ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

[บัตรทอง] จองคิว 12 บริการสุขภาพผ่านแอปเป๋าตัง Health Wallet ได้แล้ว

[บัตรทอง] จองคิว 12 บริการสุขภาพผ่านแอปเป๋าตัง Health Wallet ได้แล้ว Thumb HealthServ.net
[บัตรทอง] จองคิว 12 บริการสุขภาพผ่านแอปเป๋าตัง Health Wallet ได้แล้ว ThumbMobile HealthServ.net

การจองคิวรับบริการ มีข้อดีหลายประการ อาทิ เป็นการยืนยันว่าจะได้รับบริการแน่นอน ช่วยวางแผนล่วงหน้าได้ ช่วยลดเวลารอคอย จัดสรรเวลาได้ดีกว่า ลดความแออัดในโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาประวัติการรักษาย้อนหลัง และยืนยันตัวตนรับบริการ ป้องกันการถูกสวมสิทธิ

[บัตรทอง] จองคิว 12 บริการสุขภาพผ่านแอปเป๋าตัง Health Wallet ได้แล้ว HealthServ

การจองคิวรับบริการ มีข้อดีหลายประการ อาทิ เป็นการยืนยันว่าจะได้รับบริการแน่นอน ช่วยวางแผนล่วงหน้าได้ ช่วยลดเวลารอคอย จัดสรรเวลาได้ดีกว่า ลดความแออัดในโรงพยาบาล  นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาประวัติการรักษาย้อนหลัง และยืนยันตัวตนรับบริการ ป้องกันการถูกสวมสิทธิ

 

12 บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค.. จองคิวนัดหมายง่าย ๆ เพียงมี "แอปเป๋าตัง" Health Wallet


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จัดทำ "กระเป๋าตังสุขภาพ" หรือ Health Wallet ซึ่งอยู่ภายในแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ที่จะช่วยนัดหมายล่วงหน้าในการเข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

แล้วบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคคืออะไร?

เป็นสิทธิประโยชน์เดียวในระบบบัตรทองที่ "จัดให้กับประชาชนไทยทุกสิทธิ" เป็นบริการสาธารณสุขที่ให้โดยตรงแก่บุคคล ครอบครัว หรือกลุ่มบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ อัตราป่วย/ตาย ที่เป็นภาระโรคของประเทศ

12 บริการอะไรบ้าง?

ที่มีให้จองคิวนัดหมายตรวจ "ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค"
 
 1. วัคซีน ได้แก่ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล วัคซีนในเด็กอายุแรกเกิดถึง 14 ปี และวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่
 2. คัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
 3. ตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี อาทิ คัดกรองมะเร็งเต้านม คัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยวิธี Pap Smear หรือ HPV DNA test
 4. ให้สุขศึกษา ความรู้ และคำแนะนำด้านสุขภาพ
 5. ดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และคนพิการ
 6. วางแผนครอบครัว คุมกำเนิด
 7. การตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้น)
 8. ตรวจคัดกรอง ประเมินและกระตุ้นพัฒนาการในเด็ก
 9. ฝากครรภ์และตรวจหลังคลอด
 10. คัดกรองสุขภาพในกลุ่มแรงงานนอกระบบ ในกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะ
 11. การคัดกรองภาวะซีด
 12. บริการคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
 
สอบถามเพิ่มเติม โทร สายด่วน สปสช. 1330 ให้บริการตลอด 24 ชม.
/////

สปสช.ชวนใช้ Health Wallet ในแอปเป๋าตัง จองคิวใช้สิทธิส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค

 
สปสช.ชวนประชาชนใช้ “Health Wallet” บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ธนาคารกรุงไทย ทางเลือกใหม่ในการรับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสิทธิบัตรทอง ช่วยเพิ่มความสะดวก ทั้งตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล ดูข้อมูลรายการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เลือกหน่วยบริการ จองคิวนัดบริการล่วงหน้า ลดเวลารอคอย พร้อมยืนยันตัวตนป้องกันถูกสวมสิทธิบริการ 
 
นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในการเข้ารับบริการที่หน่วยบริการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ในพื้นที่กรุงเทพฯ วันนี้ สปสช. ได้ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการ ผ่าน Health Wallet หรือ กระเป๋าตังสุขภาพ บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพิ่มความสะดวกและการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบบัตรทองได้ด้วยตนเอง ผ่านการใช้งานระบบออนไลน์ที่ง่ายบนสมาร์ทโฟนของทุกคน ช่วยตอบสนองความต้องการบริการของประชาชนที่ได้มาจากการสำรวจปัญหาและอุปสรรคการเข้ารับบริการใช้สิทธิบัตรทองของประชาชน อาทิ ไม่รู้ว่าตนเองมีสิทธิรักษาพยาบาลอะไร มีหน่วยบริการใดบ้างที่ใช้สิทธิบัตรทองรับบริการได้ สิทธิประโยชน์สุขภาพในระบบบัตรทองมีอะไรบ้าง และยังมีกรณีการถูกสวมสิทธิบริการเพื่อเบิกค่าบริการ เป็นต้น โดยปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้จะหมดไป ตอบโจทย์ได้ด้วย Health Wallet นี้
 
วันนี้ Health Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ประชาชนจะทำอะไรได้บ้างเพื่อใช้สิทธิบัตรทอง โดยมีบริการดังนี้
 
 1. ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล
 2. ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ได้รับ โดยปรากฏข้อมูลรายการบริการตามอายุและเพศ และแจ้งเงื่อนไขการใช้สิทธิ
 3. ค้นหาหน่วยบริการที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิเพื่อรับบริการได้
 4. จองตารางนัดหมายล่วงหน้าในการเข้ารับบริการกับหน่วยบริการ และดูตารางนัดหมายบริการทั้งหมด
 5. ดูประวัติการใช้การสิทธิย้อนหลัง          
 
นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า ในการใช้บริการ Health Wallet นั้น ก่อนอื่นประชาชนต้องโหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังก่อน จากนั้นเลือกที่ไอคอน Health Wallet และลงทะเบียนโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชน เมื่อระบบตอบรับแล้วจะปรากฎข้อมูลของผู้มีสิทธิเอง ทั้งสิทธิการรักษาพยาบาล สิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่สามารถเข้ารับบริการได้ โดยจะปรากฏรายการตามอายุและเพศของผู้มีสิทธิ เมื่อประชาชนได้เลือกรายการบริการแล้ว ต่อไปจะเป็นการเลือกหน่วยบริการ โดยมีรายชื่อของหน่วยบริการให้เลือกในการเข้ารับบริการได้ตามความสะดวก พร้อมให้ทำการนัดหมายวันและเวลารับบริการกับหน่วยบริการที่เลือกได้ ระบบจะมีการยืนยันนัดหมาย จากนั้นประชาชนสามารถไปรับบริการที่หน่วยบริการในวันและเวลาที่นัดผ่าน Health Wallet ได้ ทั้งนี้ในกรณีที่ประชาชนไม่สามารถมารับบริการได้ ก็สามารถเลื่อนนัดผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้เช่นกัน เพียงแต่กรณีนี้ต้องดำเนินการล่วงหน้า 3 วัน ก่อนถึงวันนัดหมายเพื่อให้หน่วยบริการสามารถบริหารจัดการในการให้บริการได้ 
 
 
ทั้งนี้บริการ Health Wallet นี้ ไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้มีสิทธิบัตรทองเท่านั้น แต่ประชาชนทุกคนสามารถใช้บริการ Health Wallet ได้ เนื่องจากการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้ระบบบัตรทอง ทั้ง 16 รายการ เป็นสิทธิประโยชน์ที่ระบบบัตรทองมอบให้กับคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะมีสิทธิการรักษาพยาบาลใดก็ตาม เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยและให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี
 
นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ธนาคารกรุงไทยยังได้มีส่วนร่วมดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังบัตรทองใน กทม. ที่ได้รับผลกระทบจากกรณี สปสช.จำเป็นต้องยกเลิกสัญญาคลินิกเอกชนที่เบิกจ่ายค่าบริการไม่ถูกต้อง ทั้งผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง เพื่อเพิ่มความสะดวกและได้รับการดูแลต่อเนื่อง จึงได้เพิ่มเติมบริการนัดหมายรับยาโรคเบาหวานและยาความดันโลหิตสูงในบริการ Health Wallet นี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 ซึ่งผู้ป่วยสามารถเลือกหน่วยบริการ เลือกวันและเวลาเพื่อรับยาต่อเนื่องที่หน่วยบริการได้   
 
“บริการ Health Wallet นี้ ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนและผู้ป่วยบัตรทองอย่างมาก ในการเข้ารับบริการสุขภาพ เป็นเสมือนผู้ช่วยที่ดีคอยดูแลทั้งในเรื่องบริการสุขภาพที่จะได้รับ จองคิวรับบริการ เป็นการยืนยันว่าเมื่อไปถึงหน่วยบริการตามนัดจะได้รับบริการแน่นอน ช่วยลดเวลารอคอยและความแออัดในโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาประวัติการรักษาย้อนหลัง และยืนยันตัวตนรับบริการ ป้องกันการถูกสวมสิทธิ” เลขาธิการ สปสช. กล่าว 
 
สำนักงาน สปสช
6 พฤศจิกายน 2563
[บัตรทอง] จองคิว 12 บริการสุขภาพผ่านแอปเป๋าตัง Health Wallet ได้แล้ว HealthServ
[บัตรทอง] จองคิว 12 บริการสุขภาพผ่านแอปเป๋าตัง Health Wallet ได้แล้ว HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด