ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เมื่อซื้อใบกัญชาจากฟาร์มที่ได้รับอนุญาตจาก อย. จะได้รับเอกสารอะไรบ้าง

เมื่อซื้อใบกัญชาจากฟาร์มที่ได้รับอนุญาตจาก อย. จะได้รับเอกสารอะไรบ้าง HealthServ.net

ตัวอย่างเอกสาร จากวิสาหกิจชุมชนเพื่อเศรษฐกิจทางเลือกจังหวัดสตูล อ.ทุ่งหว้า

เมื่อซื้อใบกัญชาจากฟาร์มที่ได้รับอนุญาตจาก อย. จะได้รับเอกสารอะไรบ้าง ThumbMobile HealthServ.net
เมื่อซื้อใบกัญชาจากฟาร์มที่ได้รับอนุญาตจาก อย. จะได้รับเอกสารอะไรบ้าง HealthServ
ใบกัญชาได้รับความสนใจมากขึ้นในการนำไปประกอบอาหารหรือเป็นส่วนประกอบของอาหาร 
การซื้อขายใบกัญชาทำได้ โดยใบกัญชาที่ขาย จะต้องมาจากผู้ปลูกที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องแล้วเท่านั้น
หลายท่านมีความสงสัย อยากรู้ว่าในการซื้อขายกัน จะต้องมีเอกสารอย่างไรบ้าง
วิสาหกิจชุมชนเพื่อเศรษฐกิจทางเลือกจังหวัดสตูล ได้ช่วยตอบข้อสงสัย พร้อมตัวอย่างเอกสาร

เมื่อซื้อใบกัญชาจากฟาร์มที่ได้รับอนุญาตจาก อย. จะได้รับเอกสารดังนี้
1. ใบจำหน่ายพืช (ใช้ประโยชน์สิ่งที่ไม่ใช่ ยส.5) ออกโดย อย.
2. ใบจำหน่ายพืช (ใช้ประโยชน์สิ่งที่ไม่ใช่ ยส.5) ออกโดยวิสาหกิจชุมชน
3. ใบเสร็จรับเงินจากวิสาหกิจชุมชน
4. ใบอนุญาตผลิต(ปลูก) (แบบ ย.ส.4/5-2) (สำเนา)
5. ใบทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (สำเนา)
6. สติ๊กเกอร์ โลโก้ วิสาหกิจชุมชน
 
โดยความสำคัญของเอกสารแต่ละชิ้นจะเขียนข้อความเพิ่มเติมให้ใต้ภาพตัวอย่าง

ทั้งนี้ ตัวอย่างที่ปรากฏ เป็นรายละเอียดที่ใช้เฉพาะวิสาหกิจชุมชนเพื่อเศรษฐกิจทางเลือกจังหวัดสตูลเท่านั้น ซึ่งแต่ละฟาร์มอาจจะมีเอกสารรูปแบบและจำนวนที่แตกต่างไปจากนี้ได้
ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ขอซื้อใบกัญชาสด ณ วิสาหกิจชุมชมเพื่อเศรษฐกิจทางเลือก จังหวัดสตูล 
1. ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ซื้อใบกัญชาสด
2. เมื่อถึงคิวการจองจะมีเจ้าหน้าที่ประสานกลับไปยังท่าน
3. ติดต่อรับใบกัญชาพร้อมรับเอกสารส่งมอบ พร้อมชำระเงิน   ณ วิสาหกิจชุมชมเพื่อเศรษฐกิจทางเลือก จังหวัดสตูล 
(เอกสารที่ต้องเตรียมมา สำเนาบัตรประชาชนผู้จอง หรือ เอกสารทะเบียนพาณิชย์)
** เนื่องจากมีผู้ติดต่อมาเป็นจำนวนมาก ระยะเวลาขึ้นอยู่กับผลผลิตและจำนวนผู้จอง
สำหรับผู้สนใจจองใบ คลิกลิงค์นี้
 

ใบจำหน่ายพืช ออกโดย อย.

หลักฐานการรับซื้อส่วนของกัญชาที่ได้รับการยกเว้น ให้ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เอกสารฉบับนี้ ออกโดย อย. ซึ่งจะต้องมีเอกสารนี้ทุกครั้งที่มีการ ซื้อขาย หรือจำหน่าย ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของกัญชา โดยจะเป็นการออกจาก อย. ให้กับผู้ซื้อ ซึ่งจะมี QR Code เพื่อตรวจสอบเอกสาร อยู่ใต้เอกสาร

*ภาพมีการตกแต่งเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น

ใบจำหน่ายพืช ออกโดย วิสาหกิจชุมชน

เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสาร ที่ออกระหว่าง วิสาหกิจชุมชน ให้แก่ผู้ซื้อ โดยจะมี ข้อมูลของวิสาหกิจชุมชน และ ผู้ซื้อ โดยละเอียด วันที่ จำนวน และราคา

ใบอนุญาต ผลิต (ปลูก) ที่ออกโดย อย.

ใบอนุญาต ผลิต (ปลูก) ที่ออกโดย อย. โดยมี ชื่อผู้รับอนุญาตเป็น ผอ.รพ.สต. บ้านเขาแดง แต่จะมีเบอร์โทรศัพท์ เป็น ประธานวิสาหกิจที่ได้ร่วมเซ็น MOU กับ รพ.สต. พร้อมเลขที่ใบอนุญาต และวันหมดอายุใบอนุญาต

ใบทะเบียนวิสาหกิจ

 ใบทะเบียนวิสาหกิจ

สติ๊กเกอร์จากฟาร์ม

สติ๊กเกอร์ติดหน้าร้าน เพื่อแสดงว่า รับใบกัญชามาจากฟาร์มที่ถูกต้องตามกฏหมาย แต่อย่างไรหากมีการตรวจสอบ จะยึดจาก เอกสารจำหน่าย ชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ ยส.5 ที่ออกโดย อย. เป็นสำคัญ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด