Home : กัญชาทางการแพทย์ / วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชา

เครือข่ายตลาดกัญชาชุมชน 16 แห่ง ใน 4 จังหวัดภาคอีสาน เขตสุขภาพที่ 8

ชมภาพงานตลาดกัญชาชุมชนแห่งแรก และสรุปยอดตลาดซื้อ-ขายผลผลิตกัญชา เมื่อ 10 มีนาคม 64 ที่ วิสาหกิจชุมชที่บ้านเหล่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
Date: 22/02/2564 View: 1,452
เครือข่ายตลาดกัญชาชุมชน 16 แห่ง ใน 4 จังหวัดภาคอีสาน เขตสุขภาพที่ 8 กัญชาทางการแพทย์ Healthserv.net

ตลาดกัญชาชุมชน Ganja Community Market

ปลูกกัญชาเพื่อทางการแพทย์ในวิสาหกิจชุมชนร่วมกับ รพ.สต.ของ 7 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 8 (นครพนม สกลนคร อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย หนองคาย บึงกาฬ) จำนวนทั้งสิ้น 55 แห่ง และได้ดำเนินการปลูกแล้วทั้งสิ้น 16 แห่ง ที่มีผลผลิตพร้อมเปิดตลาดกัญชาชุมชน แห่งแรกคือ วิสาหกิจชุมชที่บ้านเหล่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม และทยอยเปิดทุกแหล่งปลูกที่ได้รับอนุญาตอีก 15 แห่ง

สถานที่ปลูกทั้ง 16 แห่ง

นครพนม
 1. รพ.สต.บ้านเหล่า อ.ศรีสงคราม  [สรุปงาน ตลาดนัดกัญชาชุมชน และตลาดซื้อ-ขายผลผลิตกัญชา 10 มีค 64]
สกลนคร
 1. มทร.สกลนคร อ.พังโคน
 2. ม.เกษตรฯ สกลนคร อ.เมือง
อุดรธานี
 1. รพ.มะเร็งอุดรธานี อ.เมือง (1)
 2. รพ.มะเร็งอุดรธานี อ.เมือง (2)
 3. รพ.สต.บ้านหนองแซง อ.หนองวัวซอ
 4. รพ.สต.เชียงพิณ อ.เมือง
 5. รพ.สต.บ้านปากดง อ.เมือง
 6. รพ.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี
 7. รพ.สต.บ้านสระแก้ว อ.บ้านดุง
เลย
 1. รพ.สต.นาอ้อ อ.เมือง
 2. รพ.สต.บ้านเมี่ยง อ.ท่าลี่
 3. รพ.สต.กกจำปา อ.ด่านซ้าย
 4. รพ.สต.สานตม อ.ภูเรือ
 5. รพ.สต.ปากปวน อ.วังสะพุง
 6. รพ.สต.หนองตำ อ.วังสะพุง
 
 
เครือข่ายตลาดกัญชาชุมชน 16 แห่ง ใน 4 จังหวัดภาคอีสาน เขตสุขภาพที่ 8 กัญชาทางการแพทย์ Healthserv.net
เครือข่ายตลาดกัญชาชุมชน 16 แห่ง ใน 4 จังหวัดภาคอีสาน เขตสุขภาพที่ 8 กัญชาทางการแพทย์ Healthserv.net
เครือข่ายตลาดกัญชาชุมชน 16 แห่ง ใน 4 จังหวัดภาคอีสาน เขตสุขภาพที่ 8 กัญชาทางการแพทย์ Healthserv.net
เครือข่ายตลาดกัญชาชุมชน 16 แห่ง ใน 4 จังหวัดภาคอีสาน เขตสุขภาพที่ 8 กัญชาทางการแพทย์ Healthserv.net
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com