ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กลุ่มโรงพยาบาล..โอกาสจากกัญชาของโรงพยาบาล [KSecurities]

กลุ่มโรงพยาบาล..โอกาสจากกัญชาของโรงพยาบาล [KSecurities] Thumb HealthServ.net
กลุ่มโรงพยาบาล..โอกาสจากกัญชาของโรงพยาบาล [KSecurities] ThumbMobile HealthServ.net

KSecurities สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมออนไลน์เรื่องโอกาสของโรงพยาบาลจากกัญชากับแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิท้กษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและทางเลือก ดังต่อไปนี้

กลุ่มโรงพยาบาล..โอกาสจากกัญชาของโรงพยาบาล [KSecurities] HealthServ
 
3 ประเด็น 
  • ห่วงโซ่อุปทานของการใช้กัญชาเชิงการแพทย์อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล 
  •  การรักษาผู้ป่วยโดยใช้ยาสกัดจากกัญชาโดยโรงพยาบาลเอกชนยังจำกัด แม้โรงพยาบาลเอกชนบางแห่งก่อตั้งคลินิกกัญชาแล้ว แต่ยังทำการรักษาได้ไม่มากนัก
  • กฏหมายอยู่ระหว่างการแก้ไข DTAM คาดว่าจะมีการแก้ไขกฏหมายเกี่ยวกับกัญชาบางตัวในอีก 1-2 เดือนข้างหน้า ซึ่งน่าจะช่วยสร้างความยืดหยุ่นในการสั่งจ่ายยาที่สกัดจากกัญชาเพื่อนำไปใช้เชิงการแพทย์
มุมมอง KS
 
  • เรามีมุมมองเป็นกลางต่อกลุ่มโรงพยาบาล การใช้กัญชาในเชิงการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลเอกชนยังจำกัด แต่จะมีโอกาสมากขึ้นหากมีการแก้ไขกฎหมาย 
  • ห่วงโซ่อุปทานของการใช้กัญชาเชิงการแพทย์อยู่ในการควบคุมของรัฐบาลและรัฐบาลสนับสนุนการลงทุน ซึ่งการใช้ยากัญชาปัจจุบันถือว่าเป็นอยู่ในขั้นของการวิจัย 
  • หากมีการแก้ไขกฎหมาย จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการให้บริการการแพทย์ทางเลือกที่มีต้นทุนต่ำ เพื่อรองรับทั้งอุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศ 
  • มูลค่าหุ้นของกลุ่มโรงพยาบาลของเราอิงด้วยวิธี DCF โดยใช้ WACC ที่ 6-10% ราคาเป้าหมายของเราสะท้อน PER ที่ 20-70 เท่า ในปี 2565 หรือมากกว่าระดับเฉลี่ยในอดีตของ BH BCH และ BDMS และต่ำกว่าระดับเฉลี่ยในอดีตของ CHG PR9 RJH EKH LPH RPH และ THG
KSecurtities 21 เมษายน 2564

กลุ่มโรงพยาบาล..โอกาสจากกัญชาของโรงพยาบาล [KSecurities] HealthServ
กลุ่มโรงพยาบาล..โอกาสจากกัญชาของโรงพยาบาล [KSecurities] HealthServ
กลุ่มโรงพยาบาล..โอกาสจากกัญชาของโรงพยาบาล [KSecurities] HealthServ
กลุ่มโรงพยาบาล..โอกาสจากกัญชาของโรงพยาบาล [KSecurities] HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด