ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ตรวจเช็คสุขภาพใจ Mental Health check in (กรมสุขภาพจิต)

ตรวจเช็คสุขภาพใจ Mental Health check in (กรมสุขภาพจิต) HealthServ.net

ประเมินด้วย SBSD 4 ปัจจัย S : Stress (เครียด) B : Burnout (ภาวะหมดไฟ) S : Suicide (เสี่ยงฆ่าตัวตาย) D : Depression (ซึมเศร้า)

ตรวจเช็คสุขภาพใจ Mental Health check in (กรมสุขภาพจิต) ThumbMobile HealthServ.net
ตรวจเช็คสุขภาพใจ Mental Health check in (กรมสุขภาพจิต) HealthServ
MENTAL HEALTH CHECK IN เป็นเครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น และคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์ COVID-19 พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้บุคลากรสาธารณสุข/ อสม./ จิตอาสา ใช้ประเมินสุขภาพจิตประชาชน เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อปัญหา มาดูแลสุขภาพจิต ตลอดจนประชาชนและผู้มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตสามารถประเมินตนเองและเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว การประเมินประกอบไปด้วย SBSD คือ
S : Stress (เครียด)
B : Burnout (ภาวะหมดไฟ)
S : Suicide (เสี่ยงฆ่าตัวตาย)
D : Depression (ซึมเศร้า)
โดยทราบผลการประเมินทันที มีคำแนะนำในการปฏิบัติตัว พร้อมมีช่องทางการขอรับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางออนไลน์
พัฒนาโดย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 - 13 กรมสุขภาพจิต

แบบประเมิน 4 กลุ่ม ได้แก่

  1. ประเมินตัวเอง ตรวจเช็คสุขภาพใจให้กับตัวเอง...
  2. ประเมินผู้อื่น ตรวจเช็คสุขภาพใจให้กับผู้อื่น...
  3. STATE QUARANTINE ตรวจเช็คสุขภาพใจ...
  4. LOCAL QUARANTINE ตรวจเช็คสุขภาพใจ...
 
CONTACT US
กรมสุขภาพจิต เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
dmhstaff@dmh.go.th
02 149 5555 ถึง 60
สายด่วนสุขภาพจิต 1323
DEVELOPER
Thitipoom MHC5
Kim Kim MHC7
At Kanoksak Sakkhamhaeng MHC12
thekimtaro@gmail.com
032 206 524 MHC5 Office
043 424 739 MHC7 Office
074 324 782 MHC12 Office
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด