ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ThumbMobile HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร HealthServ
โรงพยาบาลเนินขาม 
ม.14 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท โทร.0 5641 0880
 
โรงพยาบาลมโนรมย์ 
ม.4 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์จ.ชัยนาท โทร.0 5643 1376
 
โรงพยาบาลวัดสิงห์ 
ม.1 ต.วัดสิงห์อ.วัดสิงห์จ.ชัยนาท โทร.0 5646 1344
 
โรงพยาบาลสรรคบุรี 
ม.8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรีจ.ชัยนาท โทร.0 5648 1016
 
โรงพยาบาลสรรพยา 
ม.5 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท โทร.0 5643 6364
 
โรงพยาบาลหันคา 
ม.1 ต.เด่นใหญ่อ.หันคา จ.ชัยนาท โทร.0 5645 1880 
 
โรงพยาบาลหนองมะโมง ม.1 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
โทร.0 5646 6993
 
เทศบาลเมืองชัยนาท ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
โทร.0 5641 5305
 
เทศบาลตำบลวัดสิงห์ ต.วัดสิงห์อ.วัดสิงห์จ.ชัยนาท โทร.0 5646 1912

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนินขาม ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท โทร.0 5644 9401

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองมะโมง ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โทร.0 5641 3275

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหันคา ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท โทร.0 5645 1060

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสรรคบุรี ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรีจ.ชัยนาท โทร.0 5648 1387

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสรรพยา ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท โทร.0 5641 4566

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดสิงห์ ต.วัดสิงห์อ.วัดสิงห์จ.ชัยนาท โทร.0 5646 1308

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมโนรมย์ ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์จ.ชัยนาท โทร.0 5649 1267

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชัยนาท ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท โทร.0 5647 6651

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา - ม.9 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรีจ.ชัยนาท โทร.0 5643 8267
นวมินทราชินี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมจักษุแพทย์เมธา
82/2 ถ.ตาคลีพัฒนา ต.ตาคลีอ.ตาคลีจ.นครสวรรค์
โทร.0 5626 2222 

คลินิกเวชกรรมหมอกิตติศักดิ์
14/5 ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท

คลินิกเวชกรรมคลินิกหมอถาวร
198 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
โทร.0 5641 2212

คลินิกเวชกรรมแพทย์ทนงศักดิ์
69/16 ถ.ลูกเสือ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
โทร.0 5642 1117 

คลินิกเวชกรรมแพทย์สุรชัย
26 ซ.ภาษีซุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
โทร.0 5641 2757 

คลินิกเวชกรรมหมอสุวิชัย
60/53 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

คลินิกเวชกรรมคลินิกหมอกระดูก
55/9 ซ.สุวรรณอุทิศ ถ.พรหมประเสริฐ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรกรรมและกุมารเวชกรรมแพทย์ประเวศ-ปรียานุช
39 ถ.ตาคลีพัฒนา ต.ตาคลีอ.ตาคลีจ.นครสวรรค์
 โทร.0 5626 2064
 
ชาญชัยการแพทย์คลินิกเวชกรรม
235/20 ม.4 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์จ.ชัยนาท
โทร.0 8622 9489
 
ปกาสิทธิ์การแพทย์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมออร์โธปิดิกส์
46/16 ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท
 จ.ชัยนาท โทร.0 5641 3878 
 
แพทย์เรืองศักดิ์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ 
217 ถ.ท่าดงคอน ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี
จ.ชัยนาท โทร.0 5642 4038 
 
หมอสุกัญญาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมกุมารเวชศาสตร์
69 ซ.ภาษีซุง ถ.ภูสุวรรณวิถีต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด