Home /

(พิเศษ) คลินิกทันตกรรม

Oct 10, 2020 774

วันและเวลาให้บริการ

ในเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00น. - 16.00น.
นอกเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 17.00น. - 20.00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00น. - 16.00น.

ขอบเขตการให้บริการ ในเวลาราชการ ให้บริการทันตกรรมทั่วไป - บริการตรวจฟัน - บริการอุดฟัน - บริการถอนฟัน - บริการผ่าฟันคุด - บริการขูดหินปูน - บริการให้คำปรึกษาทางด้านทันตกรรม ให้บริการทันตกรรมเฉพาะทาง - รักษารากฟัน - บริการใส่ฟัน - บริการจัดฟัน ***หมายเหตุ -การบริการทันตกรรมทั่วไปให้บริการ เวลา 08.30 น.- 11.00 น. -การบริการทันตกรรมเฉพาะทางให้บริการ เวลา 13.00 น. - 15.00 น. โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของทันตแพทย์กับแผนกทันตกรรม ก่อนรับการตรวจทุกครั้งที่เบอร์โทร 044-376555 หรือ 087-4460110 วันและเวลาให้บริการ ในเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00น. - 16.00น. นอกเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 17.00น. - 20.00น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00น. - 16.00น. *โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ปกส

111 ถนน มหาวิทยาลัย อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
บริการอื่นๆ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร
บริการทั้งหมด
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com