ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

การตรวจรหัสพันธุกรรมหรือตรวจดีเอ็นเอ สำคัญอย่างไร จำเป็นต้องตรวจไหม

การตรวจรหัสพันธุกรรมหรือตรวจดีเอ็นเอ สำคัญอย่างไร จำเป็นต้องตรวจไหม Thumb HealthServ.net
การตรวจรหัสพันธุกรรมหรือตรวจดีเอ็นเอ สำคัญอย่างไร จำเป็นต้องตรวจไหม ThumbMobile HealthServ.net

ทำความรู้จักการตรวจพันธุกรรม หรือตรวจดีเอ็นเอ ว่ามีความสำคัญอย่างไร จำเป็นหรือไม่ และจะมีประโยชน์อย่างไร ฟังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลกัน

 
เทคโนโลยีการแพทย์ในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากและรวดเร็ว  ปัจจุบันเราสามารถจะ "ถอดรหัสพันธุกรรมของมนุษย์"  ออกมาได้แล้ว  ซึ่งรหัสพันธุกรรมที่ได้นี้ จะถูกใช้ในการบ่งบอกลักษณะทางกายภาพของมนุษย์ แต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตา ลักษณะส่วนสูง สีผิว สีผม 
 
 
นอกจากลักษณะทางกายภาพแล้ว รหัสพันธุกรรมยังสามารถนำมาใช้ในการทำนายโรคที่เกิดขึ้นในอนาคตของคนๆ นั้นได้ด้วย รวมไปถึงความสามารถที่จะบ่งบอกโรคที่มีโอกาสจะถ่ายทอดทางพันธุกรรม คือจากรุ่นเราสู่รุ่นลูกหรือหลานได้อีกด้วย
 

นอกจากนั้นรหัสพันธุกรรม ยังใช้บอกปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลตนเอง ดูแลสุขภาพ ได้ เช่น อาหาร การออกกำลังกาย ที่จะมีผลต่อบุคคลนั้นด้วย


 
 

การตรวจพันธุกรรม มีความแตกต่างกับการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างไร

 
แตกต่างกันอย่างมาก กล่าวคือ 
 

การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นการบ่งบอกถึงการดูแลตนเองในช่วงอดีตที่ผ่านมา จนถึงช่วงปัจจุบัน เช่น การตรวจเรื่องการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจการทำงานตับ ไต ผลที่ได้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าสภาพร่างกายในปัจจุบันเป็นอย่างไร ในช่วงเวลา 3-6 เดือนที่ผ่านมา เราดูแลตนเองมาอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอด เราจำเป็นต้องตรวจสุขภาพทุกปี 
 
สำหรับการตรวจพันธุกรรม จะแตกต่างกันก็คือ ตรวจเพียงแค่ครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิต เพราะรหัสพันธุกรรมไม่มีการเปลี่ยนแปลง ผลที่ได้จะช่วยทำนายโรคที่จะเกิดในอนาคต รวมถึงโรคทางพันธุกรรมที่จะถ่ายทอดให้กับลูกหลานได้ด้วย 
 

ตัวอย่างเช่น หากผลตรวจรหัสพันธุกรรม ทำให้พบว่า อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็ง ทำให้เราได้เตรียมความพร้อมก่อน หลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง หรือมีปัจจัยเสี่ยง ทานอาหารที่เหมาะสม อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ก็คือการวางแผนสุขภาพล่วงหน้านั่นเอง
 
 
 

การตรวจรหัสพันธุกรรมเหมาะกับใคร

 
การตรวจพันธุกรรม จะเหมาะสำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพ สมมุติว่า หากตรวจแล้วพบว่ามีโอกาสเกิดโรคขึ้น เช่น มะเร็งบางชนิด  ก็จะสามารถทำให้เราวางแผนในการดูแลตัวเองได้แต่เนิ่น  รวมไปถึงบุคคลที่มีแผนจะมีบุตรในอนาคต การตรวจพันธุกรรมจะช่วยทำให้เราทราบว่า เราเป็นพาหะในการเกิดโรคพันธุกรรมอะไรบ้าง และจะมีโอกาสส่งต่อโรคทางพันธุกรรมได้หรือไม่ เป็นต้น รวมไปถึงเรื่องของการตอบสนองต่อยาบางชนิด ที่จำเป็นในการรักษาโรค  เช่น ยารักษาโรคหัวใจบางชนิด ซึ่งผู้ที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรม อาจจะต้องใช้ยาในปริมาณที่สูงกว่าปกติ ทำให้เราสามารถดูแลรักษาได้อย่างเหมาะสมได้
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด