ตลาดกัญชาชุมชน สถาบันกัญชาทางการแพทย์ 16 แห่ง ใน 4 จังหวัด

Feb 24, 2021 337

ตลาดกัญชาชุมชนแห่งแรก คือ วิสาหกิจชุมชที่บ้านเหล่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

ตลาดกัญชาชุมชน สถาบันกัญชาทางการแพทย์ 16 แห่ง ใน 4 จังหวัด (กัญชาทางการแพทย์ )
ตลาดกัญชาชุมชน
Ganja Community Market

 ปลูกกัญชาเพื่อทางการแพทย์ในวิสาหกิจชุมชนร่วมกับ รพ.สต.ของ 7 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 8 (นครพนม สกลนคร อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย หนองคาย บึงกาฬ) จำนวนทั้งสิ้น 55 แห่ง และได้ดำเนินการปลูกแล้วทั้งสิ้น 16 แห่ง ที่มีผลผลิตพร้อมเปิดตลาดกัญชาชุมชน แห่งแรกคือ วิสาหกิจชุมชที่บ้านเหล่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม และทยอยเปิดทุกแหล่งปลูกที่ได้รับอนุญาตอีก 15 แห่ง

สถานที่ปลูกทั้ง 16 แห่ง
นครพนม
 1. รพ.สต.บ้านเหล่า อ.ศรีสงคราม
สกลนคร
 1. มทร.สกลนคร อ.พังโคน
 2. ม.เกษตรฯ สกลนคร อ.เมือง

อุดรธานี
 1. รพ.มะเร็งอุดรธานี อ.เมือง (1)
 2. รพ.มะเร็งอุดรธานี อ.เมือง (2)
 3. รพ.สต.บ้านหนองแซง อ.หนองวัวซอ
 4. รพ.สต.เชียงพิณ อ.เมือง
 5. รพ.สต.บ้านปากดง อ.เมือง
 6. รพ.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี
 7. รพ.สต.บ้านสระแก้ว อ.บ้านดุง
เลข
 1. รพ.สต.นาอ้อ อ.เมือง
 2. รพ.สต.บ้านเมี่ยง อ.ท่าลี่
 3. รพ.สต.กกจำปา อ.ด่านซ้าย
 4. รพ.สต.สานตม อ.ภูเรือ
 5. รพ.สต.ปากปวน อ.วังสะพุง
 6. รพ.สต.หนองตำ อ.วังสะพุง
 
 
ตลาดกัญชาชุมชน สถาบันกัญชาทางการแพทย์ 16 แห่ง ใน 4 จังหวัด HealthServ.net
ตลาดกัญชาชุมชน สถาบันกัญชาทางการแพทย์ 16 แห่ง ใน 4 จังหวัด HealthServ.net
ตลาดกัญชาชุมชน สถาบันกัญชาทางการแพทย์ 16 แห่ง ใน 4 จังหวัด HealthServ.net
ตลาดกัญชาชุมชน สถาบันกัญชาทางการแพทย์ 16 แห่ง ใน 4 จังหวัด HealthServ.net
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม
โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร
โรงพยาบาลเมดพาร์ค MedPark Hosp
โรงพยาบาลเมดพาร์ค MedPark Hosp
โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่
โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com