันตกรรมเฉพาะทาง - รักษารากฟัน - บริการใส่ฟัน - บริการจัดฟัน ***หมายเหตุ -การบริการทันตกรรมทั่วไปให้บริการ เวลา 08.30 น.- 11.00 น. -การบริการทันตกรรมเฉพาะทางให้บริการ เวลา 13.00 น. - 15.00 น. โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของทันตแพทย์กับแผนกทันตกรรม ก่อนรับการตรวจทุกครั้งที่เบอร์โทร 044-376555 หรือ 087-4460110 วันและเวลาให้บริการ ในเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00น. - 16.00น. นอกเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 17.00น. - 20.00น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00น. - 16.00น. *โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ปกส

111 ถนน มหาวิทยาลัย อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
บริการอื่นๆ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร
บริการทั้งหมด
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com