ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

หนองคาย ผู้ตรวจฯ เปิดพิธีปลูกกัญชา ณ โรงปลูกกัญชาวิสาหกิจชุมชนนาฮีเกษตรรุ่งเรือง

หนองคาย ผู้ตรวจฯ เปิดพิธีปลูกกัญชา ณ โรงปลูกกัญชาวิสาหกิจชุมชนนาฮีเกษตรรุ่งเรือง Thumb HealthServ.net
หนองคาย ผู้ตรวจฯ เปิดพิธีปลูกกัญชา ณ โรงปลูกกัญชาวิสาหกิจชุมชนนาฮีเกษตรรุ่งเรือง ThumbMobile HealthServ.net

โครงการพัฒนาปลูกและแปรรูปกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์บูรณาการกับการแพทย์แผนไทย จังหวัดหนองคาย ปี 2564

หนองคาย ผู้ตรวจฯ เปิดพิธีปลูกกัญชา ณ โรงปลูกกัญชาวิสาหกิจชุมชนนาฮีเกษตรรุ่งเรือง HealthServ
โรงพยาบาลหนองคาย ร่วมพิธีปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในโครงการพัฒนาปลูกและแปรรูปกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์บูรณาการกับการแพทย์แผนไทย จังหวัดหนองคาย ปี 2564
 
บ่ายวันนี้ (6 กค. 64) ณ โรงปลูกกัญชาวิสาหกิจชุมชนนาฮีเกษตรรุ่งเรือง ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานพิธีปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในโครงการพัฒนาปลูกและแปรรูปกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์บูรณาการกับการแพทย์แผนไทย จังหวัดหนองคาย ปี 2564 มี นพ.ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา เพื่อการส่งเสริมกัญชา (Hemp) เป็นพืชเศรษฐกิจ และส่งเสริมการสร้างอาชีพผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชาตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยการเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน เพื่อเศรษฐกิจไทย มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
 
โรงพยาบาลหนองคาย โดย นพ.วิเชียร รุ่งธิติธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ร่วมกับ เกษตรจังหวัดหนองคาย นายอำเภอ ผู้กำกับการตำรวจภูธร สาธารณสุขอำเภอ เกษตรอำเภอ ผอ.รพ.สต.นาฮี และประธานวิสาหกิจชุมชน ร่วมพิธีในครั้งนี้
หนองคาย ผู้ตรวจฯ เปิดพิธีปลูกกัญชา ณ โรงปลูกกัญชาวิสาหกิจชุมชนนาฮีเกษตรรุ่งเรือง HealthServ
หนองคาย ผู้ตรวจฯ เปิดพิธีปลูกกัญชา ณ โรงปลูกกัญชาวิสาหกิจชุมชนนาฮีเกษตรรุ่งเรือง HealthServ
หนองคาย ผู้ตรวจฯ เปิดพิธีปลูกกัญชา ณ โรงปลูกกัญชาวิสาหกิจชุมชนนาฮีเกษตรรุ่งเรือง HealthServ

โรงพยาบาลหนองคาย

1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
เบอร์ติดต่อโอเปอร์เรเตอร์ (042)-413456-65, (042)-414719 (042)-414794-6, (042)-414894 (042)-420414, (042)-521533-4
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด